Komunia Święta

Dokumenty potrzebne do I Komunii św.:

1. Świadectwo chrztu dziecka (jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią)
2. Jeśli dziecko jest spoza parafii – zgoda proboszcza parafii na terenie której się mieszka (zgoda proboszcza parafii w której jest się tylko zameldowanym nie jest ważna).