Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

Drodzy Parafianie i Goście

Fragment z Ewangelii wg św. Marka przynosi nam dziś naukę Chrystusa, skierowaną do uczniów poszukujących dobrego miejsca: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami”. Te jakże proste i jednoznaczne słowa Jezusa pokazują, że życie wiarą niejednokrotnie staje w jakiejś opozycji wobec tego, co niekiedy uchodzi za zwyczajne zachowanie. „Nie tak będzie między wami” – jako ludzie wiary, musimy mieć pragnienie i odwagę żyć inaczej, wbrew temu sposobowi postępowania, do którego wielu się przyzwyczaiło i który uznało za normalny. Chrystus uczy nas nie tylko, jak mamy się modlić, ale także, jak w przypadku dwóch uczniów z czytanej dziś Ewangelii, wkracza w sam środek naszego życia i naszych spraw, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak działa ewangeliczny zaczyn, który przemienia świat. Niech historia Jakuba i Jana pomoże nam odkrywać tego ewangelicznego ducha, który niesie w sobie pragnienie i moc, by przemieniać codzienność w jej najprostszych przejawach. Niech słowa Chrystusa „nie tak będzie między wami” przypomną nam, że wiara domaga się postawy jasnej i czytelnej, która pobudza do pytań, rodzi zdziwienie i, co najważniejsze, wskazuje na Chrystusa, który przyszedł, „żeby służyć i dać życie.   Zaczerpnięte z rozważania ks. Dariusza Madejczyka

 

                29 Niedziela Zwykła – 21.10.2018  –  ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

10.30 – Suma

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

15.00 – Msza św. dla Wspólnoty Małżeństw – kaplica.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

                Poniedziałek – 22.10.2018

Wspomnienie św. Jana Pawła II.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                Wtorek – 2310.2018

Wspomnienie św. Jana Kapistrana.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe

18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Środa – 24.10.2018

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  

                Czwartek – 18.10.2018 

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.

19.15 – Nauki przedchrzcielne – dom parafialny

                Piątek – 19.10.2018  

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św. 

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Spotkanie Fraterni młodzieżowej San Damiano.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Sobota – 20.10.2018

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

  9.45 – Spotkanie Fraterni dziecięcej – dom parafialny.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                30 Niedziela Zwykła – 28.10.2018

10.30 – Suma

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;

18,30 –  Nabożeństwo różańcowe

20,10 –  Msza św. akademicka

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski abyśmy doznali miłosierdzia… ”

 • Dziś 29 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 • Przed kościołem klerycy rozprowadzają kalendarze misyjne za dobrowolną ofiarę.
 • Dziś kolejne spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. O godz. 16.00 pierwszy rok o 18.00 drugi rok.
 • Kancelaria parafialnaw tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.
 • Do końca października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00
 • Już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci, aby na ostatnie nabożeństwo różańcowe 31 października przyszły przebrane za dowolnego polskiego świętego lub świętą. Po nabożeństwie korowód świętych uda się do Domu Parafialnego na Bal Wszystkich Świętych. W programie liczne niespodzianki.
 • Do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowena przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.
 • W przedsionkach kościoła znajdują się kartki na wypominki. Bardzo prosimy o czytelne i staranne wypisywanie wypominek.
 • W przyszłą niedzielę zmieniamy czas na zimowy: śpimy o jedną godzinę dłużej.

 

O wartości Mszy Św. Gregoriańskich

„Na czym polega inność tzw. Mszy św. gregoriańskich? Jakie są ich duchowe owoce?

Historia ofiarowywania za zmarłych tzw. Mszy św. gregoriańskich, popularnie zwanych gregoriankami, jest dość niezwykła. Nazwę wywodzi się od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (żył w latach 540-604 r.). U początku tradycji leży konkretne wydarzenie: Grzegorz, zanim został wybrany na papieża (590 r.), był przełożonym założonego przez siebie w 575 r. benedyktyńskiego klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV „Księdze Dialogów” jego autorstwa znajdujemy potwierdzenie przekonania, iż ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina 77, 416) i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojej wspólnoty zakonnej. Otóż po śmierci mnicha o imieniem Justus, w celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu uwolnić się po śmierci z kary za to wykroczenie, polecił odprawienie za niego kolejno , iż celebracje Eucharystii odniosły oczekiwany skutek (por. tamże, 420-421).

następujących po sobie 30 Mszy św. – każdego dnia jednej. Po tym czasie zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, oznajmiając, że został uwolniony od cierpień czyśćcowych. Jak pisze Grzegorz, Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach św. i gdy później ujawnił treść widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że uwolnienie nastąpiło w 30 dniu, kiedy odprawiano ostatnią z całego cyklu Mszę św. za Justusa. Uznano to za potwierdzenie, iż celebracje Eucharystii odniosły oczekiwany skutek (por. tamże, 420-421).

Tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg

                Istnieją pewne szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na 30 odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. Przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby 30 (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24 lutego 1967). Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Nie jest konieczne, aby były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni, same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach.

                O czym warto pamiętać? Sama liczba 30 nie może być łączona z gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci. Człowiek prosi, ale tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg. I On określa miarę czasu konieczną do tego, by duszę wyzwolić z mąk czyśćcowych. Nie może tu też być mowy o jakimkolwiek magicznym szafowaniu liczbami. Nie w nich leży siła, ale w wierze, gotowości do nawrócenia, otwarciu na Bożą łaskę. Każda Msza św. ma wartość nieskończoną – potwierdza to nauczanie Kościoła, pisma mistyków, prywatne objawienia. Oprócz konkretnych owoców duchowych w postaci uwolnienia duszy od męki w czyśćcu, Msze gregoriańskie niosą jeszcze inne: to osobiste uświęcenie tych, którzy podejmują się przez kolejnych 30 dni osobiście uczestniczyć w Eucharystii.

 

Serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za wasze modlitwy i ofiary. 

Pan niech obdarzy Was pokojem.

13
Paź

28 Niedziela Zwykła – 14.10.2018

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

Pytanie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” prowokowało do sprawdzenia, co pytający dotychczas uczynił. A kiedy oświadczył, że przykazań dekalogu przestrzegał od swojej młodości, czekał jeno na pochwałę. Uzyskał ją w spojrzeniu Jezusa pełnym miłości. Nie spodziewał się jednak żadnych nowych wymagań. On miał już dobrze ustawione życie. Odkrył wartość dekalogu, na wierności przykazaniom budował przyszłość i cieszył się błogosławieństwem Boga na ziemi. Był bogaty. Wierność przykazaniom miała mu zapewnić zbawienie. Przyszedł do Jezusa tylko dlatego, by uzyskać pieczątkę pod własną koncepcją życia doczesnego i wiecznego. On już wszystko wiedział. On nie zamierzał nic zmieniać. Starotestamentalny ideał doskonałości religijnej doskonale harmonizował ze szczęściem doczesnym, które opiera się w dużej mierze na bogactwie. Odpowiedź Jezusa była dla niego bardzo niemiłym zaskoczeniem. On jej nie szukał. Człowiek, który szuka, cieszy się, gdy znajdzie przewodnika znającego to, czego szuka. Młodzieniec nie szukał, był pewien, że jest na dobrej drodze wiodącej do królestwa Bożego. Czekał jeno na aprobatę… ks. Edward Staniek

   … no cóż, „Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”…

                28 Niedziela Zwykła – 14.10.2018

XVII Dzień Papieski: „Promieniowanie Ojcostwa”

10.30 – Suma odpustowa.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

                Poniedziałek – 15.10.2018 – Dzień Dziecka Utraconego

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                Wtorek – 16.10.2018

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i naszej Prowincji Zakonnej.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe

18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.

 – o 20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Środa – 17.10.2018

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Katecheza Dorosłych – Duch Święty w dziejach zbawienia – dom parafialny.

20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  

                Czwartek – 18.10.2018  

Święto św. Łukasza, Ewangelisty.

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                Piątek – 19.10.2018  

Wspomnienie św. Piotra z Alkantary, zakonnika.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Sobota – 20.10.2018  

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

  9.45 – Spotkanie Fraterni Dziecięcej – dom parafialny.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                29 Niedziela Zwykła – 21.10.2018 – NIEDZIELA MISYJNA

10.30 – Suma odpustowa.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; również po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

15.00 – Msza św. dla Wspólnoty Małżeństw – kaplica.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 28 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.

 • Dziś również obchodzimy XVIII Dzień Papieski, pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa”. Przed kościołem odbywa się zbiórka organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki są przeznaczone na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.

 

 • Jutro obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W int. takich dzieci, ich rodziców i rodzeństwa pragniemy się modlić jutro w czasie nabożeństwa różańcowego o godz. 18.00. – (Dlaczego 15 października? Bo tyle trwa ciąża począwszy od 1 stycznia. Dlaczego jest tak ważny? Bo nie ma chyba rodziny, w której nie zdarzyłoby się to nieszczęście, polegające na tym, że to rodzice odprowadzają swoje dzieci do bram wieczności a nie dzieci rodziców. Zwyczajnie potrzebna jest nasza braterska modlitwa.)

 • We wtorek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i naszej Prowincji Zakonnej.

 

 • Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00.

 

 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.

 

 • Nową serię Katechez dla Dorosłych pt. Duch Święty w dziejach zbawienia – rozpoczniemy w środę o 19.15 w domu parafialnym.

