Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

3
Mar

III Niedziela Wielkiego Postu – 03.03.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

Rozpoczynamy dziś Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosi nam ks. Zbigniew Bieńkiewicz, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Opolu. Jest to parafia na osiedlu Chabry, gdzie jest budowany kościół. Serdecznie zapraszamy do gorliwego uczestniczenia w spotkaniach rekolekcyjnych.

 

 Modlitwa w intencji rekolekcji

 Panie, prosimy Cię o dar mądrości, by czas rekolekcji stał się dla nas owocną refleksją nad naszymi słabościami i talentami. Prosimy Cię, naucz nas, jak lepiej pracować na rzecz winnicy Twojej – Kościoła. Pokaż nam drogę porozumienia i łagodności w naszych dyskusjach na temat wiary. Pokaż nam, jak Cię spotkać w Kościele, jak nie zniechęcać się i nie poddawać. Wspieraj nas w rozważaniu Twego Słowa, aby każdy z nas mógł usłyszeć Twoje wezwanie do nawrócenia i wrócić do Ciebie z poplątanych dróg naszej codzienności. Pozwól nam razem iść za Tobą, razem słuchać Twych słów i razem nieść z Tobą krzyż.

Prosimy Cię Panie, bądź z nami. Amen

 

III Niedziela Wielkiego Postu – 03.03.2013            
7.00, 9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 19.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.00 – spotkanie Róż Różańcowych
12.00 – msza św. z kazaniem dla dzieci; poświęcenie krzyżyków dzieci
                przygotowujących się do I Komunii św.
14.30 – msza św. dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (kaplica)
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
                Poniedziałek – 04.03.2013 
Święto św. Kazimierza, Królewicza                                          
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka stanowa dla seniorów
17.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – nauka dla młodzieży (katechumenat) – dom katechetyczny
19.00 – Msza św. z nauką ogólną
20.00 – Nauka dla małżonków
19.15 – nauki dla narzeczonych  (dom katechetyczny)
                Wtorek – 05.03.2013                                                                     
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Spotkanie przy herbacie z seniorami i grupami parafialnymi (Pogodna jesień, Róże Różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego i inne) – dom katechetyczny
17.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego
19.00 – Msza św. z nauka ogólną
20.00 – Nauka dla osób żyjących samotnie
                Środa – 06.03.2013 
  – na wszystkich mszach św. kolekta na potrzeby dzieł prowadzonych przez
    Księdza Rekolekcjonistę, szczególnie na budowę kościoła w Opolu – Chabrach.
 9.00 – Msza św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych.
                 – Droga Krzyżowa w int. naszej Parafii
17.00 – Msza św. z nauka ogólną.
19.00 – Msza św. z nauka ogólną.
                Czwartek – 07.03.2013                 pierwszy czwartek miesiąca
17.30 – adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań
18.30 – msza wieczorna w int. powołań, a po niej modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę charyzmatyczną w salce nad kaplicą (fraternia)
19.15 – nauka dla narzeczonych (dom katechetyczny)
                Piątek – 08.03.2013                                                                       
  6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa
17.00 – msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 – msza św. dla młodzieży (kaplica)
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych
                Sobota – 09.03.2013
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP
                IV Niedziela Wielkiego Postu 10.03.2013 (Laetare)
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
14.30 – msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Program jest wywieszony w gablotkach. Zwróćmy uwagę na to, że msze św. wieczorne od poniedziałku do środy są o godz. 19.00, a o 17.00 jest msza św. dodatkowa.

· Okazja do spowiedzi św. będzie przed każdą mszą św.

· Serdecznie zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 18.00 w naszym kościele i o g. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).

· W związku z rekolekcjami parafialnymi nie będzie jutro Kręgu Biblijnego. Nie będzie również spotkań katechumenatów, a młodzież zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne w poniedziałek o 18.00 w domu katechetycznym. Msza św. dla  młodzieży w piątek o 19.00, a następnie o 20.00 Droga Krzyżowa.

· We wtorek nie będzie adoracji Najśw. Sakramentu od 20.00, ale zapraszamy na adorację w int. powołań w czwartek od 17.30.

· Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza na rekolekcje dla studentów. Termin: 10 – 13 marca 2013. Poprowadzi je ks. Krystian Charchut wraz ze wspólnotą Przymierze Rodzin Mamre. Program:

Niedziela msza św. o godz. 20.00. Po mszy św. konferencja w kościele.

