Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

10
Gru

III Niedziela Adwentu – 11.12.2016 – Gaudete

Opublikowane przez: o.Fabian

Adwent 2016

adwent-23Drodzy Parafianie i Goście

W adwencie Kościół wzywa nas do spotkania z Janem Chrzcicielem i głębszej refleksji nad tajemnicą przyjaźni. Jest ona skarbem, jednym z nielicznych, o który warto na Ziemi zabiegać, ułatwiającym spotkanie z Bogiem. Przyjaźń jest dojrzałą formą miłości, opartą na współpracy i umiłowaniu prawdy. Nie każda miłość ma odwagę zamienić się w przyjaźń. W miłości ludzie spotykają się twarzą w twarz, spoglądają sobie w oczy, ma ona coś z wzajemnej „adoracji”. Miłości grozi egoizm we dwoje. Przyjaciele spotykają się ramię w ramię, zapatrzeni są nie w siebie, lecz w zadania, jakie mają do wykonania. Przyjaciół łączy wspólny cel. Jeden drugiemu pragnie pomóc w wykonaniu życiowego zadania. Ktokolwiek poszukuje przyjaciela, winien wzrok skierować na ludzi zapracowanych, dźwigających ciężar odpowiedzialności. Pragnienie uczestniczenia w trudzie jednego z nich jest znakiem gotowości na spotkanie przyjaciela. Nie musi to być pomoc bezpośrednia, może być zawarta w życzliwości, modlitwie, ofierze, ale jakaś forma współpracy musi być…  Ks. Edward Staniek

… Od naszego przyjęcia Pana, przychodzącego już dziś cicho i pokornie, zależy całe nasze życie i przyszłe spotkanie z Nim…

 

                III Niedziela Adwentu – 11.12.2016 Gaudete
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na świecie.
20.10 – Msza św. akademicka – Akademickie Rekolekcje Adwentowe.
                Poniedziałek – 12.12.2016
   6.00 – Roraty.
18.30 – Msza św.
19.30 – Msza św. – rekolekcje akademickie.
                Wtorek – 13.12.2016
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
   6.00 – Roraty.
 10.00 – Rozpoczęcie budowy szopki.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. 
19.15 – Spotkanie Rady Parafialnej – w klasztorze.
19.30 – Msza św. – rekolekcje akademickie – adoracja i okazja do spowiedzi.
                Środa – 14.12.2016
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
   6.00 – Roraty.
10.00 – Budowa szopki.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
19.30 – Msza św. – rekolekcje akademickie.
                Czwartek – 15.12.2016
   6.00 – Roraty
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych – dom parafialny.
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 16.12.2016 
   6.00 – Roraty.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
18.30 – Msza św.
19.00 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a następnie spotkanie (fraternia).
                Sobota – 17.12.2016   
Całodzienna Adoracja Najśw Sakramentu w naszej parafii
– od 10.00 do 18.00.
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
  9.00 – Roraty – po mszy św. rozpoczęcie adoracji.
  9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                IV Niedziela Adwentu – 18.12.2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
15.00 – Msza św. z udziałem duszpasterstwa małżeństw.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś III Niedziela Adwentu, tzw. Gaudete. O godz. 18.30 Nieszpory.
 • Zapraszamy na Msze św. Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki. Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „W domu Królowej Maryi”.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dobrodziejom za różnego rodzaju produkty spożywcze przeznaczone na śniadania oraz za ofiary pieniężne na ten cel.   

 

 • imagesW czwartek o godz. 17.00 spotkanie Róż Różańcowych w domu katechetycznym. W tym dniu przypada 70 rocznica utworzenia wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

 

 • Jak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem oraz przy furcie klasztornej: duża 12 zł, mała 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole.
 • Przy furcie klasztornej możemy nabyć opłatki wigilijne.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi oraz kalendarze. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych.

 

 • W tym tygodniu odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych, do których chodzą o. Adam i o. Proboszcz.
 • We wtorek, po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej w klasztorze.

 

 • logoFranciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na adwentowe rekolekcje pod hasłem „Bóg w wielkim mieście”. Poprowadzi je werbista z Lublina – o. Maciej Baron. Rekolekcje rozpoczynają się dziś o godz. 20.10. Wszystkie spotkania odbędą się w naszym kościele. W poniedziałek o 19.30 Msza św. z nauką i konferencja tematyczna po mszy św. We wtorek o 19.30 Msza św. z nauką. Po mszy św. adoracja i okazja do spowiedzi. W środę o 19.30 Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji.

 

 • Z powodu rekolekcji akademickich wtorkowa adoracji Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi rozpocznie się po mszy rekolekcyjnej, czyli około godz. 20.30.

 

 • Zapraszamy chętnych mężczyzn do pomocy przy budowie naszej szopki betlejemskiej. Zaczniemy we wtorek 13 grudnia o godz. 10.00. Bardzo prosimy o mobilizację, bo to spory wysiłek.

