Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

28
Mar

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Pax et Bonum, drodzy Parafianie i Goście

„Ból jest objawem tego, że ciało jest zdrowe, bo reaguje na chorobę” – tak mówią lekarze. Ból informuje o chorobie, o jakimś ukrytym problemie, a także o podjętej walce. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, sytuacji wyjątkowej choroby, pandemii. Bardzo wielu z nas ogromnie cierpi. Wielu nie rozumie ograniczeń. Jednak gdyby nie bolało, czy można by mówić o miłości do Boga, do Kościoła? Was boli, że nie można, że nie wolno, że nigdy tak nie było, … Nas z kolei boli, że nie możemy, że nam nie wolno i że nigdy tak nie było, … Ale wiedzcie, że staramy się zachowywać nakazy i zakazy z miłości do was, do bliźniego i miłości do Kościoła. To takie franciszkańskie… Bardzo boli również to, że tak wielu z was, tego nie rozumie.

Znamiennym był wczoraj obraz Ojca Świętego Franciszka, który samotnie stał na ogromnym Placu św. Piotra, a przecież przekonywał, że Bóg jest z nami, Pan jest wśród nas, w tej samej łodzi.

W sytuacji, w której się znaleźliśmy starajmy się o zorganizowanie naszego życia religijnego w naszych domach. To okazja, aby wrócić do wspólnej modlitwy – „bo gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Biskup Czaja proponuje byśmy się postarali w swych domach o miejsce modlitwy, z białym obrusem, krzyżem czy obrazem Bożej Matki, świecą – podobnie jak w odwiedziny kolędowe. Niech tam wznosi się do Boga modlitwa uwielbienia, przebłagania i dziękczynienia, a On będzie pośród nas.

Wielu z was jest zaniepokojonych: „To w tym roku nie będzie Świąt?” Jasne, że będą, bo Chrystus zmartwychwstał! On, który przezwyciężył grzech, szatana i śmierć, jako zwycięski Pan jest z nami. Chyba, że zostaniemy na etapie pogrzebu, przygnębienia i mówienia „a myślmy się spodziewali”…(Łk 24,21)

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Jeśli boli, jeśli cierpimy, to Bogu dzięki, ciało jest zdrowe, ciało naszej wspólnoty parafialnej jest zdrowe. Módlmy się z wielką gorliwością o zakończenie epidemii i o to, byśmy się mogli znowu spotkać wspólnie w naszej świątyni. Może wówczas będziemy nawet trochę bardziej wierzący…

pamiętam o Was o. Fabian, proboszcz i cała wspólnota franciszkańska

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Z głęboką wiarą w Bożą obecność, wstawiennictwo Świętych naszych Patronów Antoniego i Franciszka oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych, i całego społeczeństwa informujemy:

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Msze Święte będą sprawowane w kościele wg normalnego porządku;  zapewniamy o terminowym odprawianiu wszystkich poleconych nam intencji. W tych Mszach Świętych, oprócz księży i koniecznej obsługi, w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednak nie więcej niż 5 osób; osoby te proszone są o zgłoszenie się 10 minut przed mszą na furcie.
 • UWAGA! Od niedzieli do odwołania restrykcyjnie będziemy przestrzegali pierwszeństwa dla osób, które zamówiły intencję! Prosimy, by zamawiający intencję 10 minut przed mszą św. czekali przy furcie klasztornej – 5 osób! Nie będziemy nikogo wpuszczać wcześniej do kościoła. Z różnych powodów jesteśmy już do tego zmuszeni. W razie niedostosowania się do tego przepisu, będziemy zmuszeni zamknąć kościół całkowicie. Proszę o realną miłość bliźniego, nie tylko myślenie o sobie.
 • Wszelkie nabożeństwa w kościele i spotkania grup parafialnych zostają odwołane.

Spowiedź 

 • W związku z istniejącą sytuacją nie będzie w naszej kościele wyznaczonych godzin spowiedzi, także przedświątecznej. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą furtą klasztorną.

