Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

27
Lip

17 Niedziela Zwykła – 28.07.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

 • Dziś 17 Niedziela Zwykła. O 18.30 Nieszpory.
 • W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
– w poniedziałek – wspomnienie św. Marty,
– w środę – wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana i zakonnika,
– w czwartek – wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła,
– w piątek – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli.
 • Parafialny Kręg Biblijny w poniedziałek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00, a od godz. 20.00 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja w int. powołań od 17.30. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o 18.00.
 • W sobotę o 9.00 msza św. z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa, a o 18.00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej.
 • W piątek, w święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli możemy uzyskać odpust zupełny. Warunki: spowiedź i Komunia św., nawiedzenie kościoła parafialnego i modlitwa „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w int. Ojca Świętego oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Przedpielgrzymkowe spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę 31 lipca po wieczornej mszy św. w „cukierence”.
 • W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „ Pax et bonum per musicam” – DEBIUTY wystąpi z koncertem organowym Barbara Reiman z Opola w sobotę o godz. 19.15. Wstęp wolny. Zapraszamy.
 • W miesiącu sierpniu zachęcamy do całkowitej abstynencji, jako daru miłości.
 • W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną.

 

Odpust Porcjunkuli

1815500600_aa45317308Właśnie ze względu na ten odpust bazylika i sanktuarium nabrały tak wielkiej sławy w świecie chrześcijańskim. Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku, do kaplicy!” Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najśw. Pannę Maryję w otoczeniu aniołów; tak się odtąd najczęściej przedstawia M. B. Anielską św. Franciszka z Asyżu. Usłyszał głos: „Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła”. Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i aniołów, i rzekł: „Trzykroć święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”. Z kolei zwrócił się Franciszek do Najśw. Maryi Panny:
„Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”. Podanie głosi, że zaraz nazajutrz udał się Franciszek z bratem Masseo do Perugii, gdzie właśnie przebywał papież Honoriusz III:
„Ojcze święty – powiedział – odbudowałem przed kilku laty mały kościółek w twoich posiadłościach, poświęcony Matce Bożej i błagam Waszej Świątobliwości, aby go raczył wzbogacić wielkim odpustem, nie zobowiązującym do dawania jałmużny”. „Zgadzam się – miał odpowiedzieć papież – ale na ile lat go żądasz?” Na to Franciszek: „Ojcze święty, proszę cię, byś odpustu tego nie liczył na lata, ale na dusze, aby wszyscy, którzy rozgrzeszeni i przejęci skruchą serdeczną wejdą do kościoła Matki Boskiej Anielskiej, otrzymali zupełne odpuszczenie grzechów i na tym, i na tamtym świecie”. „To, o co prosisz, jest wielkie i dotychczas niepraktykowane w Kościele”. Na to Franciszek: „Dlatego przychodzę tu i proszę nie w moim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, który mię tu posłał”. Tyle legenda. Faktem jest natomiast, że papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Papież Sykstus IV w roku 1480 udzielił tego przywileju wszystkim kościołom I zakonu. W dwa lata potem tenże papież udzielił tegoż odpustu zupełnego dla wszystkich kościołów franciszkańskich, także dla III zakonu. Papież Leon X przywilej ten potwierdził (1 IX 1518). Papież Grzegorz XV przywilej ten rozszerzył nie tylko na wszystkich duchowych synów i córki św. Franciszka, ale również na wszystkich wiernych, ilekroć dnia 2 sierpnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich (1622). Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i dnia 22 lutego 1847 roku przywilej odpustu toties quoties rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III zakon. Papież św. Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli to biskupi uznają za stosowne (1910). W rok potem przywilej ten św. Pius X rozszerzył na wszystkie kościoły (1911). Dnia 3 marca 1952 roku wyszedł dekret Kongregacji Odpustów rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na dzień 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic nawet półpublicznych.
Warunki uzyskania odpustu
7122763_porcjunkula-lac-mala-czasteczka-kaplica-mb-anielskiejJak wspomnieliśmy, początkowo odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, i to jedynie dnia 2 sierpnia. Potem papieże rozszerzyli ten przywilej na wszystkie dni w roku odnośnie Porcjunkuli. Wreszcie Porcjunkula otrzymała na dzień 2 sierpnia odpust toties quoties, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków. Odpust ten rozszerzyli papieże na kościoły franciszkańskie, potem także na wszystkie kościoły. Pierwszy miał udzielić tego odpustu papież bł. Innocenty XI w roku 1687. Potem rozszerzył go papież Pius IX w roku 1847 na podstawie tradycji, która istniała już odnośnie Porcjunkuli w wieku XIV. Warunki dostąpienia odpustu Porcjunkuli były następujące: nawiedzenie kościoła, przystąpienie do Spowiedzi i do Komunii świętej, odmówienie 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu w intencjach, jakie ma papież. Odpust ten można było uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Nadto można było w ostatnich latach przenieść ten odpust na najbliższą niedzielę. Dzisiaj odpust ten uzyskuje się w kościołach parafialnych spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy nie zapomnijcie o NIM!

