Archive for the ‘Czytelnia’ Category

15
Sty

Radosne kolędowanie u franciszkanów

Opublikowane przez: o.Fabian

Pax

W sobotę 7. stycznia spotkaliśmy się w naszym kościele na nabożeństwo przed żłóbkiem połączone z radosnym kolędowaniem. Kolejny raz towarzyszył nam zespół Gieni Dudki. Piękne i radosne było nasze kolędowanie i choć w kościele zimno, to jednak udało nam się podnieść temperaturę o kilka stopni. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.

14
Sty

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2017

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

… To Jezus jest prawdziwym i jedynym Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. On jest jedynym Zbawicielem i nie ma innego. To dzieło zbawienia dotyczy całej ludzkiej natury i każdego człowieka. Święty Paweł tłumaczy to, zestawiając skutki grzechu popełnionego przez „pierwszego Adama” i skutki usprawiedliwienia wysłużonego przez „drugiego Adama” – Chrystusa: „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła łaska i dar Boży, łaskawie wysłużony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”. Wniosek jest bardzo optymistyczny: jak na początku życia otrzymujemy naturę obciążoną grzechem pierworodnym, tak z chwilą chrztu jesteśmy uwolnieni z grzechu pierworodnego. „Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym” – wyznajemy w czasie liturgii chrzcielnej… Tomasz Golonka OP

… oczywiście to nie wszystko. Po chrzcie przed nami całe życie, któremu trzeba nadać odpowiedni kształt, żeby – z pomocą łaski – przeżyć je po prostu pięknie. To nasza odpowiedzialność…

 

                2 Niedziela Zwykła – 15.01.2017 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, następnie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
– ze względu na kolędę nie będzie mszy św. o 15.00 dla duszpasterstwa małżeństw.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.            
                Poniedziałek – 16.01.2017 
Święto świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich.
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 17.01.2017 
Wspomnienie św. Antoniego, opata.
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 18.01.2017
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 19.01.2017 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych (dom parafialny).
                Piątek – 20.01.2017 
Wspomnienie świętych Fabiana i Sebastiana, męczenników.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 – Msza św. w int. o. proboszcza Fabiana z ok. imienin.  
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego. 
18.30 – Msza św..
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a po niej spotkanie – fraternia.
                Sobota – 21.01.2017   
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
 9.00 – Msza św.
9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
18.30 – Msza św.
                3 Niedziela Zwykła – 22.01.2017  
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (22-29.01.2017)
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi – Kolędnicy Misyjni.
– 18.00 – KONCERT KOLĘD  zespołu wokalnego RONDO.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 2 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna wg planu.
 • W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościć Kolędników Misyjnych, czyli grupę dzieci ze SP nr 20 ze specjalnym przedstawieniem. Po mszy dzieci będą zbierać przed kościołem datki na potrzeby misji franciszkańskich.
 • W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się III Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne: „Powierz. Zaufaj. ON działa”. Prowadzi je o. Antonello Cadeddu z Brazylii, a odbędą się w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Więcej informacji na plakatach i na stronie: ww.walkaduchowa.pl.

 

 • Za tydzień w niedzielę zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego Rondo. Zespół będzie nam towarzyszył już w czasie mszy o 17.00, a sam koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
Zespół Wokalny „Rondo” powstał w 2006 roku. Tworzą go miłośnicy śpiewu, absolwenci Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, byli członkowie chóru dziecięcego „Con Brio”, a obecne studenci i absolwenci wrocławskich uczelni oraz uczniowie liceów. Zespół wiele koncertuje zarówno w kraju jak i zagranicą (Finlandia, Macedonia, Węgry i Włochy). W 2014 roku brał udział w prestiżowych wydarzeniach jak: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” czy „Leo Festiwal” we Wrocławiu. W swojej krótkiej historii Zespół Wokalny „Rondo” został laureatem 30 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. W  ubiegłym roku było to I miejsce podczas XXV Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”, I miejsce podczas VI Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra”, I miejsce oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego podczas IX Ochrydzkiego Festiwalu Chóralnego w Macedonii oraz Złoty Dyplom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” w Gnieźnie. Zespół nagrał dwie płyty pt. „Rondo kolęduje” oraz „Musica grata Deo”.
 • Za tydzień w rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2Kor 5, 14-20).
 • „Betlejem Wrocławskie” – to koncert najpiękniejszych kolęd z różnych stron świata. Odbędzie się on w Hali Stulecia 29.01.2017 o godz. 18.00. Na furcie klasztornej do soboty 21. stycznia możemy zakupić bilety – w zależności od miejsca – po 60 i 80 zł. Więcej informacji na plakatach.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 20.02.2017 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 9 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a 04.03.br. odbędzie się Dzień Skupienia. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 • Również 20.02.2017 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15 w poniedziałki i czwartki w domu parafialnym.
 • Na początku listopada 2016 roku miało miejsce silne trzęsienie ziemi we Włoszech. Od tego czasu kościół przy naszym klasztorze w mieście Falconara Marittima jest zamknięty, z powodu zagrożenia nie można z niego korzystać. Msze św. są odprawiane w sali domu parafialnego. Ty samym spadły przychody na utrzymanie współbraci tam pracujących. Zwracamy się z prośbą o pomoc materialną dla tej wspólnoty. Puszka na ten cel będzie zbierana przed kościołem w niedzielę 29.01.2017 roku.
 • Za tydzień w niedzielę kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność, za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, a także za Wasze ofiary. Za wszelkie niedociągnięcia, które się zakradły w organizację i przeprowadzenie tegorocznej kolędy serdecznie przepraszamy. Kazanie o. Proboszcza podsumowujące kolędę i cały miniony rok zostanie wygłoszone w niedzielę 05.02.br. na wszystkich mszach św.