 

 • aa_logoSpotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w czwartek o godz. 17.00 – salka nr 2 w domu katechetycznym. Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o godz. 17.00 i w niedziele o godz. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.

 

 • Już dziś sygnalizujemy, że odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę rozpoczniemy w poniedziałek 2.01.2017 roku.

 

 • W sobotę przypada w naszej parafii wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczniemy ją po mszy św. o godz. 9.00, a zakończymy nabożeństwem o godz. 18.00. Zachęcamy do adoracji wg następującego planu:

 

10.00 – 11.00 – Lindego, Zaleskiego, Obrońców Helu, Kamieńskiego i przyległe.
11.00 – 12.00 – Konopnickiej, W. Pola i przyległe.
12.00 – 13.00 – Róże Różańcowe, Boya Żeleńskiego, Orkana i przyległe.3-5-200x200
13.00 – 14.00 – Franciszkanie.
14.00 – 15.00 – Siostry Kapucynki, Rowerowa, Bończyka i Zawalna.
15.00 – 16.00 – Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa.
16.00 – 17.00 – Siostry Franciszkanki, Czajkowskiego, Koszarowa i przyległe.
17.00 – 18.00 – Pogodna Jesień, Kasprowicza, Syrokomli i przyległe.
18.00 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji.

 

MODLITWA UWIELBIENIA PANA W KAŻDYM KOŚCIELE

Wielbimy Cię, najświętszy Panie Jezu Chryste

tu i we wszystkich kościołach Twoich,

które są na całym świecie

i wysławiamy Cię,

że przez krzyż Twój święty odkupiłeś świat.

 


Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2016

Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

3
Gru

II Niedziela Adwentu – 04.12.2016

Opublikowane przez: o.Fabian

Adwent 2016adwent-23

Drodzy Parafianie i Goście

          …Nawrócenie dokonuje się w momencie znalezienia kogoś, dla kogo warto zmobilizować siły, by być dla niego dobrym. Jeśli się to stanie, serce wypełnia dobroć i rozlewa się nie tylko na tego kogo kocha, lecz na całe otoczenie. Oto Jan Chrzciciel zwraca się do nas z wezwaniem „Nawróćcie się… Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego”. Właśnie dla Niego. Nie dla siebie, ale dla Niego. Innymi słowy Jan pragnie, byśmy odkryli, że Bóg nas kocha, że przychodzi do nas, by nadać naszemu życiu pełny sens. On każdego z nas potrzebuje. I tego twórczego, podziwianego przez otoczenie i tego cierpiącego, zapomnianego, czasem odrzuconego nawet przez najbliższych. Jesteśmy Bogu potrzebni. Trzeba Mu pomóc w zbawianiu świata. „Nawróćcie się” to tyle samo, co zakochajcie się w Bogu. Gdy serce wypełni miłość, życie stanie się piękne i niezwykle wartościowe…  Ks. Edward Staniek

…tyle okazji: roraty, rekolekcje parafialne, rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych, rekolekcje dla studentów … zapraszamy

 

                II Niedziela Adwentu – 04.12.2016
rozpoczęcie adwentowych rekolekcji parafialnych
(Nauka rekolekcyjna na wszystkich mszach św.)
   8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi., po mszy błogosławieństwo rodzin oczekujących potomstwa, a następnie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
18.00 – Godzina Święta.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 05.12.2016  – Parafialne Rekolekcje Adwentowe
   6.00 – Roraty
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
19.15 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży.
19.15 – Zakończenie cyklu Nauk Przedmałżeńskich – dom parafialny.
                Wtorek – 06.12.2016   Parafialne Rekolekcje Adwentowe
   6.00 – Roraty.
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną i udzieleniem sakramentu chorych; po mszy spotkanie w domu parafialnym dla seniorów i chętnych.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną, a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 07.12.2016  – Zakończenie rekolekcji
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
   6.00 – Roraty.
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
                Czwartek – 08.12.2016
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego
   6.00 – Roraty
12.00 – Godzina Łaski – Msza św. i czuwanie modlitewne – zaprasza wspólnota św. Charbela.
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 09.12.2016 
   6.00 – Roraty.
18.30 – Msza św. – rozpoczęcie rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych.
19.00 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a następnie spotkanie (fraternia).
                Sobota – 10.12.2016 
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
  9.00 – Roraty.
9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
11.00 – Msza św., w czasie której śluby wieczyste złożą fr. Klemens i fr. Ksawery.
 18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                III Niedziela Adwentu – 11.12.2016 Gaudete
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na całym świecie.
20.10 – Msza św. akademicka. –  rozpoczęcie rekolekcji akademickich!

