Aktualności

Nowość na naszej parafialnej stronie. Można zaznajomić się z intencjami Mszy św. na dany tydzień. Intencje na nowy tydzień będą publikowane w soboty. Można znaleźć je w zakładce menu po lewej stronie pod ogłoszeniami.

Jeżeli ktoś z zamawiających mszę św.  zauważy błąd np. w nazwisku (t.zw. „przejęzyczenie”), niech zgłosi o. Oskarowi pod adres: oskarofm@op.pl Unikniemy wtedy błędnie przeczytanej intencji w czasie mszy św.

o. Jarosław o. Jarosław Zatoka OFM – PROBOSZCZ

 

 

11 II, dwaj nasi współbracia złożyli profesję uroczystą w zakonie braci mniejszych. Uroczystość odbyła się w naszym kościele pw. św. Antoniego, w obecności zaproszonych gości, świeckich i duchownych, zwłaszcza rodziców, rodzeństwa i braci zakonnych Prowincji św. Jadwigi.

Profesję uroczystą, zwaną też ślubami wieczystymi, złożyli br. Urban (kleryk V roku) oraz br. Pacyfik. Ślubujący przyjęli ostatecznie 800-letnią Regułę św. Franciszka z Asyżu za sposób swojego życia. Uroczystości przewodniczył o. Prowincjał Wacław Chomik OFM. Na naszej stronie można odsłuchać homilię wygłoszoną przez o. Prowincjała w czasie uroczystości. Homilia o. Prowincjala
Obiecujemy tym braciom wsparcie duchowe. W naszej parafii często modlimy się za powołanych oraz o powołania kapłańskie i zakonne. W każdy I czwartek miesiąca od 17.30 do 18.30 ma miejsce adoracja w tych intencjach.

Czytaj dalej »

11 lutego jest obchodzony, jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 11-stą rocznicę zamachu na Jego życie a zarazem w 75-tą objawień fatimskich. Stało się to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. W liście tym Ojciec Święty tak o nim napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.

W naszej parafii: W sobotę 11 lutego o godz. 9.00 będzie odprawiona msza św. z udzielaniem sakramentu chorych.  Gorąco prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić chorym przybycie do kościoła.  Zapraszamy też tych, którzy opiekują się chorymi do wspólnej modlitwy.

o. Rufin o. Rufin Szymański OFM

 

o_jozafat_gohlyo. Jozafat Gohly OFM 29.01.2011 o. Jozafat Gohly OFM