 

P l a n   k o l ę d y  2017

(w dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00)
15 stycznia – niedziela: Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Brodzińskiego, Kocha
16 stycznia – poniedziałek: Mochnackiego, Bończyka, Zawalna, Lindego
17 stycznia – wtorek: Rowerowa, Żmigrodzka  
22 stycznia – niedziela: Kolęda uzupełniająca
Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się 22 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie 71 32 73 423  –  oo. Franciszkanie

 

Papieskie intencje modlitewne – styczeń 2017
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

 

Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom

dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości,

za modlitwę i różnoraką ofiarność.  

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Święto Chrztu Pańskiego

 Drodzy Parafianie i Goście

Celebrowane dziś Święto Chrztu Pańskiego jest zachętą do wspinania się z pomocą Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż osiągniemy świętość. Podczas chrztu w wodach Jordanu dokonało się przejście od chrztu Jana Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu Jezusa w Duchu Świętym i ogniu. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, jest głównym architektem naszego chrztu, czyli pierwszego doświadczenia Bożego miłosierdzia w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzymaliśmy „nowe życie w Chrystusie”, wolne od grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga, w których Ojciec niebieski ma upodobanie. To Duch Święty zniszczył w nas grzech pierworodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli królestwa miłości, prawdy i pokoju. I to moc Ducha umożliwia nam naśladowanie Jezusa… ks. Leszek Smoliński

Warto przypomnieć sobie datę swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku…

 

                Niedziela – 08.01.2017  – Święto Chrztu Pańskiego
  8.00 – Spotkanie modlitewne Róż Różańcowych
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na świecie.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 09.01.2017 
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 10.01.2017 
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 11.01.2017  
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda (fraternia).
                Czwartek – 12.01.2017 
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 13.01.2017 
  6.00 – Droga Krzyżowa   
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św..     
                Sobota – 14.01.2017   
 9.00 – Msza św.
9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
18.30 – Msza św.
                2 Niedziela Zwykła – 15.01.2017 
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, następnie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
– ze względu na kolędę nie będzie mszy św. o 15.00 dla duszpasterstwa małżeństw.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na świecie.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Święto Chrztu Pańskiego, które kończy Liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W Polsce, zgodnie z tradycją, śpiewamy kolędy do 2 lutego.
 • Dziś jeszcze o godz. 18.30 Nieszpory w int. o pokój na świecie.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę od 16.00 do 18.00 oraz we wtorek od 11.00 do 12.00.
 • W przyszłą niedzielę po mszy św. o 12.00 kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 • Spotkanie kolędowe pielgrzymów i sympatyków Grupy 15 Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 15 stycznia o godz. 16.00 w Domu katechetycznym. Zaprasza przewodnik Grupy 15.
 • Z powodu kolędy następna msza św. dla młodzieży w kaplicy oraz spotkanie fraterni młodzieżowej odbędzie się w piątek 20.01.2017 roku.
 • Kolejne spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio w sobotę 14.01.2017 r.
 • Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska – tzw. kolęda. W dni powszednie kolędowanie  rozpoczynamy o godz. 16.00 a w soboty i niedziele o 15.00. Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie, to można się zapisać na kolędę uzupełniającą. Plan znajduje się w Liście do Parafian, w gablotach oraz na naszej stronie internetowej.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 20.02.2017 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 9 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki),  3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a 04.03.br. odbędzie się Dzień Skupienia. Zapisy na pierwszym spotkaniu
 • Również 20.02.2017 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15 w poniedziałki i czwartki w domu parafialnym.
 • Papieskie intencje modlitewne – styczeń 2017
  Ewangelizacyjna
  : Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
 • Spotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w czwartek o g. 17.00 – salka nr 2 w domu katechetycznym.  Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o g. 17.00 i w niedziele o g. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: dla dorosłych – „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Nowe Życie”; dla dzieci – „Ola i Jaś” oraz „Tęcza”.

