Archive for the ‘Czytelnia’ Category

9
Sty

Święto Chrztu Pańskiego – 10.01.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś Święto Chrztu Pańskiego.

Zapraszamy na Nieszpory o godz. 18:30. Dzisiejszą niedzielą kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak do 2 lutego śpiewamy kolędy.

Przypominamy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 70 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

Zapraszamy na nabożeństwa: ku czci św. Antoniego we wtorek i ku czci Matki Bożej w sobotę – o godz. 18:00.

Adoracja z okazją do spowiedzi św. we wtorek po mszy wieczornej do godz. 21.00.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 17:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

W przyszłą niedzielę kończymy pierwszą część tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Zaprosiło nas na odwiedziny kolędowe ponad 270 rodzin. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie, za gościnność, oraz za ofiary. Jak ogłaszaliśmy, po uzgodnieniu terminu, nadal możemy się umawiać na wizyty duszpasterskie. 

Nauki przedmałżeńskie i przygotowanie do bierzmowania dorosłych

Zapowiedziany Kurs przedmałżeński rozpoczynamy 15.02.2021 o godz. 19:15 w domu parafialnym. Zapisy odbędą się na pierwszym spotkaniu. Również tego dnia – 15.02.2021 roku – rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia). Zapisy na pierwszym spotkaniu. W obu przypadkach – kursu przedmałżeńskiego i przygotowania do bierzmowania – w zależności od liczby zgłoszeń, na pierwszym spotkaniu ustalimy formę prowadzenia kursów.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

2
Sty

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2021

Opublikowane przez: o.Fabian

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

O godz. 18.00 zapraszamy na Godzinę Świętą.

Przypominamy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 70 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

Zapraszamy na nabożeństwa: ku czci św. Antoniego we wtorek i ku czci Matki Bożej w sobotę – o godz. 18:00. W czwartek na adorację pierwszoczwartkową w int. powołań od godz. 17:30.

W wtorek nie będzie adoracji po mszy wieczornej.

W środę  Uroczystość Objawienia Pańskiego – porządek mszy jak w każdą niedzielę. Na wszystkich mszach św. odbędzie się poświęcenie kredy i kadzidła. Nasi klerycy będą rozprowadzać przed kościołem woreczki z kredą i kadzidłem, które wcześniej zostały poświęcone w kościele. Dochód z tego dzieła ma być przeznaczony na działalność powołaniową. Zaś wieczorem o godz. 18:00 zapraszamy na kolędowanie z zespołem Granifer, który tworzą również nasi alumni.

Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzili Święto Chrztu Pańskiego.

W przyszłą niedzielę nie będzie mszy św. dla wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna w piątek od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Transmisje Mszy św. z naszego kościoła: niedziela g.12:00 oraz Uroczystość Objawienia Pańskiego godz. 12:00

Dziś zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną, a w przyszłą niedzielę taca inwestycyjna.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Intencja modlitewna na styczeń 2021 – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

Po mszy o 12.00 specjalne błogosławieństwo dla rodzin. O godz. 18.30 nabożeństwo.

Jutro Święto Świętych Młodzianków, serdecznie zapraszamy dzieci na mszę św. o godz. 9.00, po której zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

W czwartek ostatni dzień roku. O godz. 17.30 msza św. dziękczynna, a po niej  nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.

Uwaga – w tym dniu nie będzie mszy o północy.

W piątek pierwszy dzień Nowego Roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a także Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę – od godz. 6.15 do godz. 20.10. Uwaga – pierwsza msza św. zostanie odprawiona o godz. 6.15, a nie o godz. 6.00 !!!

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W sobotę o godz. 8.15 kolejne nabożeństwo wynagradzające ku czci Matki Bożej.

Od 8.12.2020 przeżywamy ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Jubileuszowy na cześć św. Józefa. Na stronie internetowej (poniżej) mamy zamieszczony Dekret Penitencjarii Apostolskiej, który wyjaśnia w jakich okolicznościach możemy zyskać odpust zupełny. W naszej parafii pragniemy w każdą środę po mszy św. o godz. 9.00 i 18.30 odmawiać Litanię do św. Józefa, by móc zyskać odpust jubileuszowy.

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

________________________________

PENITENCJARIA APOSTOLSKADEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

19
Gru

IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś IV Niedziela Adwentu.

O godz. 18.30 Nieszpory.

Zapraszamy do uczestnictwa we mszach  św. roratnich do środy włącznie o godz. 18:30.

W czwartek swoje imieniny obchodzi o. Adam. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona o 6.30.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Przypominamy, że transmitujemy mszę św. niedzielną z naszego kościoła – o godz. 12:00, atakże do środy włącznie msze św. roratnie. Będziemy również transmitować msze św. w Święta – 25 i 26 grudnia o godz. 12.00.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz tygodniki dla dzieci.