Poniedziałek msza św. o godz. 19.3

Wtorek msza św. o godz. 19.30 po niej Adoracja i okazja do spowiedzi.

Środa msza św. o 19.30. Po mszy modlitwy wstawiennicze.

Serdecznie zapraszamy.

· W kawiarence możemy nabyć kartki wielkanocne i książeczki z rozważaniami Drogi Krzyżowej w języku polskim i angielskim. Możemy również nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki”,  z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

· Spotkanie autorskie z p. Jerzym Skoczylasem odbędzie się w naszych salkach w przyszłą niedzielę o godz. 20.00. Autor znany jest jako jeden z twórców kabaretu „Elita”, ale tym razem chce przedstawić nam interesujący tomik wiersz pt. „Elita – nie tylko kabaret”. Zapraszamy.

 

Uwaga. Drodzy Parafianie. Dotarła do nas niepokojąca informacja, że młodzi ludzie – rzekomo w imieniu naszej parafii – zbierali pieniądze po domach i mieszkaniach w okolicach ulic Czajkowskiego i Sołtysowickiej. Oświadczamy, że nikogo nie upoważnialiśmy i nie upoważniamy do takiej zbiórki. Sprawa została zgłoszona na policję, która prosi, aby o takich zajściach natychmiast ją informować. 

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za Waszą modlitwę i ofiary.

Wszystkim życzymy owocnego czasu rekolekcji wielkopostnych.  

                                           Pan niech obdarzy Was pokojem.

23
Lut

II Niedziela Wielkiego Postu – 24.02.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

„Głos z obłoku wskazał na Jezusa jako na kogoś, kogo trzeba słuchać. Nie chodzi o to, by po prostu kogoś wysłuchać jak prezentera czy wokalistę, ale o posłuszeństwo wierze. (…) Człowiek religijny może być nieposłuszny Bogu, nawet sobie nie uświadamiając, że Bóg nade wszystko oczekuje posłuszeństwa. Słowa z Taboru wyjaśniają się w posłuszeństwie woli Boga objawianej w Chrystusie. (…) Owocem nieszczęścia grzechu pierworodnego nie jest to, że człowiek chciał źle, ale to, że człowiek postanowił działać niezależnie od Boga, bez posłuszeństwa…”                                    o. Augustyn Pelanowski OSPPE

…dzisiejszy świat nie chce słyszeć o posłuszeństwie. Człowiek współczesny – nie zdając sobie sprawy z konsekwencji – jest bardzo zbuntowany przeciwko Bogu, nie chce Go słuchać, a czasami wręcz nie chce o Nim słyszeć. Z drugiej zaś strony bardzo doskwiera nam brak posłuszeństwa np. u dzieci, młodzieży, itd.. Jak to  właściwie jest z tym posłuszeństwem…

A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.

 

                II Niedziela Wielkiego Postu – 24.02.2013             
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
13.30 – msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
                Poniedziałek – 25.02.2013  
19.15 – nauka dla narzeczonych (dom katechetyczny)
19.15 – Krąg Biblijny (dom katechetyczny)
                Wtorek – 26.02.2013                                                                                                              
18.00 – nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.30 – msza św. w int. zbiorowej
20.00 – godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi
                Środa – 27.02.2013  
9.00 – msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień
19.15 – spotkanie Wspólnoty Betesda
                Czwartek – 28.02.2013
17.30 – spotkanie z ministrantami i lektorami
18.30 – msza św. dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI,
a także o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia,
– po mszy modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę
Charyzmatyczną, w salce nad kaplicą (fraternia)
19.15 – nauka dla narzeczonych (dom katechetyczny)
                Piątek – 01.03.2013                 pierwszy piątek miesiąca                     
6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa
17.00 – msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 – msza św. dla młodzieży (kaplica)
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych
                Sobota – 02.03.2013             pierwsza sobota miesiąca
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9.00 – msza św. z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa
9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP
                III Niedziela Wielkiego Postu – 03.03.2013            
                – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych –
8.00 – spotkanie Róż Różańcowych
12.00 – msza św. z udziałem dzieci; poświęcenie krzyżyków dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami tych dzieci
15.00 – msza św. dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (kaplica)
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

  Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Serdecznie zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).
 • W tym tygodniu nie ma spotkań katechumenatu, a młodzież zapraszamy na swoją mszę św. w piątek o 19.00 w kaplicy, a następnie na Drogę Krzyżową o g. 20.00 w kościele.
 • Spotkanie Kręgu Biblijnego jutro w salkach o 19.15.
 • Nauki dla narzeczonych w poniedziałek i czwartek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Msza św. z udziałem Wspólnoty Pogodna Jesień w środę o 9.00, a po niej spotkanie w domu katechetycznym.
 • Serdecznie zapraszamy na mszę św. dziękczynną za pontyfikat papieża Benedykta XVI w czwartek o 18.30. W czasie tej mszy modlimy się również o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
 • W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca marca.
 • W piątek o 17.00 dodatkowa msza św. z udziałem dzieci, a po niej krótka Droga Krzyżowa dla dzieci.
 • W piątek również pierwszopiątkowe odwiedziny chorych.
 • W sobotę o 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa, pół godziny wcześniej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 • W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 będą poświęcone krzyżyki dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy odbędzie się kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi. Krzyżyki w cenie 5 zł możemy nabyć na furcie klasztornej od poniedziałku do soboty.
 • Fundacja św. Jadwigi zaprasza na II semestr nauki języka niemieckiego. Więcej informacji na tablicy w przedsionku kościoła.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii. Będzie je głosił ks. Zbigniew Bieńkiewicz.

Program rekolekcji:

    Sobota  2.03.
18.30 – Msza św. z nauka ogólną.
   Niedziela  3.03
7.00, 9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 19.00 – Msze św. z nauką ogólną
12.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
   Poniedziałek  4.03.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka stanowa dla seniorów
17.00 – Msza św. z nauka ogólną
18.00 – nauka dla młodzieży (katechumenat)
19.00 – Msza św. z nauka ogólną
20.00 – Nauka dla małżonków
   Wtorek  5.03.
9.00 – Msza św. z nauka ogólną.
10.00 – Spotkanie z seniorami i grupami parafialnymi (Pogodna Jesień, Róże
Różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego i inne – dom katechetyczny)
17.00 – Msza św. z nauka ogólną.
18.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
19.00 – Msza św. z nauka ogólną.
20.00 – Nauka dla osób żyjących samotnie.
   Środa  6.03. – na wszystkich mszach św. taca na potrzeby dzieł prowadzonych przez ks. Rekolekcjonistę.
9.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
– Droga Krzyżowa w int. naszej Parafii
17.00 – Msza św. z nauka ogólną.
19.00 – Msza św. z nauka ogólną.
 
W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym:
 Droga Krzyżowa – w piątki:
– dla dorosłych o g. 6.00, 9.30 i 18.00,
– dla dzieci o g. 17.00,
– dla młodzieży i dorosłych o g. 20.00 („dla zabieganych i zapracowanych”).
 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele
i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,
za Waszą modlitwę i ofiary. Wszystkim życzymy udanego i owocnego wielkopostnego tygodnia.      
                                                               Pan niech obdarzy Was pokojem.
16
Lut

I Niedziela Wielkiego Postu – 17.02.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

Długo żywiłem przekonanie, że scena z dzisiejszej Ewangelii to coś w rodzaju pieśni zwycięstwa albo sztandaru, w cieniu którego na polu bitwy stają wierzący, by stoczyć swój ostatni, zwycięski bój z mocami ciemności. Życie jednak pozbawia nas złudzeń. Niejeden bój za nami i z pewnością – jeszcze niejeden przed nami. Ile zwycięstw? Ile klęsk? Bóg jeden doskonale to wie.  (…) Jezus pokonał Zło, tyle że to zwycięstwo nie jest oparte na kryteriach tego świata. Zwycięstwo, które chce ofiarować człowiekowi Jezus, jest darem o wielkiej mocy. To wolność, za którą On sam zapłacił najwyższą cenę. Wolność, której już nikt nam nie skradnie ani nie kupi. To wolność Dziecka Bożego. Ale tam, gdzie jest wolność, tam jest i wybór. A gdzie wybór, tam i… pokusa. (…) Jezus nie zabrał pokusy. Sam dał się kusić. Pozwolił, by i Jego dotknął głód, który rodzi pokusę: głód nienasycenia i pustki, głód panowania i kontroli, głód bliskości i bezpieczeństwa.”                     Michał Adamski OP
 
… Nasz Mistrz jest wypróbowany w każdej pokusie, a zatem rozumie, jest solidarny  z Tobą, zna twoją nędzę, trud i uciemiężenie. Ale On nie odstąpi od ciebie, On nie zgorszy się tobą. Może  dlatego, nikt, absolutnie nikt, kto w Niego wierzy, kto Mu zaufał, nie będzie zawstydzony…