 

P l a n   k o l ę d y  2017

(w dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00)
8 stycznia – niedziela: Asnyka, Boya-Żeleńskiego, Czajkowskiego 20 – 136
9 stycznia – poniedziałek: pl. Piłsudskiego, Micińskiego, Orkana,  Potockiego, Dygasińskiego, Tetmajera
10 stycznia – wtorek: Konopnickiej, Perzyńskiego, Oppmana, Filomatów, Krasickiego,  Wybickiego
11 stycznia – środa: Brzechwy, Zelenaya, Kruczkowskiego, Piętaka, Leśmiana,  Syrokomli,  Grochowiaka
12 stycznia – czwartek: Kasprowicza, Karpińskiego, Nabielaka, Lenartowicza, Anczyca
13 stycznia – piątek: Pola, Goszczyńskiego, Romanowskiego, Baczyńskiego
14 stycznia – sobota: Kamieńskiego, Ujejskiego, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego
15 stycznia – niedziela: Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Brodzińskiego, Kocha
16 stycznia – poniedziałek: Mochnackiego, Bończyka, Zawalna, Lindego
17 stycznia – wtorek: Rowerowa, Żmigrodzka  
22 stycznia – niedziela: Kolęda uzupełniająca
Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się 22 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie 71 32 73 423  – oo. Franciszkanie

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiarność.

Z okazji przeżywanej tajemnicy Narodzenia Pańskiego

a także Nowego Roku życzymy Wam pokoju serca, Bożej opieki i radości. 

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

 

6
Sty

Radosne kolędowanie u Franciszkanów

Opublikowane przez: o.Fabian

Pax et bonum

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, wszystkich kochających kolędy na Nabożeństwo przy żłóbku z radosnym kolędowaniem. Będzie nam towarzyszył zespół Gieni Dudki, który już większość z Was doskonale zna. Będzie można się pomodlić, posłuchać i koniecznie razem z zespołem zaśpiewać. Bardzo serdecznie zapraszamy na godz. 17.00, jutro – w sobotę 7.01.br. do naszej franciszkańskiej świątyni, przed największy żłóbek we Wrocławiu. 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

NOWY ROK 2017

Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

100-lecie powstania naszej Parafii

 

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.   

(Lb 6, 22-27)

 

Niedziela – 01.01.2017  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nowy Rok, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, 100-lecie powstania naszej Parafii.
(Msze św. jak w każdą niedzielę, oprócz mszy o 6.00!)      
18.00 – Godzina Święta połączona z nabożeństwem int. o pokoju na świecie.
                Poniedziałek – 02.01.2017 
Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, następnie spotkanie.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 03.01.2017 
Wspomnienie Najśw. Imienia Jezus  
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św.
                Środa – 04.01.2017  
9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 05.01.2017  pierwszy czwartek miesiąca
9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 06.01.2017  pierwszy piątek miesiąca
Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Msze św. wg porządku niedzielnego).
18.30 – Uroczyste Nieszpory.     
                Sobota – 07.01.2017   pierwsza sobota miesiąca
  9.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa.
17.00 – Koncert kolęd – „Gieni Dudki”.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
18.30 – Msza św.
                Niedziela – 08.01.2017  – Święto Chrztu Pańskiego
  8.00 – Spotkanie modlitewne Róż Różańcowych
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na świecie.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś jeszcze o godz. 18.00 Godzina Święta połączona z nabożeństwem o pokój na świecie.
 • Ze względu na kolędę, nie będzie w poniedziałek spotkania Wspólnoty Żywego Różańca, a spotkanie modlitewne odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.
 • Jutro o godz. 9.00 msza św. z udziałem Wspólnoty Pogodna Jesień, a następnie spotkanie w salkach.
 • W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – porządek mszy jak w każdą niedzielę. Na wszystkich mszach św. poświęcenie kredy i kadzidła. Pamiętajmy, że jest to święto nakazane, czyli mamy obowiązek być na mszy św.
 • W piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 • Zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII Wrocławskim Orszaku Trzech Króli. Uroczysty przemarsz Orszaku rozpocznie się 6.01.br. o godz. 12.30 z placu przed Katedrą Wrocławską. Przemarsz poprzedzi msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej o godz. 11.30. Następnie barwny korowód uda się do Rynku, gdzie Trzej Królowie oddadzą pokłon Dzieciątku. Na zakończenie Orszaku w Rynku wszystkim uczestnikom błogosławieństwa udzieli J.E. Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski. W koncercie kolęd wystąpi znakomity polski muzyk Joszko Broda z zespołem Dzieci z Brodą. Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie www.wroclaw.orszak.org.