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

20
Lip

16 Niedziela Zwykła – 21.07.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

diapositiva.001Gdy przyklękamy do modlitwy, zamknąwszy drzwi izdebki, z naszego wnętrza wyłaniają się hałaśliwe echa wszystkich doznań z ostatnich kilkudziesięciu godzin, a czasem i lat. Na zewnątrz już jesteśmy Marią z Betanii, ale z wnętrza wydobywają się okrzyki Marty. Maria słucha słowa Bożego, przysiadłszy przed kolanami samego Boga. Marta wydobywa z naszej pamięci orszak wspomnień i zmartwień wzbudzający tumany kurzu uczuciowego: gniew, złość, wspomnienia, lęki, przywiązania, ciekawość odgłosów dochodzących z ulicy, rozpraszające bzyczenie muchy, rozmowy przeprowadzone w ciągu dnia, zdrowe wyrzuty sumienia i te neurotyczne, pretensje, niepokój o najbliższych, impulsy żądające natychmiastowej rozmowy telefonicznej. To wszystko jest jakimś niepotrzebnym wtrącaniem się Marty, żądającej dalszej aktywności, dalszego usługiwania i krzątania się w porządkowaniu naszego światka. Możemy jednak temu całemu zgiełkowi powiedzieć stanowczo: nie teraz! Zajmiemy się tym wszystkim za godzinę. Kiedy jesteśmy z Kimś najważniejszym, wszystko ważne staje się nieważne.  o. Augustyn Pelanowski OSPPE

 

 • Dziś 16 Niedziela Zwykła. O 18.30 Nieszpory.
 • Dziś na wszystkich mszach św. kazania głosi o. Symeon Stachera, nasz współbrat pracujący w Maroku. Po mszy będzie można wspomóc materialnie jego pracę misyjną.
 • W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
– w poniedziałek – wspomnienie św. Marii Magdaleny,  
– we wtorek – Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, współpatronki Europy,
– w środę – wspomnienie św. Kingi, dziewicy,
– w czwartek – Święto św. Jakuba, Apostoła,
– w piątek – wspomnienie Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny, drugorzędnych patronów naszej prowincji zakonnej. 
 • Msza z udziałem Parafialnego Kręgu Biblijnego w poniedziałek o 19.00 w kaplicy.
 • Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00, a od godz. 20.00 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
 • W czwartek po mszy św. wieczornej błogosławieństwo kierowców i pojazdów ku czci św. Krzysztofa.
 • Nauka przedchrzcielna w czwartek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • W sobotę nabożeństwo ku czci Matki Bożej o godz. 18.00.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Rozpoczęcie zapisów na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w sobotę po wieczornej mszy św. w „cukierence”. Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów odbędzie się w środę 31 lipca po wieczornej mszy św. również w „cukierence”.

 

564Św. Krzysztof (od gr. Christophoros – niosący Chrystusa) według starej chrześcijańskiej legendy był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym – przenosił ich przez rzekę. Pewnego razu przyszedł do niego mały chłopiec i poprosił o przeniesienie na drugi brzeg. Krzysztof, silny mężczyzna, z ledwością uniósł i przeniósł chłopca. Zapytawszy o tajemnicę takiego ciężaru w odpowiedzi usłyszał, że razem z tym chłopcem niósł cały świat. Krzysztof szybko zorientował się, że to Dzieciątko Jezus było na jego ramionach. Krzysztof poniósł męczeństwo ok. 250 r., za prześladowań cesarza Decjusza.
Za patrona obrali go sobie przewoźnicy, flisacy, tragarze i pielgrzymi. Współcześnie jest patronem kierowców i podróżujących. Kościół błogosławi za jego przyczyną kierowców i ich pojazdy, aby Boża moc chroniła ich od wszelkich niebezpieczeństw i pokus ich niewłaściwego używania.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy nie zapomnijcie o NIM!

 Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

13
Lip

15 Niedziela Zwykła – 14.07.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Opowiadając przypowieść „o miłosiernym Samarytaninie”, Jezus daje nam nie tylko miłą historyjkę, lecz przede wszystkim czas na skonfrontowanie się ze sobą. Pokazuje, że znajomość praw oraz poprawnych odpowiedzi to jeszcze za mało, choć, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, nie jest to bez znaczenia. Gdy mowa o życiu wiecznym, nie chodzi o mniej lub bardziej oddaloną przyszłość: gdzieś tam w górze, z aniołkami w chórkach. W grę wchodzi konkret życia – nawet wtedy, gdy da się znaleźć dobrze brzmiące, racjonalnie wytłumaczenie, gdy dotyka to myślącego czy wierzącego inaczej. W chrześcijaninie życie wieczne zaczyna się nie „kiedyś tam”, ale już teraz.
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34).
 
 • Dziś 15 Niedziela Zwykła. O 18.30 Nieszpory.

 

 • W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
w poniedziałek – Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,  
we wtorek – wspom. NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej),
w czwartek – wspom. św. Szymona z Lipnicy, kapłana i zakonnika,drogi1
w sobotę – Uroczystość bł. Czesława, Głównego Patrona Miasta Wrocławia.
 
 • Parafialny Krąg Biblijny w poniedziałek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00, a od godz. 20.00 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
 • W sobotę nabożeństwo ku czci Matki Bożej o godz. 18.00.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Msza św. z udziałem wspólnoty Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.
 • Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na Święto Młodzieży odbędzie się w czwartek 18.07. po wieczornej mszy św.
 • Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę do franciszkańskiej grupy „15”, odbywać się będą od 27 lipca po wieczornych mszach św. w „cukierence”. Koszt 88 zł.
 • W przyszłą niedzielę o. Symeon Stachera wygłosi kazania na wszystkich mszach św. Po mszy będzie można wspomóc materialnie jego pracę misyjną w Maroku.
 • Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na jednodniową Pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę 20 lipca 2013 roku. Wyjazd autokarem o godz. 4.30. Koszt ok. 40 zł. Więcej informacji na stronie internetowej FZS. Zapisy u s. Sabiny, tel. 605-082-545.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy nie zapomnijcie o NIM!

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

 

Bł. Czesław, Główny Patron Miasta Wrocławia

Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Miał być krewnym św. Jacka. Wiemy, że należał obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Miał zajmować stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej. Gdyby tak było, wskazywałoby to na rycerskie (szlacheckie) pochodzenie Czesława, gdyż wówczas tylko takich przyjmowano do kapituły.
Jako kapłan diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi, w tym ze św. Jackiem Odrowążem, do Krakowa. Tam przyjął ich uroczyście Iwo Odrowąż w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi dominikanie zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do stolicy Czech. Wysłano więc tam Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej.
Po założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup, Wawrzyniec, powitał go niemniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Dominikanie otrzymali parafialny kościół św. Wojciecha. Zachował się do dzisiaj dokument przekazania świątyni z 1 maja 1226 r. Tam Czesław pozostał jako przeor do roku 1231, kiedy to został przez kapitułę wybrany na prowincjała (1233-1236). Jako prowincjał brał udział w kapitule generalnej w Bolonii i w kanonizacji św. Dominika w Rzymie (1234). Po złożeniu urzędu pozostał nadal przeorem w klasztorze wrocławskim, aż do swojej śmierci (ok. 1242).
Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Kiedy miasto zostało zajęte przez najeźdźców, część wrocławian postanowiła bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony, podobnie jak bł. Sadok w Sandomierzu, a później ks. Augustyn Kordecki podczas oblężenia Jasnej Góry. Podanie głosi, że Czesław modlił się o ocalenie miasta wychodząc często na jego wały i zachęcając dzielnych obrońców do oporu. Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej zawieruchy, mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta modlitwom i wstawiennictwu Czesława, którego wiara złamała siły nieprzyjacielskie.
6
Lip

