Ruch Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame

ikona

Cel ruchu

Ruch Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw sakramentalnych, która pomaga parom żyć pełnią Ewangelii. Spotykamy się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład być świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie.

Equipes Notre-Dame ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej.”
ks. Henri Caffarel – założyciel Ruchu

Propozycja dla małżeństw

“Chodź za mną” – tym wezwaniem Chrystus zwraca się do każdego z ludzi, do każdego z małżeństw, zapraszając do szerszego otwierania się na Jego miłość, aby świadczyli o Nim tam, gdzie wyznaczył im miejsce. Małżonkowie pragnący odpowiedzieć na to wezwanie, świadomi swoich słabości, ufając łasce Sakramentu Małżeństwa, wierzący w skuteczność pomocy braterskiej i w obietnicę Chrystusa:

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
MT 18,20

decydują się tworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im w tym pomógł. Taka jest wspólna wizja małżeństw Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame, który proponuje każdemu małżeństwu:

  • sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa
  • metody jak stać się w pełni małżeństwem
  • wspólnotę małżeństw mającą ten sam ideał
  • wzajemną braterską pomoc zarówno duchową, międzyludzką jak i materialną
  • okazję studiowania i wspólnej refleksji, która doprowadzi członków ekip do pogłębienia ich wiary i pomoże im ukształtować swoje sumienie
  • ukierunkowanie życia, co pomoże wzrastać w miłości do Boga i ludzi
  • organizację promującą ożywienie i jedność ruchu w świecie
  • wspólnotę małżeństw chrześcijańskich, których jednoczy sakrament małżeństwa i którą opiekuje się kapłan – doradca duchowy.

 

Ruch funkcjonuje w oparciu o Kartę END.

Kontakt

E-mail: dolny-slask@eng.org.pl

Strona internetowa: http://www.end.org.pl

Facebook: https://www.facebook.com/end.dolny.slask/