Fraternia San Antonio

Fraternia san Antonio to kolejna propozycja dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Celem fraterni jest pomagać dzieciom poznawać Boga i pogłębiać swoją więź z Nim. Stąd też na naszych spotkaniach jest czas na modlitwę, rozważanie Pisma Świętego, pracę w grupach itp.
Oprócz modlitwy jest także czas na śpiew, gry i zabawy, zajęcia plastyczne i inne.

W tym roku udało się zorganizować zimowisko z wieloma atrakcjami: wyjazd do Miłkowa koło Karpacza (do „Cyrklandu”), basen, lodowisko, itd. .

Ale na tym nie koniec …

Od kilku lat dzieci mają w domu katechetycznym swoją salkę (sala nr 6), w której umeblowanie i udekorowanie bardzo czynnie się włączyły. Tam spotykają się w soboty od godz. 9.45 do 12.00.

Fraternia jest więc doskonałą propozycją do dobrego i owocnego wykorzystania sobotniego czasu, gdzie dzieci przebywając wśród swoich rówieśników mogą przez modlitwę i zabawę oderwać się od całotygodniowej szkolnej gonitwy.

Spotkania prowadzone są przez Siostry Kapucynki Tercjarki (s. Alicja) i animatorów.

Serdecznie zapraszamy!