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • Dziś II Niedziela Adwentu. O godz. 18.00 Godzina Święta.
 • Dziś rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, które wygłosi o. Kazimierz Tyberski OMI (oblat), kapelan więzienny. Program rekolekcji znajduje się w gablotkach oraz na naszej stronie internetowej. Zakończenie rekolekcji w środę. Taca zebrana w tym dniu będzie przeznaczona dla wspólnoty zakonnej o. Kazimierza. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. 
 • Przed kościołem odbywa się Bożonarodzeniowy Kiermasz prac, wykonanych przez osoby niepełnosprawne, pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”. Potrwa on do godz. 15.00. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony jest na rehabilitację oraz terapię społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
 • Zapraszamy na Msze św. Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki. Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „W domu Królowej Maryi”. 
 • W związku z roratami prosimy o ofiarowanie produktów spożywczych, które będą wykorzystane na śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej lub przynieść do salek katechetycznych na śniadania. 
 • W sobotę 10.12.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się uroczysta Eucharystia, podczas której alumni V roku, fr. Klemens i fr. Ksawery złożą na ręce N.O. Prowincjała Alana Brzyskiego Profesję Wieczystą. Serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę. 
 • maxresdefaultJak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem oraz przy furcie klasztornej: duża 12 zł, mała 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole. 
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi oraz kalendarze. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych. 
 • Przypominamy, że domowe odwiedziny chorych odbędą się w tygodniu przed 4 Niedzielą Adwentu.

 

 • Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych, które odbędą się w naszym kościele w dniach 9 -11 grudnia. Rekolekcje poprowadzi o. prof. Kazimierz Lubowicki, teolog duchowości, małżeństwa i rodzin. Piątek 9.12. godz. 18.30 – Msza św. z nauką: „Boża wizja małżeństwa”. Po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. Sobota 10.12. godz. 9.00 – Msza św. z nauką: „Modlitwa małżeńska. Spotkanie małżonków z Bogiem”. Po Mszy spotkanie z Ojcem rekolekcjonistą w Domu Parafialnym. Niedziela 10.12. godz. 10.30 – Msza św. z nauką: „Bóg obecny w codzienności”.0001

 

 

 • Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na adwentowe rekolekcje pod hasłem „Bóg w wielkim mieście”. Poprowadzi je werbista z Lublina – o. Maciej Baron. Rekolekcje odbędą się od przyszłej niedzieli 11 grudnia i potrwają do środy. Wszystkie spotkania odbędą się w naszym kościele. W niedzielę o 20.10 Msza św. z nauką rekolekcyjną. W poniedziałek o 19.30 Msza św. z nauką i konferencja tematyczna po mszy św. We wtorek o 19.30 Msza św. z nauką. Po mszy św. adoracja i okazja do spowiedzi. W środę o 19.30 Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji.bogwwielkimmiescie3-002

 

 

Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2016
Ogólna:
Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

 • Już dziś zapraszamy chętnych mężczyzn do pomocy w budowie naszej szopki betlejemskiej. Zaczniemy we wtorek 13 grudnia o godz. 10.00. Bardzo prosimy o mobilizację, bo to spory wysiłek. Potrzebnych jest minimum 15 mężczyzn.
 • Dziś przed kościołem zbiórka na kuchnię charytatywną, która jest przeznaczona na zorganizowanie wigilii dla 500 ubogich i bezdomnych, o których troszczy się nasza kuchnia. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Podczas zeszłotygodniowej zbiórki na rzecz chorej Agatki, została zebrana kwota 15 600zł. Za okazane serce, wszelką pomoc i każde dobre słowo serdecznie dziękujemy. Niech Pan Wam błogosławi.

 

Rekolekcje Adwentowe

04 – 07.12.2016
 adwentowe-rekolekcje
                II Niedziela Adwentu – 04.12.2016
Rozpoczęcie rekolekcji
kazania rekolekcyjne na wszystkich mszach św.
 
                Poniedziałek – 05.12.2016
  9.00 – msza z nauką rekolekcyjną
18.30 – msza z nauką rekolekcyjną
19.30 – spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży
(szczególnie zapraszamy młodzież I i II roku katechumenatu)
 
                Wtorek – 06.12.2016
  9.00 – msza z nauką rekolekcyjną i udzieleniem sakramentu chorych
                – po mszy św. spotkanie w salkach z seniorami
18.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną
– bezpośrednio po mszy Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi
 
                Środa – 07.12.2016
Zakończenie Rekolekcji
   9.00 – msza z nauką rekolekcyjną
18.30 – msza z nauką rekolekcyjną
                                                                                                głosi: ks. Kazimierz Tyberski OMI, 
                                                                                                              kapelan więzienny
 
prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji i serdecznie zapraszamy

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

26
Lis

I Niedziela Adwentu – 27.11.2016

Opublikowane przez: o.Fabian

Adwent 2016

Drodzy Parafianie i Goście

adwent     Co to jest Adwent?

