Archive for the ‘Kronika parafialna’ Category

3
sty

Planowane PIELGRZYMKI 2022

Opublikowane przez: o.Fabian

Trzy propozycje:

LIBAN – już na przełomie stycznia i lutego 2022

Fatima – na przełomie czerwca i lipca 2022

Perły Polski Wschodnie – przełom kwietnia i maja 2022

18
gru

KOLĘDA 2022

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

1. Podobnie jak w roku ubiegłym, w naszej Parafii wizyta duszpasterska odbędzie się w wyznaczonych terminach „na zaproszenia”, a także – jeśli ktoś będzie chciał – „na zaproszenie” w terminie późniejszym.

2. Jak to będzie przebiegać, w jaki sposób się zgłaszać:

a/ w gablotach i internecie znajduje się nasza propozycja planu, w które dni, na których ulicach będzie kapłan lub kapłani;

b/ chęć przyjęcia kolędy, należy zgłosić do 30.12.2021 r. na furcie – osobiście, telefonicznie, lub mailowo;

c/ odwiedziny zaczniemy od 07.01.2022; będziemy odwiedzali domy w dni powszednie od godz. 16:00, a w soboty i niedziele od godz. 15:00.

3. Zdajemy sobie sprawę, że w tym trudnym czasie będzie znacznie mniej odwiedzin kolędowych. Dlatego dajemy również możliwość odwiedzin w późniejszym czasie, dogodnym dla obu stron. Wizyta duszpasterska może się odbywać przez cały rok.

Niech Bóg Wam błogosławi i obdarzy Was Pokojem

Franciszkanie

PLAN KOLĘDA 2022 – na zaproszenia

07.01 – piątek:  Żmigrodzka, Kamieńskiego, Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Grochowiaka

08.01 – sobota: Brodzińskiego,Mochnackiego, Kocha, Baczyńskiego

09.01 – niedziela: Rowerowa, Bonczyka, Zawalna, Lindego, Skwer Obrońców Helu,  Zaleskiego

10.01 – poniedziałek: Romanowskiego,Pola, Goszczyńskiego, Anczyca, Lenartowicza, Nabielaka

11.01 – wtorek: Brzechwy,Ujejskiego, Zelenaya, Syrokomli, Piętaka, Gajcego, Leśmiana

12.01 – środa: Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Konopnickiej, Perzyńskiego, Filomatów, Oppmana

13.01 – czwartek: Kasprowicza, pl. Piłsudskiego, Boya-Żeleńskiego, Orkana, Dygasińskiego, Tetmajera, Potockiego

14.01 – piątek:  Koszarowa, Sportowa, Asnyka, Wybickiego, Krasickiego, Karpińskiego

15.01 – sobota:  Czajkowskiego (20 – 136), Sołtysowicka, Staffa, pl.Daniłowskiego, Berenta,Micińskiego, Przesmyckiego

16.01 – niedziela: Czajkowskiego (19 – 107), Przybyszewskiego,  Klaczki.

6
maj

Uwaga KONKURS

Opublikowane przez: o.Fabian

UWAGA: KONKURS PARAFIALNY!
Młodszych i starszych artystów, zamiłowane w sztuce rodziny naszej Parafii (i gości również oczywiście) zapraszamy do udziału w konkursie z okazji trwającego „Roku Św. Józefa”. Należy pomodlić się słowami „Litanii do św. Józefa” a następnie wybrać jedno wezwanie, do którego wykonać FIGURKĘ (min. 20 cm wysokości) lub OBRAZ, WITRAŻ, PŁASKORZEŹBĘ, itp. (technika dowolna, format min. A3).
Prace (bezpiecznie opakowane) można przynosić na furtę do 16 maja. Należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem (lub imionami całej rodziny, a w przypadku dzieci prosimy podać również wiek artysty), oraz numerem telefonu.

W drugiej połowie maja będzie można podziwiać w kościele wystawę prac, a najkreatywniejsi artyści otrzymają nagrody.
Św. Józefie, módl się za nami!

Uwaga. Zgłoszenie do konkursu, traktujemy jako zgodę do publikowania imion i nazwisk osób nagrodzonych na parafialnej stronie internetowej.
Zachęcamy

31
paź

Bal Wszystkich Świętych – 31.10.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Wieczorem, 31 października przez kilka ostatnich lat, organizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych. W tym roku jest to niemożliwe w dotychczasowej formie.

Dlatego bardzo zachęcamy rodziców i dzieci, aby w domu zgromadzili się na wspólnym różańcu, aby – jeśli to tylko możliwe – dzieci przebrały się za jakiegoś świętego lub świętą. Prześlijcie nam zdjęcie na internetowy adres parafialny z krótkim opisem (sw.antoniego.karlowice@gmail.com). Dzięki temu ta piękna inicjatywa nie pójdzie w zapomnienie. A w spokojniejszych czasach  pewnie  znajdzie się i jakaś słodka przekąska…

– Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami…

23
paź

Przyjmowanie Komunii św.