 • Z powodu kolędy następna msza św. dla młodzieży w kaplicy oraz spotkanie fraterni młodzieżowej odbędzie się w piątek 20.01.2017 roku.
 • Kolejne spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio w sobotę 14.01.2017 r.
 • Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na nabożeństwo przed żłóbkiem i radosne kolędowanie razem z zespołem Gieni Dudki w sobotę o godz. 17.00. Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek i środę od 16.00 do 18.00.
 • Jutro rozpoczynamy wizytę duszpasterską – tzw. kolędę. W dni powszednie kolędowanie rozpoczynamy o godz. 16.00 a w soboty i niedziele o 15.00. Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie, to można się zapisać na kolędę uzupełniającą. Plan znajduje się w Liście do Parafian, w gablotach oraz na naszej stronie internetowej.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 20.02.2017 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 9 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a 04.03.br. odbędzie się Dzień Skupienia. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 • Również 20.02.2017 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15 w poniedziałki i czwartki w domu parafialnym.

 

P l a n   k o l ę d y  2017

(w dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00)

 

2 stycznia – poniedziałek: Koszarowa 4 – 52
3 stycznia – wtorek: Koszarowa 54 – 80 , Pl. Daniłowskiego, Przesmyckiego, Sołtysowicka
4 stycznia – środa: Sportowa, Przybyszewskiego, Staffa
5 stycznia – czwartek: Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Berenta, Klaczki
7 stycznia – sobota: Czajkowskiego 19 – 107
8 stycznia – niedziela: Asnyka, Boya-Żeleńskiego, Czajkowskiego 20 – 136
9 stycznia – poniedziałek: pl. Piłsudskiego, Micińskiego, Orkana,  Potockiego, Dygasińskiego, Tetmajera
10 stycznia – wtorek: Konopnickiej, Perzyńskiego, Oppmana, Filomatów, Krasickiego,  Wybickiego
11 stycznia – środa: Brzechwy, Zelenaya, Kruczkowskiego, Piętaka, Leśmiana,  Syrokomli,  Grochowiaka
12 stycznia – czwartek:  Kasprowicza, Karpińskiego, Nabielaka, Lenartowicza, Anczyca
13 stycznia – piątek: Pola, Goszczyńskiego, Romanowskiego, Baczyńskiego
14 stycznia – sobota: Kamieńskiego, Ujejskiego, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego
15 stycznia – niedziela: Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Brodzińskiego, Kocha
16 stycznia – poniedziałek: Mochnackiego, Bończyka, Zawalna, Lindego
17 stycznia – wtorek: Rowerowa, Żmigrodzka  
22 stycznia – niedziela:  Kolęda uzupełniająca

 Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się 22 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie 71 32 73 423  –  oo. Franciszkanie

 

Parafianom i naszym Gościom

dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości,

za modlitwę i ofiarność.

Z okazji przeżywanej tajemnicy

Narodzenia Pańskiego

a także Nowego Roku życzymy Wam pokoju serca,

Bożej opieki i radości.

 

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Uroczystość  Narodzenia  Pańskiego

 Drodzy Parafianie i Goście 

 Wszystko w historii zbawienia zaczyna się od małego ziarenka – przysłowiowego „ziarnka gorczycy”. Zatem nie należy lekceważyć Betlejem. Bóg wybiera to, co małe i niepozorne, aby objawić swoją moc.

Taka jest Boża logika.

