Archive for the ‘Czytelnia’ Category

24
Paź

Transmisje

Opublikowane przez: o.Fabian

24
Paź

30 Niedziela Zwykła – 25.10.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego (J 14,23)

Dziś 30 Niedziela Zwykła.

O godz. 18:30 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.

Jesteśmy w strefie czerwonej. Zgodnie z rozporządzeniami informujemy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 150 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

W związku z tym, bardzo prosimy, by pozostały w domu: osoby w podeszłym wieku; z objawami infekcji; z innymi przewlekłymi chorobami; opiekujące się dziećmi; a także osoby obawiające się z różnych względów zakażenia.

Od dziś będziemy transmitować niedzielną mszę św. z naszego kościoła – o godz. 12:00.

W związku z zaistniałą sytuacją do odwołania zawieszamy wszystkie spotkania przy parafii z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zwracamy się do Was z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

W najbliższym czasie Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko w środy od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Do soboty włącznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe.

W minionych latach 31 października organizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych. W tym roku jest to niemożliwe w dotychczasowej formie, ale zachęcamy rodziców i dzieci, aby w domu zgromadzili się na wspólnym różańcu, aby – jeśli to tylko możliwe – dzieci przebrały się za jakiegoś świętego lub świętą. Prześlijcie nam zdjęcie na internetowy adres parafialny z krótkim opisem tak aby ta piękna tradycja nie poszła w zapomnienie. A w spokojniejszych czasach  pewnie  znajdzie się i jakaś słodka nagroda…

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 22 października 2020 roku, informujemy, że w tym roku odpust zupełny za zmarłych związany z nawiedzeniem cmentarza jest możliwy przez cały miesiąc listopad. Bardzo prosimy i zachęcamy, aby nawiedzenie grobów na cmentarzach rozłożyć w czasie, żeby nie tworzyć niebezpiecznych dla zdrowia i życia zgromadzeń.

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej zaprasza wszystkich w wieku 16-27 lat na spotkania formacyjne online. Widzimy się i słyszymy we wtorki o godz. 19:20 Wszelkie informacje na fanepage’u na facebooku : Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej – Wrocław

Do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz tygodniki dla dzieci.

Również na furcie możemy już nabyć wigilijne świece CARITAS – duże i małe.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za życzliwość, modlitwy i ofiary. Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

23
Paź

Przyjmowanie Komunii św.

Opublikowane przez: o.Fabian

Przyjmowanie Komunii św. – co wiedzieć powinieneś, zanim głos zabierzesz, zanim się wypowiesz

Pax et Bonum. W ostatnim czasie powstało spore zamieszanie dotyczące przyjmowania Komunii św.. Wiem, że jakaś część przeżywa spore rozczarowanie faktem, że franciszkanie (proboszcz) są wierni rozporządzeniom Episkopatu Polski, a konkretnie naszego Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego. W przestrzeni medialnej jest ogromne zamieszanie – wszyscy wiedzą najlepiej. Niektórzy powołują się na coś, czego nie czytali i czego w dokumencie nie ma i nigdy nie było. Panuje przeraźliwa ignorancja i emocje, emocje, jeszcze raz emocje! Tak prawdy się nie odkrywa. Poszukałem, o zgodę na wykorzystanie autorów poprosiłem, i zamieszczam. To synteza wg pewnej metodologii, która oparta jest na kluczowych tekstach źródłowych. Broń Boże nie po to, żeby „komuś coś udowodnić”, ale żali mi duszę ściska… o. Fabian, proboszcz

Dla wyjaśnienia, jakiegoś rozświetlenia tematu podaję konkrety!!!

Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (KKK 1417).

 Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa (KKK 1416).

 Częstotliwość

1. Komunię św. należy przyjąć przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.

2. Możliwość przyjmowania Komunii św. dwa razy w ciągu dnia – pod warunkiem, że za drugim razem przyjmujący uczestniczy w całej mszy św.

 Postawa wewnętrzna

Stan łaski uświęcającej (kto przystępuje do Komunii św. powinien być wolny od grzechu ciężkiego).

 Postawa zewnętrzna

1. Pobożne skupienie.

2. Aktywny udział we wspólnej modlitwie i śpiewie.

3. Dbałość o odpowiedni strój i postawę w kościele.

4. Punktualne przybywanie na niedzielną liturgię.

5. Post eucharystyczny – przynajmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Pańskiego.

Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie mówi na temat czasu postu dla chorych czy osób w podeszłym wieku, które nie wychodzą już z domu. Zaleca się, aby dla tych osób był to choćby jeden kwadrans.

          Różne formy przyjmowania Komunii świętej

1. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba do ust.