 

 • W piątek o godz. 15.00 msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, zapraszamy jednak wszystkich, którzy o tej godzinie mogą przyjść.

 

 • Informujemy, że od najbliższej soboty – 20.10.2018 – wznawiamy działalność Fraterni Dziecięcej, która się spotyka w soboty o godz. 9.45 w domu parafialnym. Opiekunką tej wspólnoty będzie siostra Czesława, franciszkanka. Zapraszamy.

 

 • Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Misyjną, która zapoczątkuje Tydzień Modlitw w int. Misji. Przed kościołem nasi klerycy będą sprzedawali kalendarze misyjne za dobrowolną ofiarę.

 – We wstępie do Kalendarza misyjnego ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji napisał: „Wiemy, że misje są dziełem Ducha Świętego. Uczył o tym św. Jan Paweł II, a obecnie tę prawdę przypomina papież Franciszek: «Jezus jest pierwszym i największym głosicielem Ewangelii». W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga, który zechciał nas powołać do współpracy w Nim i pobudzać nas mocą swego Ducha. Prawdziwa nowość to ta, która sam Bóg chce w sposób tajemniczy wprowadzić, którą On inspiruje, którą On prowokuje, która On kieruje i której towarzyszy na tysiąc sposobów” (Evangelii gaudium nr 12).

 

 • Również w przyszłą niedzielę, po mszy św. o 12.00 kolejne spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

 • Od dziś do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać, bo później różnie bywa. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.

 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

Hasłem obecnego Roku Duszpasterskiego są słowa z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). W naszej wspólnocie parafialnej w ramach Katechezy Dorosłych pragniemy wygłosić szereg katechez pod ogólną nazwą: Duch Święty w dziejach zbawienia. Celem tego cyklu ma być pogłębienie wiedzy na temat osoby Ducha Świętego, uświadomienie sobie Jego obecności w dziejach zbawienia i naszym osobistym życiu, a także zachęta do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego. Wśród poruszanych tematów będą między innymi następujące: Duch Święty w czasach Starego Testamentu, Duch Święty w pełni czasów, Duch Święty w osobie Maryi, Działanie Ducha Świętego w osobie Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty w czasach Kościoła, w Sakramentach a także w Słowie Bożym. Zapraszamy i zachęcamy.

Rozpoczęcie cyklu: 17.10.2018 godz. 19.15, dom parafialny.

Katecheza Dorosłych odbywa się w 1 i 3 środę miesiąca, o g. 19.15 w domu parafialnym.

 


 BIERZMOWANIE

 

Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1-47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu. Podobnie rzecz ma się w życiu poszczególnego chrześcijanina. Otrzymane na chrzcie nowe życie swą pełną moc osiąga w bierzmowaniu2  („bierzmowanie” znaczy „umocnienie”). Sakrament ten staje się dla chrześcijanina znakiem, że Duch Święty, którego Jezus przyobiecał swym uczniom (J 16, 7 – 13), pragnie go ogarnąć i poruszyć. Niekiedy też określamy bierzmowanie mianem „pieczęci”. Pieczętujemy i doskonalimy to, co zapoczątkowane zostało na chrzcie: wspólnotę z Chrystusem i Jego Kościołem i zaangażowanie w służbę dla dobra ludzi w duchu Jezusa. (fragment,  Zbigniew Marek SJ)

Uwaga

Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowanie odbywają się w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca: grupa I (kl. VII) o godz. 16.00; grupa II – godz. 18.00 – w domu parafialnym.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy

za wszelkie wyrazy życzliwości, pomoc i ofiarność.

Niech  Pan obdarzy Was POKOJEM.

 

Drodzy Parafianie i Goście

 

Najwyższy, chwalebny Boże,  

rozjaśnij ciemności mego serca

i daj mi, Panie,

prawdziwą wiarę,

niezachwianą nadzieję

i doskonałą miłość,zrozumienie i poznanie,

abym wypełniał Twoje święte

i prawdziwe posłannictwo.

„Modlitwy św. Franciszka przed krzyżem w San Damiano”.