Ogłoszenia Parafialne

                I Niedziela Wielkiego Postu – 17.02.2013
12.00 – msza św. z udziałem dzieci, poświęcenie świec a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii,
15.30 – msza św. dla Franciszkańskiej Wspólnoty Rodzin
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
                Poniedziałek – 18.02.2013                                                  
19.15 – spotkanie II roku katechumenatu
19.15 – Krąg Biblijny (dom katechetyczny)
                Wtorek – 19.02.2013                                                                                                              
18.00 – nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.30 – msza św. w int. zbiorowej
20.00 – godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi
                Środa – 20.02.2013  
                Czwartek – 21.02.2013
17.30 – spotkanie z ministrantami i lektorami
18.30 – msza wieczorna, a po niej modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę charyzmatyczną w salce nad kaplicą (fraternia)
19.15 – nauka przedchrzcielna (dom katechetyczny)
19.15 – rozpoczęcie nowego cyklu nauk dla narzeczonych (dom katechetyczny)
                Piątek – 22.02.2013
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła                                         
   6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 – msza św. dla młodzieży (kaplica)
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych
                Sobota – 23.02.2013
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP
  9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP
                II Niedziela Wielkiego Postu – 24.02.2013             
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
13.30 – msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

 

· Serdecznie zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).
· Jałmużna Wielkopostna – akcja skarbonki Caritas; Ministranci, którzy rozprowadzają gazety przed kościołem, rozprowadzają także skarbonki na Jałmużnę Wielkopostną Caritas. Jeżeli chcesz przekazać pieniądze zaoszczędzone w wyniku postanowień wielkopostnych na dobry cel, to weź skarbonkę i wrzucaj do niej pieniądze przez okres Wielkiego Postu. Każdą wziętą  skarbonkę należy zwrócić w okresie wielkanocnym na naszą furtę klasztorną.
· Spotkanie II rok katechumenatu w poniedziałek o 19.15, natomiast spotkań I roku katechumenatu w tym tygodniu jeszcze nie będzie.
· Młodzież zapraszamy na swoją mszę św. w piątek o 19.00 w kaplicy a następnie na Drogę Krzyżową o 20.00 w kościele.
· Wyjazd młodzieży na Górę św. Anny na Wielkopostne Dni Skupienia o charakterze ewangelizacyjnym w piątek o g. 15.30. Przypominamy, że jest on obowiązkowy dla II roku katechumenatu.
· Spotkanie Kręgu Biblijnego jutro w salkach o 19.15.
· W czwartek rozpoczynamy nowy cykl nauk dla narzeczonych o 19.15 w domu katechetycznym. Kurs trwa 5 tygodni, a nauki odbywają się w poniedziałki i czwartki o 19.15. w domu katechetycznym. Zapisy odbywają się na pierwszym spotkaniu.
· W czwartek zapraszamy rodziców i chrzestnych na nauki przedchrzcielne o 19.15 domu katechetycznym.
· Duszpasterstwo Akademickie Antoni w okresie wielkiego postu zaprasza studentów na poranną modlitwę i wspólne śniadanie do cukierenki. Spotkania odbywają się od poniedziałku do czwartku o godz. 6.05.
· Informujemy, że w naszej Archidiecezji powstał Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, który mieści się przy ul. Katedralnej 4. Ośrodek ma w planie prowadzić dwa lub trzy cykle przygotowań rocznie. Pierwszy kurs przygotowujący dorosłych do bierzmowania rozpocznie się 17.02.2013 roku o g. 19.00 i potrwa do 19. maja br.
· Fundacja Evangelium Vitae we Wrocławiu oraz „Kraina Douli” Centrum Świadomego Rodzicielstwa mają zaszczyt zaprosić na pokaz filmu „Uwolnić poród” połączony z dyskusją pod hasłem: „Uwolnić poród we Wrocławiu?”, w której udział wezmą przedstawiciele wrocławskiego świata medycznego. Pokaz odbędzie się 23.02.2013 o g. 19.30 w auli domu katechetycznego przy Parafii Św. Antoniego, ul. Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Pokaz organizowany pod matronatem Stowarzyszenia Doula w Polsce.
 · Centrum Kultury im. Jana Pawła II zaprasza na spotkanie dla dorosłych i młodzieży pt. „Jaworzniacy”. Spotkanie odbędzie się 23.02.br. o 15.00, przy ul. Katedralna 4, w podziemiach. W programie spotkanie z zaproszonymi gośćmi: p. Stefanem Siejką, świadkiem historii oraz prezesem wrocławskiego oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy oraz p. Wojciechem Trębaczem, historykiem z IPN we Wrocławiu. Szczegóły na plakacie.
Informujemy, że najbliższy kurs przygotowujący osoby dorosłe do Sakramentu Bierzmowania rozpocznie się 17.02.2013 roku – czyli dziś – o g. 19.00 i potrwa do 19. maja br. Spotkania będą się odbywały przy ul. Katedralne 4.