Odwiedziny chorych 

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Wielki Tydzień

 • W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami oraz ich poświęcenia.
 • Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty odbędą się bez udziału wiernych – tylko transmisja.
 • Nie będzie adoracji w Ciemnicy i Bożym Grobie.
 • Przypominamy o poście ścisłym w Wielki Piątek.
 • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać podczas świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. Można skorzystać z przykładowej modlitwy umieszczonej poniżej.
 • Nie odbędzie się procesja rezurekcyjna.
 • Prosimy o uczestnictwo w liturgiach za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zachęcamy do rodzinnej modlitwy, odprawienia drogi krzyżowej i rozważania słowa Bożego w naszych domach.

Pierwsza Komunia Święta

 • Obecny termin I-szej Komunii (17 maja) zostaje odwołany. W porozumieniu z komitetem rodziców i katechetkami proponujemy nowy, realny termin: 27.09.2020.

Transmisje Mszy Świętych z naszego kościoła oraz Koronki i Różańca z kaplicy seminaryjnej.

Msze św. w niedziele o godz. 9.00 i 12.00, w tygodniu o 9.00 i 18.30. Koronka o godz. 15.00 i Różaniec o 20.30 .

Będziemy transmitować liturgię Triduum Paschalnego – dokładne informacje w przyszłą niedzielę.


Słowniczek pojęć

Żal doskonały

Żal, który wypływa z miłości do Boga, to żal doskonały. Taki żal, gdy nie jest możliwe przystąpienie do spowiedzi, gładzi grzechy powszednie i śmiertelne, jeśli wiąże się z pragnieniem oraz postanowieniem przystąpienia do niej, gdy tylko to będzie możliwe.
Nauka ta zawarta jest pod numerem 1452 w Katechizmie Kościoła Katolickiego zatwierdzonym przez św. Jana Pawła II w 1992 roku.

Przykład aktu żalu doskonałego:

„Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości! Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”.

Dyspensa

Jest zwolnieniem od obowiązku zachowania konkretnego przepisu prawa kościelnego. Dyspensy udziela się dla dobra duchowego wiernych ze słusznej i racjonalnej przyczyny.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wydawana jest w oparciu o kanony 87 i 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzonego przez św. Jana Pawła II w 1983 roku.

Komunia Duchowa

Słowo „komunia” oznacza „wspólnota, jedność”. Choć zwyczajnym sposobem uzyskania owej jedności z Bogiem jest przystąpienie do komunii w sposób fizyczny, to jednak istnieje także sposób wejścia w tą wspólnotę duchowo. Kard. Ratzinger pisał: „komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać”.

Nie chodzi w tej komunii o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Polega owo przyjęcie komunii duchowej na wzbudzeniu pragnienia np. za pomocą słów:

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Albo:
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Taca w dniu dzisiejszym, podobnie jak w poprzednie niedziele, nie była zbierana. Jeśli ktoś chce złożyć jakąś ofiarę, to można ją wrzucać do skarbonki. Bardzo dziękujemy osobom, które dokonały wpłat na nasze konto, znajduje się ono na stronie parafialnej pod zakładką „kontakt”. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy Wam za życzliwość, za telefony pełne troski i zapewnienie o pamięci modlitewnej. Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże.

Powyższe ogłoszenia i informacje zostały sporządzone w oparciu o dekrety naszego Metropolity Ks. Abp Józefa Kupnego, które można znaleźć na stronie Archidiecezji Wrocławskiej.

24
Mar

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) biskupi proszą wszystkich stanowiących prawo, aby dbali o to, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcają też wszystkich ludzi dobrej woli do propagowania wartości życia i tworzenia w swoim środowisku „cywilizacji życia”.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja dziecka poczętego to trwająca 9 miesięcy modlitwa o ocalenie życia.

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Zachęcamy do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO prywatnie.

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00.

 Papież zaprosił także do duchowej łączności z Nim podczas nabożeństwa, które odprawi na dziedzińcu bazyliki św. Piotra w Rzymie, w piątek, 27 marca br. o godzinie 18.00.

Odpowiedzmy na apel Ojca Świętego i w środę w południe gdziekolwiek będziemy, zatrzymajmy się i solidarnie pomódlmy się słowami, których nauczył nas Chrystus.