14 Niedziela Zwykła – 7.07.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

 

 • Dziś 14 Niedziela Zwykła. O 18.00 Godzina Święta.
 • W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
– w poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana i zakonnika,
– we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy,
– w środę – wspomnienie św. Weroniki Giuliani, dziewicy,
– w czwartek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy,
– w piątek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,
– w sobotę – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
 • Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00, a od godz. 20.00 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
 • W sobotę zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie z procesją, które odprawimy po mszy św. wieczornej  (nie będzie nabożeństwa o 18.00!).
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na Święto Młodzieży odbędzie się w czwartek 18.07. po wieczornej mszy św.
 • Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę do franciszkańskiej grupy „15”, odbywać się będą od 27 lipca po wieczornych mszach św. w „cukierence”. Koszt 88 zł.
 • W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy, nie zapomnijcie o NIM!

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

Medalik św. Benedykta

Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.

W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie. Ten medal rozszedł się z Niemiec, gdzie został po raz pierwszy wybity, po całej katolickiej Europie.

Z jednej strony (awers) medal przedstawia św. Zakonodawcę trzymającego w prawej ręce mały krzyż, a w lewej księgę (świętą Regułę); na obrzeżu widnieje napis: Eius in obitu nostro praesentia muniamur (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci). Przy postaci świętego – napis: Crux sancti patris Benedicti (Krzyż świętego Ojca Benedykta).

Poniżej tego napisu, po prawej ręce Zakonodawcy przedstawiony jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż. To nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w Vicovaro. Na tej samej wysokości, po lewej ręce Świętego, kruk z rozpostartymi skrzydłami kroczy obok chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z życia św. Benedykta. Nakazał on krukowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić Zakonodawcę.

Druga strona medalu (rewers) ma pośrodku wielki krzyż. Nad nim widnieje dewiza zakonu benedyktyńskiego: Pax- Pokój. Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzyża znajdują się litery: C S P B- Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż Świętego Ojca Benedykta).

Na belce pionowej krzyża, od góry do dołu: C S S M L- Crux Sacra Sit Mihi Lux (Krzyż święty niech mi będzie światłem). Na belce poprzecznej: N D S M D- Non Draco Sit Mihi Dux (Diabeł – dosłownie: smok – niech nie będzie mi przewodnikiem).

Na obrzeżu medalika znajduje się napis; litery na prawo: V R S N S M V – S M Q L I V B: Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas ( Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę).

 

Medalik dopomóc ma w kształtowaniu w duszy usposobienia podatnego na współpracę z łaską Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Należy chronić się przed wszelkimi wyobrażeniami o magicznej sile medalika. Uleganie takim przesądom zagraża życiu duchowemu i jest sprzeczne ze znakiem Chrystusowego krzyża i świadectwem życia św. Benedykta.
Z medalikiem nie są związane w sposób ścisły specjalne modlitwy. Zaleca się odmawiać raz w tygodniu modlitwy do św. Benedykta Patrona Europy albo modlitwę o dobrą śmierć.
29
Cze

13 Niedziela Zwykła – 30.06.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

 

 • Dziś 13 Niedziela Zwykła. O 18.30 zakończenie Nabożeństw ku czci Serca Pana Jezusa.

 

 •  Jutro będziemy gościli w naszej wspólnocie klasztornej i parafialnej Generała naszego Zakonu, ojca Michaela Perry. Serdecznie zapraszamy na wieczorną mszę św., w czasie której wygłosi on kazanie.