 
                27 Niedziela Zwykła – 07.10.2018u nas
zewnętrzna Uroczystość Odpustowa ku czci  Świętego Ojca Franciszka z Asyżu.
  8.00 – Spotkanie modlitewne Żywego Różańca.
10.30 – Suma odpustowa.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
13.30 – Msza św. – rozpoczęcie IX Spotkania z Duchowością Franciszkańską.
15.15 – Błogosławieństwo opiekunów i zwierząt na placu przed kościołem.
18.30 – Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. 
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 08.10.2018
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Wtorek – 09.10.2018
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
 – o 20.00 – Różaniec dla zabieganych.
                Środa – 10.10.2018
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  
                Czwartek – 11.10.2018
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Piątek – 12.10.2018 
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
20.00 – Różaniec dla zabieganych.
19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.
                Sobota – 13.10.2018  
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
  6.30 – Msza św.
  6.45 – Pielgrzymka do Trzebnicy – wyjście sprzed kościoła. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
18.00 – Ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku.
18.30 – Msza św.
                28 Niedziela Zwykła – 14.10.2018
XVII Dzień Papieski: „Promieniowanie Ojcostwa”
10.30 – Suma odpustowa.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś w naszej parafii zewnętrzna Uroczystość św. Ojca Franciszka, diakona i założyciela trzech zakonów. O godz. 15.15 –  błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów na placu przed kościołem. O  godz. 18.00 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym.

 

 • Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu Karłowicach zaprasza dziś na spotkanie w duchu św. Franciszka z Asyżu. Zaczynamy o godz. 13.30 Mszą Świętą w kościele. W tym roku wpatrzeni w krzyż San Damiano chcemy na nowo odczytać nasze wezwanie do świętości.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.

 

 • Zapraszamy dziś do ” Cukierenki” na kiermasz książki. W promocyjnych cenach można nabyć ciekawe książki dla dzieci, na upominki oraz ciekawą lekturę duchową.

 

 • Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00.

 

 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.

 

 • Spotkanie dla Marianek i kandydatek we wtorek o godz. 19.15 w sali Fraterni Młodzieżowej (nad kaplicą).

 

 • Informujemy, że spotkanie z kandydatką na prezydenta Wrocławia – p. Mirosławą Stachowiak-Różycką oraz kandydatem na radnego okręgu nr 7p. Michałem Kurczewskim odbędzie się w domu parafialnym dnia 12.10.br. o godz. 19.00. Podczas spotkania zostanie omówiony program dla Wrocławia oraz jego znaczenie dla osiedla Karłowice -Różanka. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 • Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Trzebnicy w sobotę 13 października. Wyjście Grupy 15. spod naszego kościoła o godz. 6.45. Msza św. w Trzebnicy zaplanowana jest na godz. 16.30. Powrót autokarem naszej grupy, na który można zapisywać się na furcie lub podstawionym szynobusem lub we własnym zakresie. Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą prowiant. 

 

 • W sobotę zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00.

 

 • Za tydzień będziemy obchodzili XVIII Dzień Papieski, pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa”. Przed kościołem odbędzie się zbiórka organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki są przeznaczone na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

 

 • Papieskie Intencje Modlitewne–październik 2018

Aby osoby konsekrowane wzbudziły w sobie zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu.

 

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu BIERZMOWANIA w Archidiecezji Wrocławskiej trwa dwa lata. 

I rok przygotowań – młodzież klas VII.

pierwsze spotkanie dziś – 7.10.2018, godz. 16.00, w domu parafialnym.

II rok przygotowań – tworzy młodzież kontynuująca, czyli ta, która zaliczyła I rok.

pierwsze spotkanie dziś 7.10.2018, godz. 18.00, w domu parafialnym.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy

za życzliwość, modlitwy i ofiary.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

29
Wrz

26 Niedziela Zwykła – 30.09.2018

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

Najwyższy, chwalebny Boże,

rozjaśnij ciemności mego serca

i daj mi, Panie,

prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję

i doskonałą miłość,

zrozumienie i poznanie,

abym wypełniał Twoje święte

i prawdziwe posłannictwo.

 

„Modlitwy św. Franciszka przed krzyżem w San Damiano”.

 

                        26 Niedziela Zwykła – 30.09.2018
10.30 – Suma
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; następnie pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
18.30 – Nieszpory. 
20.10 – Msza św. akademicka – rozpoczęcie nowego roku akademickiego.
                        Poniedziałek – 01.10.2018Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 5.45 – Akatyst ku czci Bogurodzicy – rozpoczęcie miesiąca różańcowego.
 6.30 i 9.00 – Msza św.
17.00 – Spotkanie formacyjne Róż Różańcowych – dom parafialny.
18.00 – Pierwsze Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
19.15 – Spotkanie organizacyjne dla wybierających się na pielgrzymkę na Cypr – dom parafialny.
                        Wtorek – 02.10.2018   Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
 – o 20.00 – Różaniec dla zabieganych.
                        Środa – 03.10.2018
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nabożeństwo franciszkańskie Transitus.
20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  
                        Czwartek – 04.10.2018  – pierwszy czwartek miesiąca
Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona i założyciela trzech zakonów.
6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja w int. powołań.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
– po mszy św. – Koncert Marcina Stycznia – dom parafialny.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
                        Piątek – 05.10.2018  – pierwszy piątek miesiąca
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.00 – Msza św. pierwszopiątkowa z udziałem dzieci.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.
19.30 – Recital organowy w ramach festiwalu „Pax et bonum per musicam”.
  – po koncercie – Różaniec dla zabieganych.
19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.
                        Sobota – 06.10.2018  – pierwsza sobota miesiąca
  6.30 – Msza św.
  8.15 – Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.
18.00 – Nabożeństwo różańcowe.
18.30 – Msza św.