2. Komunia św. przyjmowana pod postacią chleba na rękę.

3. Komunia św. pod obiema postaciami.

4. Komunia św. pod postacią wina w szczególnych okolicznościach.

Postawa ciała

1. Klęcząca.

2. Stojąca (wierni przystępujący do ołtarza Ciała Pańskiego stojąc, powinni przed przyjęciem Komunii świętej przyklęknąć na jedno kolano lub – jeśli nie mogą – przynajmniej wykonać skłon).

 Biskupi polscy zalecają procesyjne podchodzenie do stołu Pańskiego, gdyż wyraża ono lepiej istotę Eucharystii – pokarmu, który umacnia człowieka na drodze do wieczności.

 Najważniejsze jest jednak, by przystępowanie do Komunii odbywało się zawsze w sposób nabożny, godny i spokojny.

Dwie praktyki udzielania Komunii św.

1. Na rękę – najstarsza praktyka, istniejąca w Kościele do ok. VIII wieku. Gest przejęty z obrzędów wieczerzy paschalnej – posłużył się nim Chrystus, gdy podczas Ostatniej Wieczerzy podał Apostołom swe eucharystyczne Ciało do rąk.

2. Do ust – młodszy i bardziej rozpowszechniony sposób. Praktykowany powszechnie od IX wieku. Pojawił się wraz z wprowadzeniem do liturgii mszalnej chleba niekwaszonego.

Komunia św. na rękę

1. Zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk;

2. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust;

3. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Komunia św. do ust

1. Zachować odpowiednią postawę;

2. Komunię świętą należy przyjmować na język, wysunięty delikatnie i ułożony na rozchylonych ustach.

Błędem byłoby przeciwstawianie jednego sposobu przyjmowania Komunii świętej drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy. Oba te sposoby mogą współistnieć obok siebie, jak to ma już miejsce w wielu krajach.

Zgoda na możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę nie zmienia faktu, że Episkopat Polski w 2005 r. uznał, iż podstawowym sposobem pozostaje przyjmowanie Komunii świętej wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem wyciągniętej dłoni, o Komunię świętą na rękę, należy mu Jej w taki sposób udzielić (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, 5).

Udzielanie Komunii świętej na rękę wymaga od wiernych większej ostrożności i uwagi.

Pojawienie się tej formy nie powinno być dla wiernych powodem jakichkolwiek podziałów na bardziej lub mniej pobożnych, postępowych czy tradycjonalistów. Byłoby to ewidentnym zaprzeczeniem ducha Eucharystii.

Podstawa prawna
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 912 – 923.
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2042.
3. Komunikat z 331 Konferencji Episkopatu Polski, pkt. 5, Warszawa 9 marca 2005 r.
4. List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, Warszawa 21 października 2005 r.
5. List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego o sposobach przyjmowania Komunii św., Poznań 13 marca 2005, L. dz. 1320/2005.
6. Instrukcja Kongregacji Sakramentów „Immensae caritatis” na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii sakramentalnej, w: L’Osservatore Romano, z 30 marca 1973, s. 1.
7. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Rzym 2002, zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 6 listopada 2003 r. (Prot. 795/02/L).
8. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, Warszawa 9 marca 2005 r. (Instrukcja dla Kościoła w Polsce, dotycząca udziału i postaw wiernych we mszy świętej).

17
Paź

29 Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna – 18.10.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 29 Niedziela ZwykłaNiedziela Misyjna.

O godz. 18:30 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.

Nasi klerycy po mszach św. będą sprzedawali przed kościołem kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na zorganizowanie szpitala w Boliwii dla chorych na Coronavirusa.

Zgodnie z rozporządzeniami informujemy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 250 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

W związku z zaistniałą sytuacją, do odwołania zawieszamy wszystkie spotkania grup i wspólnot przy naszej Parafii. (Nie będzie również dzisiejszych spotkań z przygotowującymi się do bierzmowania!)

Zwracamy się do Was z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Od przyszłej niedzieli będziemy transmitować niedzielną mszę św. z naszego kościoła – o godz. 12:00.

W najbliższym czasie KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna tylko w środy od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową – sw.antoniego.karlowice@gmail.com.

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18:00, a w niedziele o 18:30. W kaplicy sióstr franciszkanek przy Al. Kasprowicza różaniec jest odmawiany od poniedziałku do soboty o godz. 18:30.

W przedsionkach kościoła znajdują się kartki na wypominki. Bardzo prosimy o czytelne i staranne wypisywanie wypominek.

