Archive for the ‘Czytelnia’ Category

24
Lis

Dni Skupienia Mężczyzn na Sołtysowicach

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

                  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24.11.2019 

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

                  Poniedziałek – 25.11.2019  

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Wtorek – 26.11.2019

Wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera.

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.

18.30 – Msza św., a po nim adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.

                  Środa – 27.11.2019

Wspomnienie św. Franciszka Antoniego Fasaniego, prezbitera.

  6.30 – Msza św.

  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, następnie spotkanie w salkach

18.30 – Msza św.

                  Czwartek – 28.11.2019

Wspomnienie św. Jakuba z Marchii, prezbitera.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.00 – Nabożeństwo z modlitwą do Boga o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Piątek – 29.11.2018

Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

                  Sobota – 30.11.2019

Święto św. Andrzeja, Apostoła.

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP

18.30 – Msza św.

                  I Niedziela Adwentu – 01.12.2019

  8.00 – Spotkanie modlitewne wspólnoty Żywego Różańca.

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

15.00 – Msza św. z udziałem FZŚ – kaplica nad zakrystią.

18.00 – Godzina Święta.

20.10 – Msza św. akademicka.

 Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to już ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Następna niedziela jest już I Niedzielą Adwentu.

· Adwent ma podwójny charakter: jest okresem przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego, przez które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego do nas ludzi, a zarazem okresem, w którym uwagę naszą kierujemy na powtórne przyjście Pana na końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przedstawia się nam jako czas świętego i radosnego oczekiwania.

· W naszej parafii wyrazem tego radosnego oczekiwania jest sprawowana w dni powszednie msza św. wotywna o NMP, tzw. msza „Rorate”, a także parafialne rekolekcje adwentowe. 

Msze Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu katechetycznym), a w soboty o 9.00;

– prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci będą otrzymywały pamiątkowe obrazki,

parafialne rekolekcje adwentowe rozpoczniemy w III niedzielę adwentu czyli 15.12.2019;

– zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych.

· W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna wg planu, czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

· W środę msza św. o godz. 9.00 z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, następnie spotkanie w salkach.

· Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.

· Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.

· Zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą do Pana Boga o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela, które odbędzie się w czwartek 28.11.2019 roku, od godz. 19.00 do 21.00. Zaprasza wspólnota św. Szarbela.

· W przyszłym tygodniu będziemy przeżywać w naszej parafii niedzielę poświęconą duchowości wspólnoty z Taize oraz wydarzeniu Europejskiego Spotkania Młodzieży we Wrocławiu w dniach 28 XII 2019 – 1 I 2020. Zachęcamy parafian do współpracy w przygotowanie spotkania poprzez zaproszenie do swoich mieszkań pielgrzymów z różnych krajów. Żeby przyjąć gości w ramach spotkania, należy wypełnić i oddać na furtę specjalną deklarację.

· Spotkanie modlitewne wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.

· Franciszkański Zakon Świeckich ma swoją comiesięczną mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w kaplicy nad zakrystią. Wspólnota zaprasza wszystkich zainteresowanych duchowością św. Franciszka z Asyżu.

· Od I niedzieli Adwentu, zwyczajem lat poprzednich, będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne, kalendarze, a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o ofiarowanie produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej.

· W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na kuchnię charytatywną. Zbiórka przeznaczona jest na zorganizowanie wigilii dla ubogich i bezdomnych korzystających z naszej kuchni. Udział w wigilii weźmie około 500 osób.

· Informujemy i przypominamy, że chrzty w naszej parafii odbywają się zasadniczo w czwartą niedzielę miesiąca. Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc grudzień – wówczas chrzty odbywają się w drugi dzień świąt – 26.12 – na mszy św. o godz. 13.30.

· Tydzień temu odbyła się przed kościołem zbiórka na potrzeby chrześcijan w Sudanie Południowym. Zebraliśmy ponad 7 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Papieskie intencje modlitewne – grudzień 2019

Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za wasze modlitwy i ofiary. Pan niech obdarzy Was pokojem.