Również na furcie możemy nabyć wigilijne świece Caritas, opłatki, a także kartki świąteczne z symbolami religijnymi.

SPOWIEDŹ

Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Okazja do spowiedzi w naszym kościele będzie w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do środy włącznie
  • od 6.15 – 7.00;
  • od 8.30 – 10.00,
  • od 18.00 – 21.00 (w tym czasie będzie adoracja Najśw. Sakramentu),
 • w Wigilię, czwartekod 6.15 – 14.00.

ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Pasterka dla rodzin z dziećmi zostanie odprawiona w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 15.00 – tym razem w kościele; wieczorem – bez zmian – Pasterki zostaną odprawione o godz. 22.00 i 24.00 – pamiętajmy jednak o ograniczeniach. Będziemy transmitować pasterkę o godz. 22.00.

W piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze jak w każdą niedzielę – będzie również msza św. o 6.00 i 20.10.  O godz.18.30 zapraszamy na Nieszpory.

W sobotę Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie nabożeństwa wieczornego.

W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. To dobry moment, by na nowo oddać nasze rodziny pod opiekę Świętej Rodziny.

KOLĘDA

Drodzy Parafianie

Nasz Metropolita ks. Abp Józef Kupny wydał komunikat odnośnie wizyty duszpasterskiej, tzw. „kolędy” w naszej diecezji.

1. Po konsultacjach postanowiliśmy, że w naszej Parafii wizyta duszpasterska odbędzie się w wyznaczonych terminach „na zaproszenia”, a także – jeśli ktoś będzie chciał – „na zaproszenie” w terminie późniejszym.

2. Jak to będzie przebiegać, w jaki sposób się zgłaszać:

a/ w gablotach i internecie znajduje się nasza propozycja planu, w które dni, na których ulicach będzie kapłan lub kapłani;

b/ chęć przyjęcia kolędy, należy zgłosić do 23.12.2020 r. na furcie – osobiście lub telefonicznie, a także internetowo;

c/ odwiedziny zaczniemy od 04.01.2021. Będziemy odwiedzali domy w dni powszednie od godz. 16:00, a w soboty i niedziele od godz. 15:00.

3. Zdajemy sobie sprawę, że w tym trudnym czasie będzie znacznie mniej odwiedzin kolędowych. Dlatego dajemy również możliwość odwiedzin w późniejszym czasie, dogodnym dla obu stron. Wizyta duszpasterska może się odbywać przez cały rok.

Bardzo prosimy o roztropne potraktowanie naszej propozycji.

Niech Bóg Wam błogosławi i obdarzy Was Pokojem. Franciszkanie

KOLĘDA 2021 – „na zaproszenia”

 • 04.01 – poniedziałek: Sportowa, Sołtysowicka, Przesmyckiego, pl.Daniłowskiego, Berenta, Klaczki
 • 05.01 – wtorek: pl. Piłsudskiego, Micińskiego, Boya-Żeleńskiego, Orkana, Dygasińskiego, Tetmajera, Potockiego
 • 07.01 – czwartek: Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Asnyka, Wybickiego, Krasickiego, Karpińskiego, Staffa
 • 08.01 – piątek: Czajkowskiego – numery nieparzyste (19 – 107)
 • 09.01 – sobota: Czajkowskiego – numery parzyste (20 – 136), Przybyszewskiego
 • 10.01 – niedziela: Koszarowa
 • 11.01 – poniedziałek: Kasprowicza, Lenartowicza, Nabielaka
 • 12.01 – wtorek: Zelenaya, Ujejskiego, Brzechwy, Syrokomli, Piętaka, Gajcego, Leśmiana
 • 13.01 – środa: Zawalna, Lindego, Goszczyńskiego, Bończyka, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego,
 • 14.01 – czwartek: Pola, Anczyca, Perzyńskiego, Konopnickiej, Filomatów, Oppmana
 • 15.01 – piątek: Rowerowa, Żmigrodzka
 • 16.01 – sobota: Jutrosińska, Grochowiaka, Gąsiorowskiego, Romanowskiego, Kocha, Baczyńskiego
 • 17.01 – niedziela: Kamieńskiego, Mochnackiego, Brodzińskiego

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary złożone tu w kościele, na furcie czy przelewem na konto, to dla nas wielka pomoc. Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

5
Gru

II Niedziela Adwentu – 06.12.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś II Niedziela Adwentu.

Dziś również XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. O godz. 18.00  Godzina Święta.

Przed kościołem zbiórka do puszek na kuchnie charytatywną – ofiara przeznaczona zostanie  na zorganizowanie paczek świątecznych dla najuboższych naszego miasta.  

W tygodniu zapraszamy do uczestnictwa we mszach  św. roratnich – od poniedziałku do piątku o godz. 18:30, a w soboty o godz. 9:00.  