27 Niedziela Zwykła – 07.10.2018

zewnętrzna Uroczystość Odpustowa ku czci Świętego Ojca Franciszka z Asyżu.

  8.00 – Spotkanie modlitewne Żywego Różańca.
10.30 – Suma odpustowa.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
13.30 – Msza św. – rozpoczęcie IX Spotkania z Duchowością Franciszkańską.
15.15 – Błogosławieństwo opiekunów i zwierząt na placu przed kościołem.
18.30 – Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. 
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 26 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 Nieszpory.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.

 

 • Dziś w cukierence odbywa się kiermasz książki katolickiej naszego wydawnictwa. Zapraszamy do zakupu interesującej lektury duchowej.

 

 • Jutro o godz. 5.45 zapraszamy na wspólne śpiewanie Akatystu ku czci Bogurodzicy.

 

 • Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00. W tym tygodniu z racji na recital organowy różaniec w piątek rozpoczniemy około 20.30.

 

 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.

 

 • W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy na franciszkańskie nabożeństwo Transitus. Prosimy, aby przynieść ze sobą świece z okapnikami.

 • W czwartek przypada Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu. Po wieczornej mszy św. zapraszamy na koncert P. Marcina Stycznia, który między innymi wykona piosenki o św. Franciszku i św. Jadwidze. Organizacją tego koncertu zajęło się „Centrum Dobrych Praktyk” – bardzo serdecznie dziękujemy. Wstęp wolny. Więcej informacji na plakatach.

 

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w intencji powołań o godz. 17.30, a w piątek zapraszamy dzieci na godz. 17.00 na swoją mszę św. pierwszopiątkową, przed którą będzie okazja do spowiedzi.

 

 • W sobotę o 8.15 kolejne nabożeństwo wynagradzające ku czci NMP.

 

 • W tym tygodniu odbędą się domowe odwiedziny chorych.

 

 • W piątek o godz. 19.30 odbędzie się recital organowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki „Pax et bonum per musicam”. Więcej informacji o festiwalu na plakatach.

 

 • Za tydzień w niedzielę będziemy świętować zewnętrzną uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka z Asyżu. Błogosławieństwo opiekunów i zwierząt na placu przed kościołem o godz. 15.15.

 • Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu Karłowicach zaprasza w najbliższą niedziele 7 października na spotkanie w duchu św. Franciszka z Asyżu.  Zaczynamy o godz. 13.30 Mszą Świętą w kościele. W tym roku wpatrzeni w krzyż San Damiano chcemy na nowo odczytać nasze wezwanie do świętości.

 

 • Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę do Trzebnicy w sobotę 13 października. Wyjście Grupy 15. spod naszego kościoła o godz. 6.45. Msza św. w Trzebnicy zaplanowana jest na godz. 16.30. Powrót autokarem naszej grupy, na który można zapisywać się na furcie lub podstawionym szynobusem lub we własnym zakresie. Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą prowiant. 

 

 • Fundacja PAX ET BONUM zaprasza na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et bonum per musicam” w dniach 5-7. października. Na recital organowy Arkadiusza Bialica zapraszamy do kościoła pw. św. Antoniego 5.10. o godz. 19.30. W kościele p.w. Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim odbędą się dwa koncerty: 6.10. o godz.18.00 wystąpi Olena Matseliukh (Uraina) – organy i Ihor Matseliukh (Ukraina) – fletnia Pana oraz na drugi koncert zespołu MILO ENSEMBLE dnia 7.10. o godz. 18.00. Szczegóły festiwalu podane są na plakatach i na paxetbonum.pl. Na koncerty jest wstęp wolny.

 

 • W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną.