16
Lis

33 Niedziela Zwykła – 17.11.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                  O Panie, prawdziwy mój Boże, kto Ciebie nie zna, nie miłuje Ciebie! O, jakże to wielka prawda, lecz biada, Panie, tym, którzy Ciebie znać nie chcą! Jak straszna będzie dla nich godzina śmierci!… Często rozmyślam o tym, Chryste mój, jak słodkim, jak zachwycającym wejrzeniem oczy Twoje spoczywają na duszy, która Ciebie miłuje, i na którą Ty, Dobro moje, raczysz spoglądać z miłością. Jedno takie wejrzenie, taką słodką radością napełniające duszę, którą przyjąłeś za swoją — sądzę, że starczy za sowitą nagrodę po najdłuższych latach służby Tobie.
O wielki Boże, jak trudno dać pojęcie ludziom o tym, jak słodki jest Pan! O chrześcijanie, chrześcijanie, pomnijcie, że ten wielki Bóg raczył was przybrać za braci! Poznajcież Go, nie lekceważcie Go, bo jak wejrzenie Jego pocieszające jest dla miłujących Go, tak płonie straszliwą zapalczywością dla tych, którzy Go prześladują. O, czemuż tego zrozumieć nie chcemy, że grzech jest otwartą walką przeciw Bogu, walką wszystkich zmysłów i wszystkich władz duszy? Im większą mają w kimś te władze bystrość i siłę, tym większą przez grzech wyrządzają zdradę swemu Królowi… Ulecz, o Boże mój, tak wielki nierozum i ślepotę!   
(Teresa od Jezusa: Wołania duszy do Boga 14, 1-2. 4)

                  33 Niedziela Zwykła  – 17.11.2019  – w naszej parafii

XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM Sudan Południowy – przemilczane cierpienie!

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

15.00 – Msza św. z udziałem duszpasterstwa małżeństw – kaplica.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

                  Poniedziałek – 18.11.2019  

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Wtorek – 19.11.2019

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.

18.30 – Msza św., a po nim adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.

                  Środa – 20.11.2019

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Katecheta Dorosłych: „Eucharystia w centrum niedzieli – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski”.

                  Czwartek – 21.11.2019

Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych – dom parafialny.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Piątek – 22.11.2018

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

                  Sobota – 23.11.2019

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP

18.30 – Msza św.

                  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24.11.2019 

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Dziś 33 Niedziela zwykła. Obchodzimy dziś XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tym razem modlitewną i materialną troską chcemy objąć chrześcijan w Sudanie Południowym. Na ten cel przeznaczona jest zbiórka do puszek przed kościołem.  

· Dziś o godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

· W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna wg planu, czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

· Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.

· Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.

· Katechezę Dorosłych odbędzie się w domu katechetycznym w środę o godz. 19.15. Temat: „Eucharystia w centrum niedzieli – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski”.

· Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w czwartek o godz. 19.15 dom katechetyczny.

· Informujemy i przypominamy, że chrzty w naszej parafii odbywają się zasadniczo w czwartą niedzielę miesiąca. Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc grudzień – wówczas chrzty odbywają się w drugi dzień świąt – 26.12 – na mszy św. o godz. 13.30.  

· W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ostatnia niedziela roku liturgicznego.

· Za dwa tygodnie rozpoczyna się już Adwent. Od I Niedzieli Adwentu – zwyczajem lat poprzednich – będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o to, by dzielić się produktami spożywczymi, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty te można składać przy furcie klasztornej.

· Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tydzień temu wsparli zbiórkę na budowę kaplicy i centrum duszpasterskiego pod wezwaniem św. Antoniego w Kazachstanie. Ksiądz Casimir uzbierał ponad 13 tysięcy złotych. Bóg zapłać.

· Od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu będzie miało miejsce Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize. Jako Wrocławianie – gospodarze tegorocznego spotkania spróbujmy, tak jak to potrafimy, dać wiele z siebie dla dobrego przygotowania i przebiegu wydarzenia. Osoby które chciałyby się jeszcze włączyć w przygotowania, czy to jako gospodarze chcący okazać gościnność przyjezdnej młodzieży, czy jako wolontariusze pełniący różne funkcje w czasie przebiegu spotkania na terenie naszej parafii, proszone są by wszelkie pytania i sugestie kierować do o. Oskara Maciaczyka OFM drogą mailową – adres:  oskarofm@op.pl

_________________________________________________________________

Program duszpasterski na lata 2019-2022 – Eucharystia daje życie

W programie duszpasterskim pt. Eucharystia daje życie, chodzi o umacnianie świadomości, że Msza św. jest sakramentalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym, który jako Baranek Boży daje swe życie, abyśmy je mieli w obfitości aż po życie wieczne. W tym też sensie Eucharystia wpływa na rozwój życia chrześcijańskiego i je ożywia. Tematyka programu ukierunkowana jest na Tego, który przychodzi do człowieka w sakramencie miłosierdzia, znaku jedności, węźle miłości i paschalnej uczcie, dzięki której ludzkie dusze napełnione są łaską i otrzymują już na ziemi zadatek życia wiecznego.

Praktyczna realizacja programu ma przebiegać w cyklu trzyletnim:

Rok I – Eucharystia tajemnicą wyznawaną: Wielka tajemnica wiary. Motto biblijne: (…) abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał (J6,29)

Rok II – Eucharystia tajemnicą celebrowaną: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Motto biblijne: (…) Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J6,32)

Rok III – Eucharystia tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa: Posłani w pokoju Chrystusa. Motto biblijne: ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie (J6,57).