Słowa Papieża Franciszka:

Drodzy bracia i siostry,

W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam, aby czynić to wiele razy w ciągu dnia, ale wszyscy razem, do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi i Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, chociaż plac będzie pusty. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość. Okażmy naszą bliskość lekarzom, pracownikom służby zdrowia, pielęgniarzom i pielęgniarkom, wolontariuszom. Okażmy naszą bliskość władzom, które muszą podejmować surowe środki ostrożności, ale dla naszego dobra. Okażmy naszą bliskość policjantom, żołnierzom, którzy na tej na drodze nieustannie starają się utrzymać porządek, aby było realizowane to, czego rząd wymaga, by czyniono dla dobra nas wszystkich. Okażmy naszą bliskość wszystkim.

21
Mar

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LÆTARE – 22.03.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Ogłoszenia Duszpasterskie – 22.03.2020

Drodzy Parafianie i Goście.

1. Od piątku mamy w Polsce STAN EPIDEMII – to znaczy, że wcześniejsze ograniczenia zostały jeszcze zaostrzone. Wszystkie służby apelują by pozostawać w domach. Łącznie z władzami kościelnymi. Nadchodzące dni mogą być kluczowe w niekontrolowanym rozwoju epidemii lub też jej opanowaniu. Zachęcamy, by bez absolutnej konieczności nie opuszczać domów. Jeśli już musimy, to z zachowaniem wszelkich wymogów ostrożności. Szczególnie dotyczy to osób starszych.

2. Nadal obowiązuje nas limit osób na mszach św. i nabożeństwach – do 50 osób!

3. My również apelujemy i zachęcamy, by korzystać z dyspensy i pozostawać w domach.

4. Gorąco zachęcamy do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez radiowe, telewizyjne czy internetowe transmisje mszy św. Z naszego kościoła i kaplicy seminaryjnej prowadzimy transmisje Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a także modlitwy różańcowej od godz. 20.30 z kościoła. Jak się wszystko uda, to w niedzielę będzie transmisja ze mszy św. z naszego kościoła o godz. 12.00. Transmisje są prowadzone przez Facebook „Parafia św. Antoniego Wrocław-Karłowice” lub Facebook „Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi”.

5. Bardzo prosimy by na mszach św. Komunię św. przyjmować na rękę, a znak pokoju przekazywać sobie przez skłon (bez podawania ręki!)

6. Porządek nabożeństw. Msze św. w tygodniu będą odprawiane wg planu – 6.30, 9.00 i 18.30 – z zachowaniem przepisu – maksymalnie 50 wiernych. Będzie również nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek i Matki Bożej w sobotę o godz. 18.00. W piątki będzie odprawiana Droga Krzyżowa o godz. 6.00, 9.30, 18.00 i 20.30. Odwołujemy nabożeństwo Gorzkich Żali, ale zachęcamy do czytania i rozważania Męki Pańskiej w domach.

7. Wszystkie sprawy związane z Kancelarią Parafialną i inne sprawy nie mogące czekać, można załatwiać telefonicznie lub mailowo – numery i adresy podane są na naszej stronie internetowej. 

 9. Taca w dniu dzisiejszym, podobnie jak tydzień temu, nie była zbierana. Jeśli ktoś chce złożyć jakąś ofiarę, to można ją wrzucać do skarbonki przy wyjścia z kościoła. Bardzo dziękujemy osobom, które dokonały wpłat na nasze konto, znajduje się ono na stronie parafialnej pod zakładką „kontakt”. Serdecznie dziękujemy.

10. Okazja do spowiedzi – przed każdą mszą św., w czasie Koronki i od 19.30 do 21.00.

11. Bardzo prosimy Was o zrozumienie powagi sytuacji i dostosowanie się do wskazań władz cywilnych i duchownych, szczególnie jednak prosimy o modlitwę w intencji ustania epidemii, o zdrowie, dla chorych i siłę dla personelu medycznego.

Dziękujemy Wam za życzliwość, telefony pełne troski i zapewnienie o pamięci w modlitwie.

Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże.

19
Mar

Kilka ogłoszeń – 19.03.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Siostry i Bracia, Parafianie i Goście

1. Zasada – maksymalnie 50 osób na Mszach św. i nabożeństwach – obowiązuje do odwołania.

2. Codziennie sprawujemy Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 18.30. Zachęcamy do godnego przyjmowania Komunii św. na rękę, jak również do przekazywania znaku pokoju przez skłon (nie podajemy ręki!).