 

 • Papieskie Intencje Modlitewne – październik 2018

Aby osoby konsekrowane wzbudziły w sobie zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy

za życzliwość, modlitwy i ofiary.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

 

22
Wrz

25 Niedziela Zwykła – 23.09.2018

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

Po zejściu z Góry Przemienienia Jezus obrał jasny kierunek. Od tej pory zmierza ku Jerozolimie, a jednocześnie ku wypełnieniu swej misji: męce i zmartwychwstaniu. Wydarzenia na tej drodze dotykają tajemnicy Jezusa i Jego Krzyża. Choć Pan stara się przygotować swoich uczniów na to wydarzenie, nie na wiele się to zdaje. Uczniowie nie tylko nie rozumieją, ale nawet boją się pytać. Toczą za to wewnętrzne dyskusje, dociekając, który z nich jest większy. Może ten, który jest starszy? Może ten, który został pierwszy powołany? Albo ten, który jest bardziej wygadany? (…) Jezus kieruje wzrok rozgorączkowanych uczniów na siebie i swoje zachowanie. Jakby wołał: Ścigacie się o niewłaściwą rzecz! Biegniecie nie w tę stronę! I, jak to często bywa, zostawia ich i nas z otwartymi pytaniami. Kto jest wśród nas najmniejszy? Nie chodzi przecież tylko o wzrost. Czy najmniejszy to ten, kto jest słaby? Nieporadny? Niedostrzeżony? Bo niekoniecznie to ten, kto najgłośniej woła o pomoc. A może najmniejszy jest ten, kto nie żyje jak Jezus, kto nie chce być najmniejszy i nie chce być sługą? Czyżby najmniejszy, którego trzeba szukać, to grzesznik? … Łukasz Popko OP

 

… Szczęście nie polega na zaspokajaniu swoich niezaspokojonych ambicji czy realizacji kolejnych celów. Szczęście rodzi się z żywej, szczerej i głębokiej relacji z Bogiem…

 

                25 Niedziela Zwykła – 23.09.2018
10.30 – Suma – podziękowanie za plony.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi. – po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu św. małym dzieciom.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory. 
                Poniedziałek – 24.09.2018
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Wtorek – 25.09.2018
Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku ci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 26.09.2018
  6.30 – Msza św.
9.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Pogodna Jesień, a następnie spotkanie.
18.30 – Msza św.
20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  
                Czwartek – 27.09.2018
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera.
  6.30 i 9.00 – Msza św. 
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
19.15 – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie.
                Piątek – 28.09.2018
Wspomnienie św. Wacława, męczennika.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św. w int. o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.
                Sobota – 29.09.2018
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
  6.30 – Msza św.  
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                26 Niedziela Zwykła – 30.09.2018
10.30 – Suma
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
– Również po mszy pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
18.30 – Nieszpory. 
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 25 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 Nieszpory. Dziś po wszystkich mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. Gdyby ktoś chciał wspomóc to dzieło w przyszłości podajemy konieczne dane: Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”, ul. Bujwida 47, 50-368 Wrocław, NIP 8943068116, KRS 0000582875, Nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0417 6840.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.
 • Zapraszamy na nabożeństwa o godz. 18.00: we wtorek ku czci św. Antoniego i w sobotę ku czci NMP.
 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.
 • Od wtorku rozpoczynamy nowennę przygotowującą do Uroczystości św. naszego Ojca Franciszka.
 • Przez cały wrzesień przyjmujemy zapisy na ministrantów. Kandydatami na ministrantów mogą być chłopcy po I Komunii św. Zgłoszenia przyjmuje o. Jordan.
 • Spotkanie dla Marianek i kandydatek na Marianki w środę o godz. 19.15 w Sali Fraterni Młodzieżowej (nad kaplicą). Zapraszamy chętne dziewczynki po I Komunii św. i starsze. Wszelkich informacji udziela s. Alicja.
 • Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w czwartek po mszy św. o godz. 19.15.
 • W piątek 28 wrześniao godz. 15.00 po raz kolejny odmawiana będzie na ulicach miast świata Koronka do Bożego Miłosierdzia – „Iskra Bożego Miłosierdzia”.
 • Wspólnota św. Szarbela zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy na ulicach naszej parafii. Zbieramy się o godz. 14.30 przed naszym kościołem, aby wspólnie przejść na skrzyżowanie Al. Kasprowicza i ul. Broniewskiego i tam rozpocząć naszą modlitwę.
 • Pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które będą przystępowały do I Komunii św. w 2019 roku odbędzie się w przyszłą niedzielę 30 września po mszy św. o godz. 12.00 w salkach. Przypominamy, że w tym roku szkolnym I Komunia odbędzie się 19.05.2019. Rodziców dzieci z innych szkół niż SP nr 20 i 83, bardzo prosimy o zabranie deklaracji zgłoszeniowej z zakrystii lub furty i oddanie wypełnionych do 30. września na furcie. To definitywny termin końca zgłoszeń.
 • Od przyszłej niedzieli 30 września Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” wznawia swoje spotkania. Wszystkie informacje zostaną podane w po mszy św. dla studentów o godz. 20.10.
 • W przyszłą niedzielę w cukierence odbędzie się kiermasz książki katolickiej naszego wydawnictwa. Zapraszamy do zakupu interesującej lektury duchowej.
 • Od poniedziałku 1. października rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Szczególnie zapraszamy na nie dzieci i młodzież. Dla osób, które nie mogą ze względu na różne obowiązki przyjść na godz. 18.00, odprawiane będą dwa razy w tygodniu dodatkowe nabożeństwa różańcowe: we wtorek i piątek o godz. 20.00. Bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy o mobilizację.
 • Akatyst ku czci Bogarodzicy zaśpiewamy w poniedziałek – 01.10. – o godz. 5.45.
 • Na naszej furcie klasztornej znajduje się jeszcze sporo płyt z filmami i zdjęciami z uroczystości I Komunii św. z maja bieżącego roku. Można je odebrać do końca września.
 • Fundacja PAX ET BONUM zaprasza na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et bonum per musicam” w dniach 5-7. października. Na recital organowy Arkadiusza Bialica zapraszamy do kościoła pw. św. Antoniego 5.10. o godz. 19.30. W kościele p.w. Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim odbędą się dwa koncerty: 6.10. o godz.18.00 wystąpi Olena Matseliukh (Uraina) – organy i Ihor Matseliukh (Ukraina) – fletnia Pana oraz na drugi koncert zespołu MILO ENSEMBLE dnia 7.10. o godz. 18.00. Szczegóły festiwalu podane są na plakatach i na paxetbonum.pl. Na koncerty jest wstęp wolny.

