Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

20
Mar

5. Niedziela Wielkiego Postu – 212.03.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 5. Niedziela Wielkiego Postu.

O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne:

– Drogę Krzyżową w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych);

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To również Dzień Świętości Życia, w którym w całej Polsce składane są przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. W naszej Parafii również – wzorem lat poprzednich – chcemy złożyć takie przyrzeczenie w czasie mszy wieczornej. Msza św. wieczorna będzie transmitowana, a wyjaśnienie na czym polega duchowa adopcja, jest zamieszczone na naszej stronie internetowej. W obecnej sytuacji bardzo zachęcamy do duchowej adopcji.

19 marca 2021 roku Kościół obchodził piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości w rodzinie. Tego dnia Papież Franciszek zainaugurował Rok Rodziny „Amoris Laetitia„, który zakończy się 26 czerwca 2022 roku podczas Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym. Doświadczenie pandemii wyraźniej unaoczniło zasadniczą rolę rodziny jako domowego Kościoła i podkreśliło znaczenie więzi między rodzinami, czyniących z Kościoła „rodzinę rodzin” (AL 87).

W Wielkim Poście transmitujemy mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki”, a także prasę katolicką.

Za tydzień już Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczynająca Wielki Tydzień. Na wszystkich mszach św. poświęcenie palm.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja dziecka poczętego to trwająca 9 miesięcy modlitwa o ocalenie życia.

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Formuła przyrzeczenia

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. / Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych /  postanawiam mocno i przyrzekam, / że od dnia 25 marca 2021 r. / w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego / biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, / aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia / oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. / Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca św., / moje dobrowolne postanowienia, / oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Głośmy Ewangelię życia, podejmując dzieło duchowej adopcji dzieci, które są zagrożone. Dziękujmy dobremu Bogu za dar macierzyństwa, otoczmy naszą modlitwą rodziców i wszystkie matki a szczególnie te, które nie boją się wydać na świat dziecka i wychować je nawet bez udziału ojca.

13
Mar

4. Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – 14.03.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 4. Niedziela Wielkiego Postu – Laetare.

O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: – Drogę Krzyżową w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych);Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W piątek przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. W naszej parafii pragniemy przygotować się do niej przez przeżycie Triduum, czyli trzech dni, w czasie których na mszach św. o 9:00 i 18:30 chcemy rozważać wybrane wezwania z Litanii do św. Józefa: w środę: „Opiekun Kościoła”, w czwartek: „Wzór pracujących” i w piątek: „Głowa Najśw. Rodziny”. W tych dniach będziemy transmitować msze św. wieczorne. Serdecznie zapraszamy do wspólnego zgłębiania tajemnic życia Patrona obecnego roku, św. Józefa.

19 marca 2021 roku Kościół obchodzi piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości w rodzinie. Tego dnia Papież Franciszek zainauguruje Rok Rodziny „Amoris Laetitia„, który zakończy się 26 czerwca 2022 roku podczas Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.

Kuria Metropolitalna Wrocławska INFORMUJE, że w piątek 19 marca br., o godz. 11.00, zostanie w katedrze wrocławskiej odprawiona ku czci św. Józefa Msza św. z okazji patronalnego święta Metropolity Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego oraz z okazji 5 rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Jacka Kicińskiego.

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2021/2022 do nieodpłatnej publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, publicznego Liceum Salezjańskiego, Technikum Salezjańskiego w kierunkach elektronik i mechanik dla przemysłu lotniczego oraz zaprasza na Otwarte Drzwi Online w sobotę 20 marca. Bliższe informacje na stronie www.salez-wroc.pl.

W Wielkim Poście TRANSMITUJEMY mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki”, a także prasę katolicką.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

Intencja modlitewna na marzec: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

6
Mar

3. Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 3. Niedziela Wielkiego Postu.

O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne:

– Drogę Krzyżową w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych);

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W Wielkim Poście transmitujemy mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki” – dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

Na furcie możemy nabyć również prasę katolicką.

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na rekolekcje wielkopostne. Rozpoczynają się dziś (7.03) w czasie Mszy św. akademickiej o 20:10. Kolejne spotkania z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek i wtorek w czasie Mszy świętych akademickich o 19:15 w kościele. Duszpasterstwo akademickie zaprasza również na dodatkowe wydarzenie wszystkich parafian, a przede wszystkim młodzież szkół średnich – na wielkopostną adorację krzyża w środę o 19:15.

Dziś jest zbiórka przed kościołem na kuchnię charytatywną. Będą również rozprowadzane torby w których można będzie przynieść dary w postaci produktów spożywczych i środków czystości. Produkty te będą przeznaczone na prezenty wielkanocne dla najbardziej potrzebujących i osób bezdomnych. Dary można składać w kuchni charytatywnej i na  furcie. Za wszelkie dary serdeczne Bóg zapłać.

Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę 14.03.br.. Transmitowana będzie msza św. o godz. 12:00, a następnie konferencja dla rodziców. UWAGA – jest to ostateczny termin składania metryk chrzcielnych, jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią.