To czas duchowego przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Dość krótki – tylko trochę ponad trzy tygodnie, wyznaczony czterema niedzielami, które poprzedzają Święta. Słowo „Adwent” znaczy przyjście. Przyjście Jezusa Chrystusa. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, a nie pokuty. Jednak w czasie przy-gotowań raczej się nie świętuje. W przeciwnym razie, jak odróżnić przygotowania od samych świąt? Radość Adwentu ma najgłębsze podstawy: spotkanie z Bogiem, odnalezienie sensu życia i sensu codziennych wysiłków, dzielenie się doświadczeniem wiary. Tak ważne jest więc wy-ciszenie w Adwencie, przemyślenie, chwila na zatrzymanie w biegu codziennych spraw – może przez udział w rekolekcjach, w porannych roratach… Ks. Franciszek Longchamps de Berier

… w ten oto sposób, Adwent jawi się nam jako wielka duchowa szansa, z której war-to skorzystać. A zatem: Przyjdź Panie Jezu!…

 

                I Niedziela Adwentu – 27.11.2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom.
15.00 – Msza św. duszpasterstwa małżeństw (kaplica).  
15.30 –  Msza św. i spotkanie pielgrzymów z naszej grupy Złotej 15
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka. 
                Poniedziałek – 28.11.2016
Wspomnienie św. Jakuba z Marchii, prezbitera
  6.00 – Roraty
18.30 – Msza św. w int. beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Wtorek – 29.11.2016
Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
   6.00 – Roraty.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 30.11.2016    
Święto św. Andrzeja, Apostoła
   6.00 – Roraty.
  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, następnie spotkanie.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 01.12.2016pierwszy czwartek miesiąca
   6.00 – Roraty
17.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań.
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.   
                Piątek – 02.12.2016  – pierwszy piątek miesiąca
   6.00 – Roraty.
18.30 – Msza św.
19.00 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a następnie spotkanie (fraternia).
                Sobota – 03.12.2016  – pierwsza sobota miesiąca
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
  9.00 – Roraty, msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa
 9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                II Niedziela Adwentu – 04.12.2016
rozpoczęcie Adwentowych Rekolekcji Parafialnych
   8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi., po mszy błogosławieństwo rodzin oczekujących potomstwa, a następnie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
18.00 – Godzina Święta.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś I Niedziela Adwentu. O godz. 18.30 Nieszpory.
 • Dziś przed kościołem po wszystkich mszach św. zbiórka do puszek dla małej Agatki Kobyłeckiej. Agatka od kilku miesięcy walczy z rakiem oka, a jedynym ratunkiem jest leczenie w USA, które niestety jest bardzo drogie, wynosi 1,4 mln zł. Za wszelkie ofiary w imieniu rodziny składamy serdeczne Bóg Zapłać.

 

 • Od jutra (poniedziałku) zapraszamy na Msze Roratnie, które będą odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci będą otrzymywały pamiątkowe obrazki. Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „W domu Królowej Maryi”.

 

 • dsc01241W związku z rozpoczynającymi się roratami prosimy o ofiarowanie dżemów, mleka i innych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej lub przynieść do salek katechetycznych na śniadania.
 • W czasie adwentu na porannych mszach św. roratnich głosimy kazania skierowane do dzieci a o godz. 18.30 będziemy głosić krótkie rozważania skierowane do dorosłych.
 • W przyszłą niedzielę pod koniec mszy św. o 12.00 odbędzie się błogosławieństwo rodzin spodziewających się dziecka, a po mszy kolejne spotkanie z dziećmi i rodzicami przygotowującymi się po I Komunii św..
 • Jak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem oraz przy furcie klasztornej: duża 12 zł, mała 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych.

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca grudnia. W czwartek adoracja w int. powołań od 17.30. W związku z roratami w piątek nie będzie dodatkowej mszy o 17.00 dla dzieci.

 

 • 1-8800W tym tygodniu nie będzie domowych odwiedzin chorych, a odbędą się one bliżej świąt, w tygodniu przed 4 Niedzielą Adwentu. Fundacja im Brata Alberta, serdecznie zaprasza na Bożonarodzeniowy Kiermasz prac, wykonanych przez osoby niepełnosprawne, pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”. Kiermasz odbędzie się przed kościołem w  niedzielę 4 grudnia w godzinach od 8.30 do 15.00. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony jest na rehabilitację oraz terapię społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Serdecznie Zapraszamy.

 

 • W dniach od 2 do 4 grudnia organizujemy wyjazd rekolekcyjny na Górę św. Anny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Koszt rekolekcji to 80 zł plus przejazd pociągiem. Szczegóły i zgłoszenia bezpośrednio u o. Jordana (tel. kont. 606114975). Pragniemy przypomnieć, że udział w takich rekolekcjach wchodzi w skład programy przygotowania do bierzmowania.

