Aktualności

 o. Fidelis o. Fidelis Skibiński OFM

„Złożyłem w Panu całą nadzieję.
On schylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania.
Wyciągnął mnie z dołu zagłady i kałuży błota,
a stopy me postawił na skale i umocnił moje kroki.”

    Do dziś słowa tego psalmu chwytają mnie za serce, bo faktycznie tak było ze mną. Zawsze wierzyłem w Boga. Byłem pewien, że istnieje. Moja wiara jednak nie była silna. Nie wierzyłem w to, że żyję w grzechu. Żyłem w nieczystości, przesadzałem z używkami, zażywałem narkotyków. Tak naprawdę wierzyłem w Boga, ale Go nie kochałem i żyłem bez Niego.

Czytaj dalej »

        Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Ja, Pan” serdecznie zaprasza na Spotkania Ewangelizacyjne, które odbywają się w każdy czwartek po Mszy Św. o godzinie 18.30. Spotkania Ewangelizacyjne polegają na wspólnej  modlitwie uwielbienia, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się Słowem Bożym, życiem i wiarą.

Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Ja, Pan” jest prorodzinną wspólnotą charyzmatyczną. Jest prorodzinna, ponieważ skupia się na szeroko pojętej formacji rodziny, od pomocy rodzinom dotkniętym problemami, aż do formowania nowych rodzin, głęboko osadzonych w nauce społecznej Kościoła. Jest charyzmatyczna, ponieważ korzysta i posługuje charyzmatami Ducha Świętego, o których św. Paweł mówi w 1 Kor 12 – 14. Opiekunem duchowym wspólnoty jest  o. Teofil.

zobacz: http://wne-jp.manifo.com

Nowość na naszej parafialnej stronie. Można zaznajomić się z intencjami Mszy św. na dany tydzień. Intencje na nowy tydzień będą publikowane w soboty. Można znaleźć je w zakładce menu po lewej stronie pod ogłoszeniami.

Jeżeli ktoś z zamawiających mszę św.  zauważy błąd np. w nazwisku (t.zw. „przejęzyczenie”), niech zgłosi o. Oskarowi pod adres: oskarofm@op.pl Unikniemy wtedy błędnie przeczytanej intencji w czasie mszy św.

o. Jarosław o. Jarosław Zatoka OFM – PROBOSZCZ

 

 

11 II, dwaj nasi współbracia złożyli profesję uroczystą w zakonie braci mniejszych. Uroczystość odbyła się w naszym kościele pw. św. Antoniego, w obecności zaproszonych gości, świeckich i duchownych, zwłaszcza rodziców, rodzeństwa i braci zakonnych Prowincji św. Jadwigi.

Profesję uroczystą, zwaną też ślubami wieczystymi, złożyli br. Urban (kleryk V roku) oraz br. Pacyfik. Ślubujący przyjęli ostatecznie 800-letnią Regułę św. Franciszka z Asyżu za sposób swojego życia. Uroczystości przewodniczył o. Prowincjał Wacław Chomik OFM. Na naszej stronie można odsłuchać homilię wygłoszoną przez o. Prowincjała w czasie uroczystości. Homilia o. Prowincjala
Obiecujemy tym braciom wsparcie duchowe. W naszej parafii często modlimy się za powołanych oraz o powołania kapłańskie i zakonne. W każdy I czwartek miesiąca od 17.30 do 18.30 ma miejsce adoracja w tych intencjach.

Czytaj dalej »