Do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz tygodniki da dzieci.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za życzliwość, modlitwy i ofiary. Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

10
Paź

28 Niedziela Zwykła – 11.10.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś 28 Niedziela Zwykła.

O godz. 18.30 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.

Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski, pod hasłem: Totus Tuus”. Przed kościołem odbywa się zbiórka organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki są przeznaczone na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

Przypominamy, że w kościele obowiązuje nas zasłonięcie nosa i ust. Sprawa jest bardzo poważna, dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie tego wskazania!

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18:00, a w niedziele o 18:30. W kaplicy sióstr franciszkanek przy Al. Kasprowicza różaniec jest odmawiany od poniedziałku do soboty o godz. 18:30.

Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku we wtorek o godz. 18:00.

Kolejny Krąg Biblijny dla młodzieży i dorosłych odbędzie się w środę o godz. 19.15 w domu katechetycznym.

W piątek o godz. 15.00 msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, zapraszamy jednak wszystkich, którzy o tej godzinie mogą przyjść.

W niedzielę 18 października w domu katechetycznym rozpoczynamy spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Rok pierwszy przygotowania – obecne klasy siódme – o godz. 16:00; rok drugi – obecne klasy ósme – o godz. 18:00. Wszelkie informacje i zapytania u o. Jordana.

Tradycyjna, październikowa piesza pielgrzymka do Trzebnicy w tym roku z powodu pandemii została odwołana. Pielgrzymka miała odbyć się 17 października, dlatego pielgrzymów zachęcamy, aby tego dnia trwali na modlitwie i pielgrzymowali na sposób duchowy.

W przedsionkach kościoła znajdują się kartki na wypominki. Bardzo prosimy o czytelne i staranne wypisywanie wypominek.

Od dziś do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać, bo później różnie bywa. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz tygodniki da dzieci. Do Gości Niedzielnego dołączona jest płyta z filmem: Ziemia Maryi. Można również kupić kalendarz na przyszły rok w cenie 7 zł.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za życzliwość, modlitwy i ofiary. Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

XX Dzień Papieski:

3
Paź

Uroczystość św. Ojca Franciszka – 04.10.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś w naszej parafii Uroczystość św. Ojca Franciszka, diakona i założyciela trzech zakonów. O godz. 15.15 –  błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów na placu przed kościołem. O  godz. 18.00 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym.

Przypominamy, że odpust możemy zyskać pod następującymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca świętego, oraz wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Przypominamy, że w kościele obowiązuje nas zasłonięcie nosa i ust, oraz pewien dystans. Osłuchaliśmy się już z tym zdaniem, ale sprawa jest poważna, wydaje się, że coraz bardziej, dlatego prosimy o przestrzeganie tego wskazania!!!

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18:00, a w niedziele o 18:30. W kaplicy sióstr franciszkanek przy Al. Kasprowicza różaniec będzie odmawiany od poniedziałku o godz. 18:30.

Spotkanie formacyjne wspólnoty Żywego Różańca jutro o godz. 17:00 w salkach.

W niedzielę 18 października w domu katechetycznym rozpoczynamy spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Rok pierwszy przygotowania – obecne klasy siódme – o godz. 16:00; rok drugi – obecne klasy ósme – o godz. 18:00. Wszelkie informacje i zapytania u o. Jordana.

Spotkanie dla kandydatów na ministrantów i ministrantów młodszych w środę o godz. 17:00.

Spotkanie kandydatek na Marianki we wtorek o godz. 19:15 w sali fraterni, nad zakrystią. Wszelkie informacje u s. Alicji.

Za tydzień będziemy obchodzili XX Dzień Papieski, pod hasłem: Totus Tuus”. Przed kościołem odbędzie się zbiórka organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki są przeznaczone na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

Również w przyszłą niedzielę msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin dzieci niepełnosprawnych o godz. 14:30.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz tygodniki da dzieci. Można również kupić kalendarz na przyszły rok w cenie 7 zł.

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych mogą odebrać zdjęcia i filmy przy furcie klasztorne.

Fundacja Pax et Bonum zaprasza na kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu MuzykiPax et bonum per musicam” w dniach 9-11.10.2020. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Podziękowania: W zbiórce dla poszkodowanych w wyniku pożaru na greckiej wyspie Lesbos zebraliśmy ponad 3500 zł. Dzieci pierwszokomunijne złożyły dar dla dzieci na terenach misyjnych w wysokości 2755 zł. Bóg zapłać.

Dziś przed kościołem zbiórka na kuchnię charytatywną a za tydzień taca inwestycyjna.

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za życzliwość, modlitwy i ofiary. Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

Intencja modlitewna na październik 2020:

Aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.