 


BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu BIERZMOWANIA w Archidiecezji Wrocławskiej trwa dwa lata.
I rok przygotowań – młodzież klas VII.
– pierwsze spotkanie 7.10.2018, godz. 16.00, w domu parafialnym.
II rok przygotowań tworzy młodzież kontynuująca, czyli ta, która zaliczyła I rok.
– pierwsze spotkanie 7.10.2018, godz. 18.00, w domu parafialnym.

 

UWAGA. W przyszłą niedzielę – 30.09. br. – o godz. 18.00 w domu parafialnym spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, I i II roku. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie zasad formacji przygotowującej do przyjęcia sakramentu.

 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

Hasłem obecnego Roku Duszpasterskiego są słowa z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). W naszej wspólnocie parafialnej w ramach Katechezy Dorosłych pragniemy wygłosić szereg katechez pod ogólną nazwą: Duch Święty w dziejach zbawienia. Celem tego cyklu ma być pogłębienie wiedzy na temat osoby Ducha Świętego, uświadomienie sobie Jego obecności w dziejach zbawienia i naszym osobistym życiu, a także zachęta do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego. Wśród poruszanych tematów będą między innymi następujące: Duch Święty w czasach Starego Testamentu, Duch Święty w pełni czasów, Duch Święty w osobie Maryi, Działanie Ducha Świętego w osobie Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty w czasach Kościoła, w Sakramentach a także w Słowie Bożym. Zapraszamy i zachęcamy.

Rozpoczęcie cyklu: 17.10.2018 godz. 19.15, dom parafialny.

Katecheza Dorosłych odbywa się w 1 i 3 środę miesiąca, o g. 19.15 w domu parafialnym.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy

za życzliwość, modlitwy i ofiary.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

15
Wrz

24 Niedziela Zwykła – 16.09.2018

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                …Kim dla ciebie jest Jezus i Jego Ewangelia? Czy jesteś gotów przyjąć ją bez zastrzeżeń? Już prawie dwa tysiące lat staje Jezus ciągle pytając: „Kim ja jestem dla ciebie?” Nie zadowala Go cytowanie najbardziej uczonych odpowiedzi na Jego temat. Bo dla Jezusa liczy się nasza osobista odpowiedź.

                To pytanie wybija nas z bycia badaczem opinii publicznej. Musimy odpowiedzieć, sięgając do własnego serca. Dopiero wtedy staniemy się autentycznymi świadkami Jego miłości w świecie, umiejętnie łącząc wyznawaną wiarę z uczynkami.  ks. Leszek Smoliński

 

… za mało być ochrzczonym; za mało spełniać minimum z minimum; za mało „się uważać za chrześcijanina”,  trzeba stanąć w prawdzie… A za kogo Ty mnie uważasz Panie? Czy jestem twoim uczniem, twoim przyjacielem? Czy Ty mnie znasz…

 