 

 • W liturgii tego tygodniu obchodzimy:
– w środę – święto św. Tomasza, Apostoła,
– w sobotę – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i patronki Dzieł Misyjnych.
 • W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca;
– w czwartek adoracja w int. powołań o 17.30, a następnie msza św. w tej intencji,
– w piątek nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa o 18.00,
– w sobotę msza z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa o 9.00.
 • Zapraszamy również na nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek i ku czci Matki Bożej w sobotę o godz. 18.00.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Są jeszcze 4 wolne miejsca na pielgrzymkę do Medziugorie. Termin: 13-21 lipca 2013 r. Koszt 500 zł i 200 euro. Szczegółowe informacje i zapisy na furcie klasztornej.
 • Organizujemy wyjazd autokarem na Święto Młodzieży w Górze św. Anny, w dniach od 22 do 27 lipca. Koszt całkowity z dojazdem 100 zł. Zapisy u o. Teofila.
 • Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę do franciszkańskiej grupy „15”, odbywać się będą od 27 lipca po wieczornych mszach św. w „cukierence”. Koszt 88 zł.
 • Wydawnictwo św. Antoniego zaprasza do swojej hurtowni artykułów religijnych czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Oferujemy książki, filmy, świecie, obrazki, różańce, srebrne łańcuszki, medaliki, krzyże, figury. Udzielamy rabatów.
 • W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby kuchni charytatywnej.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy, nie zapomnijcie o NIM!

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

22
Cze

12 Niedziela Zwykła – 23.06.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

   Drodzy Parafianie

„…Rozmowa, jaka toczy się pomiędzy Jezusem, a Jego uczniami składa się z dwóch pytań. Pierwsze jest ogólne i odnosi się do otoczenia. Drugie, bardziej osobiste, skierowane jest do samych uczniów. Większość z nas żyje wśród ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. Zostaliśmy w dzieciństwie ochrzczeni, w wieku szkolnym przystąpiliśmy do I Komunii św., byliśmy u bierzmowania. W tamtym okresie znaczącą rolę w kształtowaniu naszej wiary odegrali rodzice, najbliżsi krewni, katecheci. To od nich usłyszeliśmy o Jezusie. Jednak, aby tak naprawdę stać się uczniem Chrystusa, trzeba odpowiedzieć sobie na to samo pytanie, jakie postawił On Apostołom: A wy za kogo Mnie uważacie?…” ks. Mariusz Krawiec

 …nie wystarczy samo chrześcijańskie wychowanie i wiedza katechizmowa. Trzeba byś odważnie wziął krzyż i opowiedział się za Nim – Jezusem Chrystusem, Synem Boga – a w zamian otrzymasz życie wieczne….

 

                12 Niedziela Zwykła – 23.06.2013

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu dzieciom
18.30 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.  

                Poniedziałek – 24.06.2013  

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Głównego Patrona Archidiecezji Wrocławskiej

  9.00 – Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
18.30 – Msza św.

                Wtorek – 25.06.2013

 9.00 – Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
10.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 20.
18.00 – Nabożeństwo do św. Antoniego.
18.30 – Msza św.

            Środa – 26.06.2013

  9.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Pogodna Jesień i nabożeństwo.
18.30 – Msza św.
19.15 – spotkanie Wspólnoty Betesda.

                Czwartek – 27.06.2013   

  9.00 – Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
10.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 83.
12.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla Gimnazjum nr 24.
16.00 – Ostatnie spotkanie dla ministrantów i lektorów (na ogrodzie klasztornym).
18.30 – Msza św.

                Piątek – 28.06.2013                                                                

Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

  6.00 – Droga Krzyżowa.
  9.00 – Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
18.30 – Msza św. w int. o beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia. 

                Sobota – 29.06.2013               

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

   8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.

                13 Niedziela Zwykła – 30.06.2013

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci i błogosławieństwem dzieci mających rocznicę chrztu.

18.30 – Zakończenie Nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.

 Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 12 Niedziela Zwykła.
 • Przed kościołem zbiórka do puszek na akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w ramach której grupa wolontariuszy wyjedzie na Kresy, by tam porządkować zaniedbane polskie cmentarze.
 • W miesiącu czerwcu serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa, które będą odprawiane po mszy o 9.00. Po wieczornej mszy św. odmawiać będziemy Litanię do Serca Pana Jezusa.
 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę i piątek od 15.00 do 18.00.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • W związku z kończącym się rokiem szkolnym zostaną odprawione msze św. dziękczynne:
– dla Szkoły Podstawowej nr 20 – we wtorek o 10.00,
– dla Szkoły Podstawowej nr 83 – w czwartek o 10.00,
– dla Gimnazjum nr 24 – w czwartek o 12.00.
 • Organizujemy wyjazd autokarem na Święto Młodzieży, które odbywać się będzie już po raz 17-ty w Górze św. Anny, w dniach od 22 do 27 lipca pod hasłem: Doświadczyć, żeby świadczyć. Karty zgłoszeniowe są dostępne na furcie klasztornej. Koszt całkowity z dojazdem 100 zł.
 • Poradnia Rodzinna „ANTONI” zaprasza osoby dorosłe na warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej. Spotkanie pt. „SŁUCHAM – MÓWIĘ – ROZMAWIAM” odbędzie się dnia 29.06. (sobota) w godz. od 10.00 – 16.00. Koszt: 0 PLN; Zapisy: pedagog.anna.konopka@gmail.com.