 

 • Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych, które odbędą się w naszym kościele w dniach 9 -11 grudnia. Rekolekcje poprowadzi o. prof. Kazimierz Lubowicki, teolog duchowości, małżeństwa i rodzin. Piątek 9.12. godz. 18.30 – Msza św. z nauką: „Boża wizja małżeństwa”. Po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi. Sobota 10.12. godz. 9.00 – Msza św. z nauką: „Modlitwa małżeńska. Spotkanie małżonków z Bogiem”. Po Mszy spotkanie z Ojcem rekolekcjonistą w Domu Parafialnym. Niedziela 10.12. godz. 10.30 – Msza św. z nauką: „Bóg obecny w codzienności”.0001

 

 • Ze sporym wyprzedzeniem, już dziś zapraszamy chętnych mężczyzn do pomocy w budowie naszej szopki betlejemskiej. Zaczniemy we wtorek 13 grudnia o godz. 10.00. Bardzo prosimy o mobilizację, bo to spory wysiłek. Potrzebnych jest minimum 15 mężczyzn.

 

imagesPapieskie intencje modlitewne – grudzień 2016

Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

 

 • W przyszłą niedzielę zbiórka na kuchnię charytatywną, jest to zbiórka na zorganizowanie wigilii dla 500 ubogich i bezdomnych, o których troszczy się nasza kuchnia. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

 


 

 • o-kazikW przyszłą niedzielę rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, które wygłosi ks. Kazimierz Tyberski OMI (oblat), kapelan więzienny. Poniżej zamieszczamy program rekolekcji.

 

 Program Rekolekcji Adwentowych

                                    04 – 07.12.2016

 

                II Niedziela Adwentu – 04.12.2016

Rozpoczęcie rekolekcji

kazania rekolekcyjne na wszystkich mszach św.

                Poniedziałek – 05.12.2016

  9.00 – msza z nauką rekolekcyjną

18.30 – msza z nauką rekolekcyjną

19.30 – spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży

(szczególnie zapraszamy młodzież I i II roku katechumenatu)

                Wtorek – 06.12.2016

  9.00 – msza z nauką rekolekcyjną i udzieleniem sakramentu chorych

                – po mszy św. spotkanie w salkach z seniorami

18.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną

– bezpośrednio po mszy Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi

                Środa – 07.12.2016

Zakończenie Rekolekcji

   9.00 – msza z nauką rekolekcyjną

18.30 – msza z nauką rekolekcyjną

 głosi: ks. Kazimierz Tyberski OMI (oblat), kapelan więzienny            

 Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji i serdecznie zapraszamy

 

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM

udanego wejścia w Adwent…

Drodzy Parafianie
Dokładnie 1 stycznia 2017 roku przypada setna rocznica erygowania Parafii św. Antoniego we Wrocławiu Karłowicach – naszej parafii. Z tego też powodu pozwólcie, że przedstawie Wam „logo” roku jubileuszowego, które w najbliższym czasie będzie nam towarzyszyć. 

received_1359309320747412-002  

Drodzy Parafianie i Goście

 uroczystosc-chrystusa-krolaOd dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.          Encyklika Piusa XI: „Quas primas”

 

                Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi., po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.  
                Poniedziałek – 21.11.2016
                Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Wtorek – 22.11.2016
                Wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy
9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo do św. Antoniego
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 23.11.2016    
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 24.11.2016
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Duc-Lac i Towarzyszy
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.   
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych.
                Piątek – 25.11.2016
   6.00 – Droga Krzyżowa.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 26.11.2016
Wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
  9.00 – Msza św..
  9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                I Niedziela Adwentu – 27.11.2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
15.00 – Msza św. duszpasterstwa małżeństw (kaplica)
15,30 –  Msza św. z udziałem pielgrzymów na Jasną Górę – grupy 15.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka. 

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, to już ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.  Następna niedziela to już I Niedzielą Adwentu.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna normalnie.

We wtorek Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi św. po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.