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

9
Lis

32 Niedziela Zwykła – 10.11.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Daj nam, o Boże, aby nasza ojczyzna była w niebie, stamtąd oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako Zbawcy, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On wszystko, co jest, sobie podporządkować (Flp 3, 20-21).

                  32 Niedziela Zwykła  – 10.11.2019   

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.

18.30 – Wypominki za zmarłych.

20.10 – Msza św. akademicka.

                  Poniedziałek – 11.11.2019 – 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Wspomnienie św. Marcina z Toures, biskupa.

  6.30 – Msza św.

  9.00 – Uroczysta Msza św. w int. Ojczyzny, po niej koncert pieśni patriotycznych.

18.00 – Wypominki za zmarłych.

18.30 – Msza św.

                  Wtorek – 12.11.2019

Uroczystość Rocznicy Poświęcenie Kościoła Parafialnego (118 rocznica).

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Wypominki za zmarłych.

18.30 – Msza św., a po nim adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.

                  Środa – 13.11.2019

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Wypominki za zmarłych..

18.30 – Msza św.

                  Czwartek – 14.11.2019

Wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Wypominki za zmarłych.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Piątek – 15.11.2018

Wspomnienie św. Dydaka z Alcali, patrona braci zakonnych.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Wypominki za zmarłych.

18.30 – Msza św.

                  Sobota – 16.11.2019

Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego we Wrocławiu.

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP

18.30 – Msza św.

                  33 Niedziela Zwykła  – 17.11.2019 

XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYMSudan Południowy – przemilczane cierpienie!

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

15.00 – Msza św. z udziałem duszpasterstwa małżeństw – kaplica.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Dziś 32 Niedziela zwykła. O godz. 18.30 wypominki za zmarłych.

· Gościmy dziś w naszej parafii kapłana z Kazachstanu – ks. Casimira. Z pochodzenia jest Litwinem, a od kilku lat pracuje w Kazachstanie. Buduje on kaplicę i centrum duszpasterskie pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy niedaleko Ałmaty. Po mszach św. przed kościołem będzie zbierał ofiary na ten cel. Za waszą ofiarność serdecznie dziękujemy.

· W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę i piątek od 16.00 do 18.00.

· Do piątku, 15 listopada, pół godziny przed mszą św. wieczorną modlimy się w intencji zmarłych polecanych w wypominkach, a następnie sprawujemy mszę św. w ich intencji.

· Jutro przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym pragniemy Was zaprosić na uroczystą Mszę św. w int. Ojczyzny o godz. 9.00, a następnie na koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu zespołu Gieni Dudki. Jak co roku harcerze będą częstować nas przed kościołem  legionową grochówką a także ciastem. Zapraszamy.

· We wtorek obchodzimy Uroczystość Poświęcenia naszego Kościoła Parafialnego – to już 118-ta rocznica. Msze św. jak w każdy dzień powszedni. W tym dniu o godz. 6.30 msza św. imieninowa w int. o. gwardiana Jozafata.

· W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tym razem chcemy się modlić w int. mieszkańców Sudanu Południowego. Po wszystkich mszach św. zbiórka do puszek przed kościołem na ten cel.

· Od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu będzie miało miejsce Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize. Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować do o. Oskara Maciaczyka OFM drogą mailową: oskarofm@op.pl

· Zapraszamy do udziału we wrocławskiej sesji III Kongresu Europa Christi – „Europa Dwóch Płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. Karta Praw Rodziny z inspiracji Św. Jana Pawła II, Rodzina ostoją niepodległości”. Organizatorem III Kongresu jest Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia, a współorganizatorami są Fundacja „Studium Culturae Ecclesiae” i Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Termin obrad:    11 listopada 2019 r., godz. 9:00. Planowane zakończenie obrad około godz. 14:00.  Miejsce obrad:   Wrocław, Ostrów Tumski, Plac Katedralny 1 A, Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, obok Katedry Wrocławskiej; Wstęp wolny.  Więcej  informacji o programie obrad znajduje się na plakatach.

Papieskie intencje modlitewne – listopad 2019

Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

8
Lis

Zbiórka na budowę kaplicy w Kazachstanie

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

W najbliższą niedzielę będziemy gościli u nas kapłana z Kazachstanu – ks. Casimira. Z pochodzenia jest Litwinem, a od kilku lat pracuje w Kazachstanie. Buduje on kaplicę i centrum duszpasterskie pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Po mszach św. przed kościołem będzie zbierał ofiary na ten cel. Za waszą ofiarność już dziś dziękujemy.

Drodzy Parafianie

Zachęcamy do udziału we wrocławskiej sesji III Kongresu Europa Christi. Szczegółowy program na plakacie poniżej. Termin może nie jest najlepszy, ale tematyka bardzo aktualna i ważna – Rodzina ostoją niepodległości.

Do tej tematyki będziemy jeszcze wielokrotnie nawiązywać w różnych spotkaniach parafialnych.