Opublikowane przez: o.Fabian

Przyjmowanie Komunii św. – co wiedzieć powinieneś, zanim głos zabierzesz, zanim się wypowiesz

Pax et Bonum. W ostatnim czasie powstało spore zamieszanie dotyczące przyjmowania Komunii św.. Wiem, że jakaś część przeżywa spore rozczarowanie faktem, że franciszkanie (proboszcz) są wierni rozporządzeniom Episkopatu Polski, a konkretnie naszego Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego. W przestrzeni medialnej jest ogromne zamieszanie – wszyscy wiedzą najlepiej. Niektórzy powołują się na coś, czego nie czytali i czego w dokumencie nie ma i nigdy nie było. Panuje przeraźliwa ignorancja i emocje, emocje, jeszcze raz emocje! Tak prawdy się nie odkrywa. Poszukałem, o zgodę na wykorzystanie autorów poprosiłem, i zamieszczam. To synteza wg pewnej metodologii, która oparta jest na kluczowych tekstach źródłowych. Broń Boże nie po to, żeby „komuś coś udowodnić”, ale żali mi duszę ściska… o. Fabian, proboszcz

Dla wyjaśnienia, jakiegoś rozświetlenia tematu podaję konkrety!!!

Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (KKK 1417).

 Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa (KKK 1416).

 Częstotliwość

1. Komunię św. należy przyjąć przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.

2. Możliwość przyjmowania Komunii św. dwa razy w ciągu dnia – pod warunkiem, że za drugim razem przyjmujący uczestniczy w całej mszy św.

 Postawa wewnętrzna

Stan łaski uświęcającej (kto przystępuje do Komunii św. powinien być wolny od grzechu ciężkiego).

 Postawa zewnętrzna

1. Pobożne skupienie.

2. Aktywny udział we wspólnej modlitwie i śpiewie.

3. Dbałość o odpowiedni strój i postawę w kościele.

4. Punktualne przybywanie na niedzielną liturgię.

5. Post eucharystyczny – przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego.

Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi na temat czasu postu dla chorych czy osób w podeszłym wieku, które nie wychodzą już z domu. Zaleca się, aby dla tych osób był to choćby jeden kwadrans.

          Różne formy przyjmowania Komunii świętej

1. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba do ust.

2. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba na rękę.

3. Komunia św. pod obiema postaciami.

4. Komunia św. pod postacią wina w szczególnych okolicznościach.

Postawa ciała

1. Klęcząca.

2. Stojąca (wierni przystępujący do ołtarza Ciała Pańskiego stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano lub – jeśli nie mogą – przynajmniej wykonać skłon).

 Biskupi polscy zalecają procesyjne podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności.

 Najważniejsze jest jednak, by przystępowanie do Komunii odbywało się zawsze w sposób nabożny, godny i spokojny.

Dwie praktyki udzielania Komunii św.

1. Na rękę – najstarsza praktyka, istniejąca w Kościele do ok. VIII wieku. Gest przejęty z obrzędów wieczerzy paschalnej – posłużył się nim Chrystus, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy podał Apostołom swe eucharystyczne Ciało do rąk.

2. Do ust – młodszy i bardziej rozpowszechniony sposób. Praktykowany powszechnie od IX wieku. Pojawił się wraz z wprowadzeniem do liturgii mszalnej chleba niekwaszonego.

Komunia św. na rękę

1. Zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk;

2. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust;

3. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Komunia św. do ust

1. Zachować odpowiednią postawę;

2. Komunię świętą należy przyjmować na język, wysunięty delikatnie i ułożony na rozchylonych ustach.

Błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Oba te sposoby mogą współistnieć obok siebie, jak to ma już miejsce w wielu krajach.

Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu, że Episkopat Polski w 2005 r. uznał, iż podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5).

Udzielanie Komunii świętej na rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi.

Pojawienie się tej formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii.

Podstawa prawna
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 912 – 923.
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2042.
3. Komunikat z 331 Konferencji Episkopatu Polski, pkt. 5, Warszawa 9 marca 2005 r.
4. List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, Warszawa 21 października 2005 r.
5. List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego o sposobach przyjmowania Komunii św., Poznań 13 marca 2005, L. dz. 1320/2005.
6. Instrukcja Kongregacji Sakramentów „Immensae caritatis” na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej, w: L’Osservatore Romano, z 30 marca 1973, s. 1.
7. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Rzym 2002, zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 6 listopada 2003 r. (Prot. 795/02/L).
8. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Warszawa 9 marca 2005 r. (Instrukcja dla Kościoła w Polsce, dotycząca udziału i postaw wiernych we mszy świętej).

13
cze

Boże Ciało 2020 – foto relacja

Opublikowane przez: o.Fabian

autor zdjęć – fr. Savio OFM