 • W piątek o 19,15 zapraszamy do naszego kościoła na koncert muzyki organowej i chóralnej „Pamięci Profesorów UE we Wrocławiu.
 • Również w przyszłą niedzielę. Popielgrzymkowe spotkanie Grupy 15 Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kościele o 15.30, a następnie dalsza część spotkania w domu katechetycznym. O. Oskar – zaprasza nie tylko pielgrzymów, ale wszystkich zainteresowanych pielgrzymką i zastanawiających się, czy nie wyruszyć na pielgrzymi szlak w przyszłym roku.
 • W dniach od 2 do 4 grudnia organizujemy wyjazd rekolekcyjny na Górę św. Anny dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Koszt rekolekcji to 80 zł plus przejazd pociągiem. Szczegóły i zgłoszenia bezpośrednio u o. Jordana.tel. kont. 606114975
 • Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych, które odbędą się w naszym kościele w dniach 9-11 grudnia. Rekolekcje poprowadzi o. prof. Kazimierz Lubowicki, teolog duchowości, małżeństwa i rodzin. Piątek 9.12. godz 18:30 – Msza św. z nauką: „Boża wizja małżeństwa”. Po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi.  Sobota 10.12. godz. 9:00 – Msza św. z nauką: „Modlitwa małżeńska. Spotkanie małżonków z Bogiem”. Po Mszy spotkanie z Ojcem rekolekcjonistą w Domu Parafialnym.  Niedziela 10.12. godz 10:30 – Msza św. z nauką: „Bóg obecny w codzienności”.                                                            
 • Od I niedzieli Adwentu, zwyczajem lat poprzednich, będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne, kalendarze, a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o ofiarowanie dżemów, mleka i innych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej.
 • Również za tydzień w I niedzielę Adwentu chcemy prosić wszystkich parafian o pomoc dla małej Agatki Kobyłeckiej. Będzie to okazja do pięknego zakończenia roku Miłosierdzia. Malutka Agatka od kilku miesięcy walczy z rakiem oka a jedyny ratunek to leczenie w USA gdzie koszt takiego leczenia wynosi 1,4 mln zł. Za wszelkie ofiary – już dzisiaj składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Narodowe Centrum Kultury i Centrum Historii Zajezdnia zapraszają na Kongres Społeczny „Wartość kultury – kultura wartości”. W dniach 25-27 listopada w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 polscy i europejscy intelektualiści, odwołujący się do wartości chrześcijańskich, rozmawiać będą o kierunku, w którym zmierza współczesna cywilizacja. Szczegóły na stronie internetowej.

 

PORADNIA RODZINNA „ANTONI” ZAPRASZA NA WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY PT.  KOMUNIKACJA – RELACJA – KONFLIKTY  Warsztat przeznaczony jest dla osób, które nie są zadowolone ze swojej komunikacji.  Umiejętność „dogadania się” jest bardzo istotna w budowaniu więzi z innymi, a także w podejmowaniu wspólnych działań. Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznego komunikowania się, zwiększą świadomość w zakresie własnego stylu komunikacji i poznają techniki jego doskonalenia. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poprawienia swojej skuteczności w porozumiewaniu się z bliskimi. Zapisy i dodatkowe informacje: pedagog.anna.konopka@gmail.com Termin zgłoszeń do: 4.12.2016 r.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

0001

12
Lis

33 Niedziela Zwykła – 13.11.2016

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

consolator_01Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii zauważamy, że Pan Jezus zwraca naszą myśl w kierunku tego, co nieprzemijające. „Przemija bowiem postać tego świata”. W ten sposób pragnie pokazać, że ziemska rzeczywistość stanowi jedynie odbicie piękna, którym jest sam Bóg. Pretekstem do proroctwa Jezusa o zburzeniu Jerozolimy była uwaga o wystroju budowli, przyozdobionej pięknymi kamieniami i darami. Rozważania na temat budowli, która powstawał już od 46 lat, były pretekstem do wyrażenia o wiele ważniejszej prawdy. Jezus naucza, że jego uczniów czekają prześladowania. Jest to nieodłączny element życia Kościoła w każdym czasie i we wszystkich okresach, także i w obecnych czasach. Jest do także moment „składania świadectwa”. Bóg nie opuszcza prześladowanych, spieszy im z pomocą przez cnotę męstwa. Każdy chrześcijanin, zjednoczony z Chrystusem w sakramencie chrztu, zobowiązany jest dawać świadectwo o Ewangelii. Nie wszyscy chrześcijanie są jednak powołani do świadectwa poprzez krwawe męczeństwo. Świat zna również inne formy prześladowań, które domagają się od uczniów Chrystusa odważnego świadectwa…  ks. Leszek Smoliński

… Kto chce żyć wiecznie, wykorzystuje każdą minutę na tym świecie, by ją wypełnić życiem z Bogiem. A potem nastąpi doskonały i wieczny ciąg dalszy…

 

                33 Niedziela Zwykła – 13.11.2016
VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Irak 2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Wypominki za zmarłych.
20.10 – Msza św. akademicka. 
                Poniedziałek – 14.11.2016
Wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Wtorek – 15.11.2016
Wspomnienie św. Dydaka z Alcali, patrona braci zakonnych
9.00 – Msza św.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 16.11.2016    
Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Metropolitalnego we Wrocławiu
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 17.11.2016
Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.   
                Piątek – 18.11.2016
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
   6.00 – Droga Krzyżowa.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
18.30 – Msza św.
19.00 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a następnie spotkanie (fraternia).
                Sobota – 19.11.2016
Wspomnienie bł. Salomei, dziewicy
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
  9.00 – Msza św..
  9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 20.11.2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi., po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
15.00 – Msza św. duszpasterstwa małżeństw (kaplica).  
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka. 