 

W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym:


Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o g. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o g. 17.00, dla młodzież i dorosłych o g. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za Waszą modlitwę i ofiary.Wszystkim życzymy udanego i owocnego tygodnia.         
                                                Pan niech obdarzy Was pokojem
12
Lut

Środa Popielcowa

Opublikowane przez: o.Fabian

„Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 12)

Porządek Mszy św.

 6.30, 9.00, 17.00 i 19.00

Przez symbol posypania głów popiołem, wkraczamy w okres Wielkiego Postu, w czas pokuty i nawrócenia.

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

9
Lut

5 Niedziela Zwykła – 10.02.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

Święta Teresa z Lisieux, umierając, sprawiła swoim klasztornym towarzyszkom pewien kłopot. Stanęły przed dylematem – jakie fakty z prostego i banalnego życia Teresy wybrać i zapisać w klasztornej księdze zmarłych. W opinii wielu sióstr Teresa niczym szczególnym się za życia nie wyróżniła. Wielka Święta od „Małej Drogi”, która wypłynęła niepostrzeżenie na głębię Bożego Miłosierdzia, pokazując drogę Bożego Dziecięctwa. Święta Faustyna – niewykształcona siostra od robót fizycznych, która poznawała przestrzenie duchowe nie z brewiarzem w ręku, ale z garnkiem ziemniaków, którego nie mogła unieść, a który pewnego dnia Jezus przemienił dla niej w garnek pełen czerwonych róż. Sekretarka Bożego Miłosierdzia władająca znacznie lepiej motyką niż piórem, która pisze o nieskończonej głębi Bożego Miłosierdzia. Błogosławiony Karol de Foucauld, nazywany Bratem od Jezusa, który przez swoje późne nawrócenie i heroicznie spędzone wśród muzułmanów życie nawrócił – ochrzcił – dwoje ludzi – dziecko i staruszkę. W bezsilności i ludzkim niepowodzeniu, w piaskach Sahary doświadczył mocy miłości. Znaleziony martwy obok lepianki, zaświadczył o Bożej miłości, która czeka na każdego człowieka.                    O. Michał Adamski OP

Kiedy mogę doświadczyć Bożego Miłosierdzia? Wtedy, gdy dostrzegę, że ludzkie wysiłki i kalkulacje zioną pustką i bezsilnością. Kiedy zmęczony sobą samym, ludzkimi opiniami i pustymi radami doradców, wsłucham się jednak w zaskakujące zaproszenie do wypłynięcia na głębię. Puste sieci naszego życia napełniają się Bożym Miłosierdziem tylko wtedy, kiedy wsłuchamy się w Jego słowo i … uwierzymy…

 

                5 Niedziela Zwykła – 10.02.2013   

 (9.00 – 18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Sióstr Franciszkanek – dawny szpital im. Korczaka)
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
14.30 – msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych
18.30 – Nieszpory
                Poniedziałek – 11.02.2013  (9.30 – 18.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu)
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego                          
  9.00 – Msza św. w int. Chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych 
18.00 – nabożeństwo na zakończenie Adoracji
19.15 – spotkanie II roku katechumenatu
19.15 – Krąg Biblijny (dom katechetyczny)
                Wtorek – 12.02.2013  (9.30 – 18.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu)                             
18.00 – nabożeństwo na zakończenie Adoracji
18.30 – msza św. w int. zbiorowej
                Środa Popielcowa – 13.01.2013  (obowiązuje post ścisły i abstynencja)
· msze św. o godz. 6.30, 9.00, 17.00 i 19.00 – obrzęd posypania głów popiołem na każdej mszy św.
                Czwartek – 14.02.2013
Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy
17.00 – spotkanie z ministrantami i lektorami
18.30 – msza wieczorna, a po niej modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę charyzmatyczną w salce nad kaplicą (fraternia)
                Piątek – 15.02.2013                                                  
   6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa
15.00 – msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 – msza św. dla młodzieży (kaplica)
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych
                Sobota – 16.02.2013
  8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP
  9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP
                I Niedziela Wielkiego Postu – 17.02.2013               
12.00 – msza św. z udziałem dzieci, poświęcenie świec a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii,
15.30 – msza św. dla Franciszkańskiej Wspólnoty Rodzin
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Dziś taca inwestycyjna. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

· Zapraszamy parafian do modlitwy adoracyjno-przebłagalnej przygotowującej do godnego przeżycia Wielkiego Postu.