W przyszłą niedzielę, o godz. 14:30 odprawiona zostanie msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

Intencja modlitewna na marzec: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

27
Lut

2. Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 2. Niedziela Wielkiego Postu.

To również niedziela Ad Gentes – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne:

– Drogę Krzyżową w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych);

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w int. powołań od godz. 17:30. W piątek na pierwszopiątkową mszę św. z udziałem dzieci o godz. 17:00. W sobotę zapraszamy o godz. 8:15 na pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Matki Bożej, a o 9:00 mszę św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.

W związku z pierwszopiątkowymi odwiedzinami chorych, nadal obowiązuje zasada, że możemy odwiedzać tylko na wyraźną prośbę chorego lub jego rodziny, co każdorazowo należy zgłaszać.

W Wielkim Poście transmitujemy mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Duszpasterstwo akademickie Antoni zaprasza studentów na Wielkopostne rekolekcje dla studentów, które odbędą się od 7 do 9 marca w czasie wieczornych Mszy św. akademickich w kościele – w niedzielę o 20:10, a w poniedziałek i wtorek o 19:15. Rekolekcje wygłosi o. Jarosław Zatoka.

W sobotę 6. marca po mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert wielkopostny w wykonaniu chóru Cantiamo Tutto. Więcej informacji na plakatach.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki” – dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

Na furcie możemy nabyć również prasę katolicką.

Za tydzień o godz. 8:00 spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca.

 • Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

Intencja modlitewna na marzec: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

20
Lut

1 Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 1. Niedziela Wielkiego Postu.

O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy na nabożeństwa: ku czci św. Antoniego we wtorek i ku czci Matki Bożej w sobotę – o godz. 18:00.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

– Droga Krzyżowa odprawiana jestw piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są odprawianew niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W Wielkim Poście transmitujemy mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie zostanie odprawione w czwartek, 25.02.br. o godz. 19:00. Zaprasza wspólnota św. Szarbela.

Duszpasterstwo akademickie Antoni zaprasza studentów na dwa wydarzenia: 1) Modlitewne dziękczynienie za sesję, które odbędzie się w kościele 24 lutego po Mszy św. wieczornej; 2) Wielkopostne rekolekcje dla studentów, które odbędą się od 7 do 9 marca w czasie wieczornych Mszy św. akademickich w kościele – w niedzielę o 20:10, a w poniedziałek i wtorek o 19:15. Rekolekcje wygłosi o. Jarosław Zatoka.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki” – dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

Na furcie możemy nabyćrównież prasę katolicką.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

List Pasterski na Wielki Post 2021 roku

13
Lut

6 Niedziela Zwykła – 14.02.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 6. Niedziela Zwykła.

Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

O godz. 18:30 zapraszamy na Nieszpory.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy adoracyjno-przebłagalnej przed Najśw. Sakramentem, przygotowującej do godnego przeżycia Wielkiego Postu. Rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu dziś w kaplicy u sióstr Franciszkanek od godz. 9:00 do 17:00. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w naszym kościele odbędzie się w poniedziałek i we wtorek od godz. 9:30 do godz. 18:30.

 • Plan adoracji:
 • Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w poniedziałek i we wtorek od g. 9:30 do g. 18:30 według następującego porządku:
 • 9.00 – Msza św.
 • 9.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie adoracji.
 • 10.00 – 11.00 – Lindego, Zaleskiego, Obrońców Helu, Kamieńskiego i przyległe;
 • 11.00 – 12.00 – Konopnickiej, W. Pola, Brzechwy i przyległe;
 • 12.00 – 13.00 – Róże Różańcowe, Boya Żeleńskiego, Berenta, Orkana i przyległe;
 • 13.00 – 14.00 – Franciszkanie, Romanowskiego, Brodzińskiego, Mochnackiego;
 • 14.00 – 15.00 – Siostry Franciszkanki, Rowerowa, Bończyka, Żmigrodzka i Zawalna;
 • 15.00 – 16.00 – Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa;
 • 16.00 – 17.00 – Siostry Kapucynki, Czajkowskiego, Koszarowa i przyległe;
 • 17.00 – 18.00 – Pogodna Jesień, Kasprowicza, Pl. Piłsudskiego, Syrokomli i przyległe.
 • 18.00 – Nabożeństwo na zakończenie adoracji.

Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek po mszy św. wieczornej – zapraszamy na adorację w ciągu dnia.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w poniedziałek od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

W najbliższą środę przypada Popielec. Przez symbol posypania głów popiołem w czasie liturgii, wkraczamy w okres Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Msze św. zostaną odprawione o godz. 6:30, 9:00, 17:00, 18:30. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.

Zapraszamy na Krąg biblijny dla dorosłych w środę po mszy św. wieczornej, około g. 19:15, do sali w klasztorze.  Będziemy rozważać Psalm 51.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

– Droga Krzyżowa odprawiana jestw piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są odprawianew niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W Wielkim Poście będziemy transmitować mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Kurs przedmałżeński rozpoczynamy jutro (15.02.br.) o godz. 19:15 w domu parafialnym.

Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia) rozpoczynamy również jutro o godz. 20:15. Zapisy na oba kursy, na pierwszych spotkaniach.

Na furcie możemy nabyć prasę katolicką.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.