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 33 Niedziela zwykła. O godz. 18.30 wypominki za zmarłych.
 • kwp_ulotka2-678x381Dziś obchodzimy VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ze względu na dramatyczną sytuację podobnie jak miało to miejsce w 2010 dzień ten ponownie będzie poświęcony sytuacji chrześcijan w Iraku. Irak stał się symbolem wojny z chrześcijanami. Na przemoc ze strony fundamentalistów narażeni są członkowie mniejszości etnicznych i religijnych. Szczególnym „celem” są chrześcijanie, których liczba w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się z 1,4 mln do mniej niż 275 tys.. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób islamizacji. Nikt nie potrafi przewidzieć, co w najbliższej przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za kolebkę chrześcijaństwa i z jej rdzennymi mieszkańcami w Iraku, ale naszą modlitwą i wsparciem materialnym możemy im pomóc przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro. Przed kościołem możemy złożyć ofiary do puszek, które są przeznaczone na pomoc dla chrześcijan w Iraku.
 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna normalnie czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00 oraz we wtorek od 11.00 do 12.00.
 • Jeszcze do 15 listopada pół godziny przed mszą św. wieczorną modlimy się w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
 • Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.
 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.
 • Do końca listopada możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok.

uroczystosc-chrystusa-krola

 

 • W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po każdej mszy św. odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

 

 • W przyszłą niedzielę również zapraszamy rodziców z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej Komunii św. na kolejne spotkanie po mszy o 12.00. Na tej mszy odbędzie się poświęcenie modlitewników Droga do nieba, które następnie będą rozdane na spotkaniu.

 

 • adwentZa dwa tygodnie rozpoczyna się już Adwent. Od I Niedzieli Adwentu – zwyczajem lat poprzednich – będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne, kalendarze a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o ofiarowywanie dżemów i innych przydatnych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty spożywcze można składać przy furcie klasztornej.

 

 • W tym roku nasze parafialne rekolekcje adwentowe rozpoczniemy w II niedzielę adwentu czyli 04.12.2016, a wygłosi je ks. Kazimierz Tyberski OMI (oblat), kapelan więzienny.

 


Modlitwa przygotowująca do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana  

 Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

                Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

                Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

                Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

                Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła. Można też powiedzieć, że niejako podejmuje zobowiązanie zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego: „Zobowiązujemy się uczynić wszystko, ażeby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna”.
Tytuł Aktu ma formułę otwartą i powszechnie zrozumiałą. Nie zawiera słowa „intronizacja”, które nie dla wszystkich jest zrozumiałe, choćby dlatego, że w odniesieniu do Jezusa możemy mówić jedynie o uznaniu, a nie o ustanowieniu go królem. Stąd przyjęto formułę szeroką i scalającą pragnienia i postulaty wielu środowisk – akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje na szczególny moment dziejowy, w jakim dokonujmy tego narodowego Aktu. Jest nim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.  (…) 
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

5
Lis

32 Niedziela Zwykła – 06.11.2016

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

jezus12…Bóg jest Żywym Bogiem żywych ludzi: żyjących w konkretnym czasie i miejscu, kochających i zdradzających, cieszących się i doświadczających cierpienia. Żywy człowiek ma swoje imię i swoją niepowtarzalną historię, w którą wszedł Bóg. A Bóg Żywy tak pokochał żywego człowieka, że nie wstydzi się nosić imienia jego Boga (por. Hbr 11,16): On jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Moim Bogiem. Dlatego, kiedy wyznaję wiarę w zmartwychwstanie, to nie tylko uznaję wieczność, która czeka mnie za progiem obecnego życia. Wierzę w Nowe Życie, które zwycięża śmierć: tę ostateczną, ale i tę, która potrafi zabijać każdego dnia. Wierzyć w Boga Żywego znaczy już teraz przechodzić ze śmierci do życia. Wierzyć w zmartwychwstanie to uwierzyć, że moje życie w tym momencie jest chciane i kochane przez Boga. Że mam prawo żyć i cieszyć się życiem. Logika umierania jako bezpowrotnego tracenia została bowiem pokonana przez logikę rodzenia się do nowego życia – już teraz…. Michał Adamski OP

… Jestem żywym dzieckiem Boga żyjącego. Żyje dla Niego?

