Archive for the ‘Czytelnia’ Category

1
Cze

„AKTYWNA POLANKA”

Opublikowane przez: o.Fabian

Warsztaty taniego i ekonomicznego gotowania są jednym z instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka” realizowanego w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10. Jest on częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”, którego beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8
Kwi

Alleluja

Opublikowane przez: o.Fabian

Jezus zwyciężył! To wykonało się. 

Wszystkim parafianom spokojnego i radosnego świętowania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego życzą duszpasterze:
o. Jarosław Zatoka, o. Oskar Maciaczyk i o. Teofil Niewiński

17
Lut

Świadectwo Janka

Opublikowane przez: o.Fabian

„Złożyłem w Panu całą nadzieję.
On schylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania.
Wyciągnął mnie z dołu zagłady i kałuży błota,
a stopy me postawił na skale i umocnił moje kroki.”

    Do dziś słowa tego psalmu chwytają mnie za serce, bo faktycznie tak było ze mną. Zawsze wierzyłem w Boga. Byłem pewien, że istnieje. Moja wiara jednak nie była silna. Nie wierzyłem w to, że żyję w grzechu. Żyłem w nieczystości, przesadzałem z używkami, zażywałem narkotyków. Tak naprawdę wierzyłem w Boga, ale Go nie kochałem i żyłem bez Niego.

Czytaj dalej »

17
Lut

WSPÓLNOTA NOWEJ EWANGELIZACJI

Opublikowane przez: o.Fabian

        Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Ja, Pan” serdecznie zaprasza na Spotkania Ewangelizacyjne, które odbywają się w każdy czwartek po Mszy Św. o godzinie 18.30. Spotkania Ewangelizacyjne polegają na wspólnej  modlitwie uwielbienia, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się Słowem Bożym, życiem i wiarą.

Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Ja, Pan” jest prorodzinną wspólnotą charyzmatyczną. Jest prorodzinna, ponieważ skupia się na szeroko pojętej formacji rodziny, od pomocy rodzinom dotkniętym problemami, aż do formowania nowych rodzin, głęboko osadzonych w nauce społecznej Kościoła. Jest charyzmatyczna, ponieważ korzysta i posługuje charyzmatami Ducha Świętego, o których św. Paweł mówi w 1 Kor 12 – 14. Opiekunem duchowym wspólnoty jest  o. Teofil.

zobacz: http://wne-jp.manifo.com

14
Lut

Intencje mszalne

Opublikowane przez: o.Fabian

Nowość na naszej parafialnej stronie. Można zaznajomić się z intencjami Mszy św. na dany tydzień. Intencje na nowy tydzień będą publikowane w soboty. Można znaleźć je w zakładce menu po lewej stronie pod ogłoszeniami.

Jeżeli ktoś z zamawiających mszę św.  zauważy błąd np. w nazwisku (t.zw. „przejęzyczenie”), niech zgłosi o. Oskarowi pod adres: oskarofm@op.pl Unikniemy wtedy błędnie przeczytanej intencji w czasie mszy św.

7
Lut

Opublikowane przez: o.Fabian

11 lutego jest obchodzony, jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 11-stą rocznicę zamachu na Jego życie a zarazem w 75-tą objawień fatimskich. Stało się to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. W liście tym Ojciec Święty tak o nim napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.

W naszej parafii: W sobotę 11 lutego o godz. 9.00 będzie odprawiona msza św. z udzielaniem sakramentu chorych.  Gorąco prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić chorym przybycie do kościoła.  Zapraszamy też tych, którzy opiekują się chorymi do wspólnej modlitwy.