Dziś również, w święto przyjścia Pana, jesteśmy wezwani do tego, aby nie lekceważyć tego, co małe, nie gardzić ostatnimi…

…w takich przychodzi Bóg…

 

                Niedziela – 25.12.2016
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
(Nie ma mszy św. o 6.00! Pozostałe msze św. jak w każdą niedzielę).    
18.30 – Uroczyste Nieszpory.
                Poniedziałek – 26.12.2016  II dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
(Msze św. wg porządku niedzielnego. Nie ma nabożeństwo o 18.30)      
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom.
                Wtorek – 27.12.2016     III dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
(Po mszach św. poświęcenie wina ku czci św. Jana)
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
                Środa – 28.12.2016  IV dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto Świętych Młodzianków, męczenników
(Msze św. o 6.30, 9.00 i 18.30)
   9.00 – Msza św. z uroczystym błogosławieństwem dla małych dzieci.
                Czwartek – 29.12.2016  V dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
(Msze św. o 6.30, 9.00 i 18.30)
                Piątek – 30.12.2016  VI dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
(Msze św. o 6.30, 9.00 i 18.30)
18.30 – Msza św. ze specjalnym błogosławieństwem dla całych rodzin.
                Sobota – 31.12.2016   VII dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 (Msze św. o 6.30, 9.00 i 17.30 – mszy o 18.30 nie będzie!)
17.30 – Msza św. dziękczynna, a po niej nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.
23.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu.
24.00 – Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku.
                Niedziela – 01.01.2017  Nowy Rok, Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
(Msze św. jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem mszy o 6.00!)
7.00 Msza św. w int. o. Mieczysława, gwardiana z ok. imienin
10.30 – Suma – dziękczynienie za 100-lecie naszej Parafii.
18.30 – Uroczyste Nieszpory w int. o pokój na świeci.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.
 • W poniedziałek w Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie nabożeństwa wieczornego.
 • We wtorek po każdej mszy św. będzie błogosławieństwo wina ku czci św. Jana.
 • W środę w Święto Świętych Młodzianków serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na mszę św. o godz. 9.00, po której zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.
 • W piątek przypada Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Po mszy o 18.30 błogosławieństwo dla całych rodzin.
 • W sobotę ostatni dzień 2016 roku. Jak co roku o godz. 17.30 Msza św. dziękczynna połączona z nabożeństwem na zakończenie Starego Roku.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w środę od 16.00 do 18.00.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dobrodziejom za wsparcie materialne naszych śniadań roratnich. Bóg zapłać.

 

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędo-we stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo ogląda-nie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić. Niemiecka i polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”.

Uwaga na fałszywych kolędników! Co roku zgłaszacie nam o tym, że miały miejsce tego typu oszustwa.

 

P l a n   k o l ę d y  2017

(w dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00)
 
2 stycznia – poniedziałek: Koszarowa 4 – 52
3 stycznia – wtorek: Koszarowa 54 – 80 , Pl. Daniłowskiego, Przesmyckiego, Sołtysowicka
4 stycznia – środa: Sportowa, Przybyszewskiego, Staffa
5 stycznia – czwartek: Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Berenta, Klaczki
7 stycznia – sobota: Czajkowskiego 19 – 107
8 stycznia – niedziela: Asnyka, Boya-Żeleńskiego, Czajkowskiego 20 – 136
9 stycznia – poniedziałek: pl. Piłsudskiego, Micińskiego, Orkana,  Potockiego, Dygasińskiego, Tetmajera
10 stycznia – wtorek: Konopnickiej, Perzyńskiego, Oppmana, Filomatów, Krasickiego,  Wybickiego
11 stycznia – środa: Brzechwy, Zelenaya, Kruczkowskiego, Piętaka, Leśmiana,  Syrokomli,  Grochowiaka
12 stycznia – czwartek:Kasprowicza, Karpińskiego, Nabielaka, Lenartowicza, Anczyca
13 stycznia – piątek: Pola, Goszczyńskiego, Romanowskiego, Baczyńskiego
14 stycznia – sobota: Kamieńskiego, Ujejskiego, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego
15 stycznia – niedziela: Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Brodzińskiego, Kocha
16 stycznia – poniedziałek: Mochnackiego, Bończyka, Zawalna, Lindego
17 stycznia – wtorek: Rowerowa, Żmigrodzka  
22 stycznia – niedziela: Kolęda uzupełniająca

 

Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się 22 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie 71 32 73 423  –  oo. Franciszkanie

 

Parafianom i naszym Gościom

dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości,

za modlitwę i ofiarność.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

a także zbliżającego się Nowego Roku

życzymy Wam pokoju serca,

Bożej opieki i radości.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.