                32 Niedziela Zwykła – 06.11.2016
   8.00 – Spotkanie modlitewne Róż Różańcowych.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
15.00 – Msza św. dla FZŚ (kaplica).
18.30 – Wypominki za zmarłych..
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 07.11.2016
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych – dom parafialny.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św.
19.15 – Rozpoczęcie nowego cyklu Nauk Przedmałżeńskich – dom parafialny.
                Wtorek – 08.11.2016 
Wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, prezbitera
9.00 – Msza św.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 09.11.2016   
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  9.00 – Msza św.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda – fraternia.
                Czwartek – 10.11.2016
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., po mszy modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Piątek – 11.11.2016   Święto Niepodległości
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  9.00 – Msza św. w int. Ojczyzny.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św.
19.00 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a następnie spotkanie (fraternia).
                Sobota – 12.11.2016Uroczystość poświęcenia naszego kościoła (115 rocznica)  i wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
  9.00 – Msza św..
  9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św.
                33 Niedziela Zwykła – 13.11.2016
VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Irak 2016
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Wypominki za zmarłych.
20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 32 Niedziela zwykła. O godz. 18.30 wypominki za zmarłych.
 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę od 16.00 do 18.00 oraz we wtorek od 11.00 do 12.00.
 • Jeszcze do 15 listopada pół godziny przed mszą św. wieczorną modlimy się w intencji zmarłych polecanych w wypominkach: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedzielę i święta o godz. 18.30, a następnie sprawujemy mszę św. w ich intencji.
 • W związku z możliwością uzyskania odpustu za zmarłych związanego z nawiedzeniem cmentarza, informujemy, że do wtorku – 8 listopada – będzie otwarta brama  prowadząca na nasz cmentarz klasztorny.
 • Nowy cykl Nauk Przedmałżeńskich rozpoczniemy jutro – w poniedziałek 7. listopada – o godz. 19.15 w domu parafialnym. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 • We wtorek w czasie mszy św. wieczornej oraz adoracji będziemy gościć w naszej parafii relikwie bł. Karola de Foucauld.
 • 6ibktfW piątek przypada Narodowe Święto Niepodległości. Zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00. Po mszy wystawienie Najśw. Sakramentu i krótkie nabożeństwo. Następnie zapraszamy na koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu zespołu Gieni Dudki.
 • Po koncercie nasi harcerze będą serwować grochówkę prosto z wojskowej kuchni polowej. Dochód zostanie przeznaczony na działalność harcerską. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
 • W sobotę obchodzimy Uroczystość poświęcenia naszego kościoła parafialnego – to już 115-ta rocznica. Msze św. w tym dniu jak w każdy dzień powszedni.

 

 • Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzili już VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ze względu na dramatyczną sytuację podobnie jak miało to miejsce w 2010 dzień ten ponownie będzie poświęcony sytuacji chrześcijan w Iraku. Irak stał się symbolem wojny z chrześcijanami. Na przemoc ze strony fundamentalistów narażeni są członkowie mniejszości etnicznych i religijnych. Szczególnym „celem” są chrześcijanie, których liczba w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się z 1,4 mln do mniej niż 275 tys. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób islamizacji. Nikt nie potrafi przewidzieć, co w najbliższej przyszłości stanie się z ziemią uznawaną za kolebkę chrześcijaństwa i z jej rdzennymi mieszkańcami w Iraku, ale naszą modlitwą i wsparciem materialnym możemy im pomóc przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro. Przed kościołem będzie można złożyć ofiary do puszek, która są przeznaczone na pomoc dla chrześcijan w Iraku.
 • misjonarz-milosierdzia-313 listopada br., w niedzielę, w Katedrze Wrocławskiej, w Godzinie Miłosierdzia, o godz. 15.00, w związku z zakończeniem Roku Bożego Miłosierdzia, J.E. Ks. Arcybiskup Józef KUPNY uroczyście zakończy Jubileuszowy Rok w Archidiecezji Wrocławskiej.
 • Do końca listopada możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Prosimy nie odkładać tego na ostatnią chwilę.
 • Zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają już niepotrzebne alby dla dzieci pierwszokomunijnych, aby podzielić się z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii. Alby można do końca listopada przynosić na fortę lub do kancelarii. Dziękujemy.
 • Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną a za tydzień taca inwestycyjna. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

imagesPapieskie intencje modlitewne – listopad 2016
Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

1202-karol_1Modlitwa Karola de Foucauld

Ojcze,

       Powierzam się Tobie,

       Uczyń ze mną co zechcesz.

       Cokolwiek uczynisz ze mną

       dziękuję Ci.

       Jestem gotów na wszystko,

       Przyjmuję wszystko,

       Aby Twoja wola spełniała

       się we mnie i we wszystkich

       Twoich stworzeniach.

       Nie pragnę nic więcej mój Boże.

       W Twoje ręce powierzam

       ducha mego,

       Z całą miłością mojego serca.

       Kocham Cię i miłość przynagla mnie,

       by oddać się całkowicie

       w Twoje ręce, Z nieskończoną ufnością,

              Bo Ty jesteś moim Ojcem.

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

02021102-001