                24 Niedziela Zwykła – 16.09.2018
10.30 – Suma
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
15.00 – Msza św. dla Wspólnoty Małżeństw – kaplica.
18.30 – Nieszpory. 
                Poniedziałek – 17.09.2018
Święto Stygmatów św. Ojca Franciszka z Asyżu.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Rozpoczęcie nowego cyklu nauk przedmałżeńskich – dom parafialny.
                Wtorek – 18.09.2018
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
11.00 – Msza św. pogrzebowa w int. zmarłego br. Wincentego.
18.00 – Nabożeństwo ku ci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 19.09.2018
Wspomnienie św. Józefa z Kupertynu, prezbitera.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie Rady Parafialnej – klasztorze.
20.15 – Rozpoczęcie nowego cyklu nauk przygotowujących do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.
                Czwartek – 20.09.2018
Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.
  6.30 i 9.00 – Msza św. 
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych – dom parafialny.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.
                Piątek – 21.09.2018
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.
                Sobota – 22.09.2018
  6.30 i 9.00 – Msza św.  
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                25 Niedziela Zwykła – 23.09.2018
10.30 – Suma – podziękowanie za plony.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu św. małym dzieciom.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.  

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 24 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 Nieszpory.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.

 

 • Zapraszamy na nabożeństwa o godz. 18.00: we wtorek ku czci św. Antoniego i w sobotę ku czci NMP.

 

 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.

 

 • Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w środę o 19.15 w Sali w klasztorze.

 

 • Przez cały wrzesień przyjmujemy zapisy na ministrantów. Kandydatami na ministrantów mogą być chłopcy po I Komunii św. Zgłoszenia przyjmuje o. Jordan.

 • Marianki, to dziewczęta, które przez naśladowanie Maryi chcą być bliżej Boga. Pierwsze spotkanie dla kandydatek na Marianki i ich Rodziców odbędzie się w środę o godz. 17.00 w Sali Fraterni Młodzieżowej (nad kaplicą). Zapraszamy chętne dziewczynki po I Komunii św. i starsze. Wszelkie informacje u s. Alicji.

 

 • Informujemy, że pierwszą serię nauk przedmałżeńskich po wakacjach rozpoczniemy jutro, w poniedziałek 17 września o 19.15 w domu katechetycznym.

 

 • Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania osoby dorosłe (po 19 roku życia) rozpoczniemy w środę 19.09.2018 o godz. 20.15 w domu parafialnym. Zapisy i wszelkie informacje na pierwszym spotkaniu.

 

 • Pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które będą przystępowały do I Komunii św. w 2019 roku odbędzie się w niedzielę 30 września po mszy św. o godz. 12.00 w salkach. Przypominamy, że w tym roku szkolnym I Komunia odbędzie się 19.05.2019. Rodziców dzieci z innych szkół niż SP nr 20 i 83, bardzo prosimy o zabranie deklaracji zgłoszeniowej z zakrystii lub furty i oddanie wypełnionych do 30. września na furcie. To definitywny termin końca zgłoszeń.

 

 • Za tydzień po wszystkich mszach św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. Dane adresowe: Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”, ul. Bujwida 47, 50-368 Wrocław, NIP 8943068116, KRS 0000582875, Nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0417 6840.

 

 • W przyszłą niedzielę na sumie pragniemy Bogu dziękować za tegoroczne plony, a także prosić o szacunek dla chleba.

 

 • W piątek rano, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09), zmarł w szpitalu we Wrocławiu nasz najstarszy współbrat br. Wincenty Roman Grzyska. Przeżył 94 lata, w tym w zakonie 66. Jego pogrzeb odbędzie się 18 września, we wtorek, o godz. 11.00 w naszym kościele na Karłowicach.

 

 

 • Na naszej furcie klasztornej znajduje się jeszcze sporo płyt z filmami i zdjęciami z uroczystości I Komunii św. z maja bieżącego roku. Można je odebrać do końca września.

 

 • Kuchnia Charytatywna kończy działania z rozdawnictwa odzieży, mebli, książek i innych artykułów gospodarstwa domowego. Dziękujemy za dotychczasowe wspieranie naszych działań w tej materii. Prosimy zatem aby nie dostarczać na furtę tych artykułów. Nasza kuchnia nie posiada aż tak dużego zaplecza aby gromadzić tego typu artykuły. Za zrozumienie i wszelką Waszą pomoc składam serdeczne. Bóg Zapłać. br. Rafał Gorzołka.

 

 • Fundacja PAX ET BONUM zaprasza na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Pax et bonum per musicam” w dniach 5-7. października. Na recital organowy Arkadiusza Bialica zapraszamy do kościoła pw. św. Antoniego 5.10. o godz. 19.30. W kościele p.w. Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim odbędą się dwa koncerty: 6.10. o godz.18.00 wystąpi Olena Matseliukh (Uraina) – organy i Ihor Matseliukh (Ukraina) – fletnia Pana oraz na drugi koncert zespołu MILO ENSEMBLE dnia 7.10. o godz. 18.00. Szczegóły festiwalu podane są na plakatach i na paxetbonum.pl. Na koncerty jest wstęp wolny.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za życzliwość,

modlitwy i ofiary.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.