Podziękowania 

 • Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji odpustu parafialnego i festynu. To spory wysiłek organizacyjny i ogromna praca. Dziękujemy młodzieży i dorosłym, którzy już rokrocznie włączają się w to dzieło. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przynieśli ciasta, a także tym którzy sprzedawali ciasta i chlebki. Dziękujemy również za przyniesione książki, a także różności na losowanie. Zapraszamy do współpracy przy kolejnych takich uroczystościach. Bóg zapłać. Kilka zdjęć z festynu na naszej stronie internetowej.
 • Zakończyliśmy również tygodniowy Kongres Ewangelizacyjny. Za pomoc w jego organizacji szczególnie dziękuję Wspólnocie HlleluJah, a także wszystkim zaangażowanym. Trochę tylko szkoda, że stosunkowo mało osób skorzystało z zaproszenia. Wdzięczni natomiast jesteśmy, że z taką aprobatą przyjęta została całodobowa Adoracja Najśw. Sakramentu. Teraz czekać tylko owoców. Bogu niech będą dzięki.
 • Drodzy dobrodzieje Kuchni Charytatywnej. Pragnę serdecznie podziękować za wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu naszego dzieła na rzecz drugiego człowieka. Na czas wakacji życzę dobrego czasu odpoczynku razem z rodziną i blisko Pana Boga. Zwracam się również z prośbą, aby w okresie letnim nie dostarczać ubrań do kuchni czy na furtę, ponieważ nie wydajemy tych rzeczy w okresie wakacyjnym. Ważną rzeczą jest, aby pamiętać że dajemy je dla drugich ludzi, więc dajmy coś co sami byśmy jeszcze założyli. Z darem modlitwy br. Rafał.

 • Zaproszenie na Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską  „Trwajcie mocni w wierze” 2.-10.08.2013

Każda pielgrzymka miała zawsze swój temat wiodący, który pozwalał ludziom formować sumienia i pogłębiać świadomość religijną oraz narodową. Tak będzie podczas tegorocznej wędrówki, przeżywanej w Roku Wiary pod hasłem: „Trwajcie mocni w wierze!”. W drodze nieść będziemy relikwie świętych i błogosławionych m. nim: św. Berettę Molę, św. Faustynę, św. Jana Bosko, bł. Jana Pawła II itd. Chcemy w ten sposób przybliżyć wszystkim pielgrzymom postacie świętych, które są wzorem do naśladowania i trwania w wierze, a za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II będziemy polecać Panu Bogu sprawy Ojczyzny, kościół w Polsce, nasze rodziny i młodzież niosąc i adorując krzyż wielkopiątkowy na trasie pielgrzymki. Mam także nadzieję, że nasze oczekiwania związane z uczestnictwem w pielgrzymce zostaną wysłuchane. Czego życzę Wszystkim i gorąco zapraszam do pielgrzymowania na Jasną Górę.

Gł. Przewodnik ks. St. Orzechowski, Organizatorzy XXXIII PPWr.

Zapisy do franciszkańskiej grupy XV od 27 lipca po wieczornych mszach św. w „cukierence”. Koszt 88 zł.


 • We wtorek spotkanie przedpielgrzymkowe dla osób wyjeżdżających w lipcu do Medjugorie, a w środę spotkanie przedpielgrzymkowe dla osób, które zapisały się na wrześniową pielgrzymkę autokarową do Francji. Spotkania odbędą się w domu katechetycznym o godz. 19.15.
 • To już ostatni numer Listu do Parafian w tym roku szkolnym. Kolejny ukaże się dopiero we wrześniu.

 

Wszystkim Parafianom i naszym Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy, nie zapomnijcie o NIM!

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.