 We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Porządek mszy św. jak w dni powszednie.

Zgodnie z rozporządzeniami informujemy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 70 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

Do odwołania zawieszone są wszystkie spotkania przy parafii.

W obecnym czasie Kancelaria parafialna czynna jest w środy od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Przypominamy, że transmitujemy  niedzielną mszę św. z naszego kościoła – o godz. 12:00 a także  msze św. roratnie. 

W przyszłą niedzielę odprawiona zostanie msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin dzieci niepełnosprawnych o godz. 14:30.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego z kalendarzem oraz tygodniki dla dzieci.

Również na furcie możemy nabyć wigilijne świece Caritas, a także opłatki.

Dziś modlimy się za Kościołowi na Wschodzie. Ze względu na to, że w pierwszą niedzielę miesiąca zbieramy na kuchnię charytatywną, dlatego zbiórka na Kościół na Wschodzie odbędzie się za tydzień.

Drodzy Parafianie i Goście

Jak widzicie, nie zbieramy tacy w kościele. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę, to można ją wrzucić do skarbonki lub przelać na konto parafialne. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, pomoc i za wszelkie ofiary – złożone tu w kościele, na furcie, a także przelewem na konto. Bóg zapłać.

Intencja ewangelizacyjna – grudzień 2020: Za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

28
Lis

I Niedziela Adwentu – 29.11.2020

Opublikowane przez: o.Fabian

Dziś I Niedziela Adwentu.

O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

Rozpoczynamy Adwent. Ze względu na obecną sytuację, nie będzie mszy św. roratnich o 6:00 rano. Wszystkich jednak zapraszamy do uczestnictwa we mszy św. roratniej, która będzie transmitowana od poniedziałku do piątku o godz. 18:30, a w soboty o godz. 9:00. Zachęcamy, by przygotować piękny adwentowy lampion, by dzieci zapisywały na serduszkach dobre uczynki, by stworzyć modlitewną atmosferę w domach. Zamiast śniadania, można po transmisji, po modlitwie, zasiąść do wspólnej kolacji. Temat tegorocznych rorat brzmi: Cud nad cudami. Zapraszamy rodziców, by odebrali na furcie komplety tegorocznych obrazków adwentowych dla dzieci. Bardzo prosimy rodziców, by pomogli zorganizować to domowe czuwanie adwentowe.

Zachęcamy również dorosłych do podjęcia postanowień adwentowych, np. można wyznaczyć sobie jeden dzień postu w intencji rodziny, Ojczyzny, Kościoła, czy postarać się codziennie czytać Pismo św., …

Zgodnie z rozporządzeniami informujemy, że na mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele może być obecnych około 70 osób. Warunkiem jest zasłonięcie nosa i ust, a także zachowanie dystansu.

W związku z tym, bardzo prosimy, by pozostały w domu: osoby w podeszłym wieku; z objawami infekcji; z innymi przewlekłymi chorobami; opiekujące się dziećmi; a także osoby obawiające się z różnych względów zakażenia.

Do odwołania zawieszone są wszystkie spotkania przy parafii.

W najbliższym czasie Kancelaria Parafialna będzie czynna tylko w środy od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w intencji powołań od godz. 17:30, a w piątek na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 18:00. W sobotę o 8:15 kolejne nabożeństwo wynagradzające ku czci NMP. W piątek nie będzie mszy św. o godz. 17:00.

Jeżeli chodzi o odwiedziny chorych, wg dekretu naszego metropolity, można odwiedzać chorych tylko na wyraźną prośbę chorego lub jego rodziny, czyli należy każdorazowo telefonicznie zgłaszać prośbę o wizytę.

Za tydzień w niedzielę o godz. 8:00 odbędzie się spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca.

Przypominamy, że transmitujemy  niedzielną mszę św. z naszego kościoła – o godz. 12:00. Za tydzień, po tej mszy kolejna transmitowana konferencja dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego z kalendarzem oraz tygodniki dla dzieci.

Również na furcie możemy nabyć wigilijne świece Caritas, a także opłatki.

W liturgii tygodnia obchodzimy:

 • w poniedziałek – święto św. Andrzeja, Apostoła,
 • w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

Dziś po mszach św. przed kościołem, woluntariuszki z Hospicjum Bonifratrów sprzedają kalendarze hospicyjny na 2021 rok. Cena 40 zł. Dochód przeznaczony na potrzeby hospicjum.

Drodzy Parafianie i Goście

Jak widzicie, nie zbieramy tacy w kościele. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę, to można ją wrzucić do skarbonki lub przelać na konto parafialne. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, pomoc i za wszelkie ofiary – złożone tu w kościele, na furcie, a także przelewem na konto. Bóg zapłać.

Intencja ewangelizacyjna – grudzień 2020: Za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.