3. Dodatkowo codziennie modlimy się w kościele o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu od 19.00 do godz. 21.00. Ostatnie pół godziny, to różaniec, jedna część. W tym czasie jest okazja do spowiedzi św.. Zachęcamy was bardzo do tego, by w domach włączyć się w tę modlitwę. Już mamy sporo sygnałów, że tak właśnie się dzieje. Bóg zapłać.

4. W piątki zostanie odprawiona Droga Krzyżowa: o godz. 6.00, o godz. 9.30 i 20.30. Prosimy by w czasie nabożeństwa pozostać w ławkach, nie będziemy wędrować od stacji do stacji.

5. Jeżeli nie będzie innych rozporządzeń, to w niedzielę będą odprawiane wszystkie msze św. z zachowanie przepisu do 50 wiernych w kościele.

Pamiętamy o udzielonej dyspensie. „Osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji (np. kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury, itp.); dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; osobom, które czują obawę przed zarażeniem” została udzielona dyspensa od obowiązku uczestniczenia we mszy św. niedzielnej i świątecznej do dnia 29 marca br., a to znaczy, że nie będąc na mszy św. nie popełniamy grzechu. Gorąco zachęcamy do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez radiowe, telewizyjne czy internetowe transmisje mszy św.

Zdaję sobie sprawę, że dla bardzo wielu z Was, to bardzo trudna sytuacja, to ogromny krzyż. Może są i takie osoby, które pierwszy raz w życiu opuściły niedzielną mszę św.. Dla nas to również trudny czas. Jakoś przywykliśmy, że w kościele są dziesiątki, czy setki wiernych. Teraz jest inaczej. Wierzę, że pamiętamy o sobie w modlitwie, i trochę, tak po ludzku, tęsknimy za sobą. Otrzymałem jednak i takie sms-y, że „to chyba najbardziej pobożny Wielki Post w życiu”. Od nas zależy, co z tym czasem zrobimy. Może to czas otwarcia drzwi naszych domów, naszych serc dla Chrystusa, który przychodzi. Może dotąd otwieraliśmy tylko drzwi kościoła, ale nie Chrystusowi… św. Antoni, nasz Patronie – módl się za nami

Panie, wzbudź w sercach naszych tęsknotę za Tobą i otwórz nas na potrzeby braci.

Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże, niech nas prowadzi swoimi ścieżkami.

16
Mar

Kilka ważnych INFORMACJI

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy wierni

Najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zrozumienie i dostosowanie się wczoraj do apelu Premiera, naszego Ordynariusza i mojego. Mam głęboką nadzieję, że w domach naszej Parafii – inaczej niż zwykle, może z ogromną tęsknotą – wsłuchiwaliście się w transmisje mszy św. w mediach. W dalszym ciągu o to apeluję. Oprócz zewnętrznych rygorów i zdyscyplinowania, modlitwa nasza jest konieczna i kluczowa.

1. Do odwołania obowiązuje nas limit obecności wiernych na Mszach św. – maksymalnie 50 osób.

2. Zachęcamy do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych Mszy św. i nabożeństw. Zapraszamy do łączenia się w domach z modlitwą całej wspólnoty Kościoła – o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia i o godz. 20.30 odmawiając dziesiątkę różańca św.

3. W naszym kościele o godz. 15.00 również będzie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem po mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy. O godz. 20.30 odmówimy część różańca, następnie zostanie udzielone błogosławieństwo sakramentalne naszej Parafii i całemu miastu. Na zakończenie odśpiewamy Apel Jasnogórski. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi. Tak będzie do końca tygodnia, chyba że będą inne zarządzenia. Uwaga!tu również obowiązuje nas limit max 50 osób, dlatego zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę w domach.

4. Wszystkie spotkania grup przy parafii są odwołane na czas nieokreślony. Nie będzie spotkania przedchrzcielnego z rodzicami i chrzestnymi. W sprawach chrztu proszę się kontaktować z o. Jordanem. Wszystkie sprawy związane z Kancelarią Parafialną i inne sprawy nie mogące czekać, można załatwiać telefonicznie lub mailowo – numery i adresy podane są na naszej stronie internetowej.  

Uwaga – dzisiejsze (poniedziałek) spotkanie kursu dla narzeczonych jest również odwołane. Trudno powiedzieć, kiedy się odbędzie…

Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże.