UWAGA: KONKURS PARAFIALNY!
Młodszych i starszych artystów, zamiłowane w sztuce rodziny naszej Parafii (i gości również oczywiście) zapraszamy do udziału w konkursie z okazji trwającego „Roku Św. Józefa”. Należy pomodlić się słowami „Litanii do św. Józefa” a następnie wybrać jedno wezwanie, do którego wykonać FIGURKĘ (min. 20 cm wysokości) lub OBRAZ, WITRAŻ, PŁASKORZEŹBĘ, itp. (technika dowolna, format min. A3).
Prace (bezpiecznie opakowane) można przynosić na furtę do 16 maja. Należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem (lub imionami całej rodziny, a w przypadku dzieci prosimy podać również wiek artysty), oraz numerem telefonu.

W drugiej połowie maja będzie można podziwiać w kościele wystawę prac, a najkreatywniejsi artyści otrzymają nagrody.
Św. Józefie, módl się za nami!

Uwaga. Zgłoszenie do konkursu, traktujemy jako zgodę do publikowania imion i nazwisk osób nagrodzonych na parafialnej stronie internetowej.
Zachęcamy