· Dzisiaj rozpoczęcie tzw. Nabożeństwa 40 godzinnego w kaplicy u sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka) od godz. 9.00 do g. 18.00.

Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w naszym kościele w poniedziałek i we wtorek od godz. 9.30 do godz. 18.30 według następującego porządku:

9.00 – Msza św.
9.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie adoracji;
10.00 – 11.00 – Lindego, Zaleskiego, Obrońców Helu, Kamieńskiego i przyległe;
11.00 – 12.00 – Konopnickiej, W. Pola, Brzechwy i przyległe;
12.00 – 13.00 – Róże Różańcowe, Boya Żeleńskiego, Berenta, Orkana i przyległe;
13.00 – 14.00 – Franciszkanie, Romanowskiego, Brodzińskiego, Mochnackiego;
14.00 – 15.00 – Siostry Kapucynki, Rowerowa, Bończyka, Żmigrodzka i Zawalna;
15.00 – 16.00 – Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa;
16.00 – 17.00 – Siostry Franciszkanki, Czajkowskiego, Koszarowa i przyległe;
17.00 – 18.00 – Pogodna Jesień, Kasprowicza, Pl. Piłsudskiego, Syrokomli i przyległe;
18.00 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji.

· Adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorek o godz. 20.00 nie będzie – zapraszamy na adorację w ciągu dnia.

· Jutro w poniedziałek przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes i 21 Światowy dzień  Chorego. Osoby chore i w podeszłym wieku zapraszamy na Msze św. w ich intencji o godz. 9.00 z udzieleniem Sakramentu Chorych.

· W najbliższą środę przypada Popielec. Przez symbol posypania głów popiołem w czasie liturgii, wkraczamy w okres Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. Zachęcamy do licznego udziału we Mszy św. połączonej z obrzędem posypania głów popiołem (6.30, 9.00, 17.00, 19.00). W tym dniu obowiązuje nas post ścisły i abstynencja: powstrzymanie się od potraw mięsnych i jeden posiłek do syta.

· Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa w piątki: dla dorosłych o g. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o g. 17.00, młodzież i dorosłych o g. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).

· Spotkanie II rok katechumenatu w poniedziałek o 19.15, natomiast spotkań I roku katechumenatu w tym tygodniu jeszcze nie będzie.

· Młodzież zapraszamy na mszę św. w piątek o 19.00 w kaplicy a następnie na Drogę Krzyżową o 20.00 w kościele.

· Spotkanie Kręgu Biblijnego jutro w salkach o 19.15.

· Kancelaria parafialna w Środę Popielcową będzie nieczynna.

· Za tydzień, w niedzielę 17.02. na mszy św. o g. 12.00 poświęcimy świece dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi w domu katechetycznym.

· Wydział Duszpasterski naszej Kurii zaprasza na Drogę Krzyżową dla Osób Niepełnosprawnych w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety (kościół garnizonowy) w najbliższy piątek o g. 15.00. Zaproszone są także rodziny, opiekunowie, przyjaciele i wszyscy chętni.

· Od 22 do 24 lutego organizujemy wyjazd na Górę św. Anny na Wielkopostne Dni Skupienia o charakterze ewangelizacyjnym. Wyjazd ten jest obowiązkowy dla II roku katechumenatu. Karty zgłoszeniowe znajdują się na furcie klasztornej. Koszt 100 PLN.

· Kolejny cykl nauk dla narzeczonych rozpoczniemy w czwartek 21.02.br. o godz. 19.15 w domu katechetycznym. Kurs trwa 5 tygodni, a nauki odbywają się w poniedziałki i czwartki o 19.15. w domu katechetycznym. Zapisy odbywają się na pierwszym spotkaniu.

· Informujemy, że najbliższy kurs przygotowujący osoby dorosłe do Sakramentu Bierzmowania rozpocznie się 17.02.2013 roku o g. 19.00 i potrwa do 19. maja br. Spotkania będą się odbywały przy ul. Katedralne 4.

· Osoby zainteresowane i chętne mogą zapisać się na drugi semestr kursu j. angielskiego. Zapisy będą przyjmowane w najbliższym tygodniu w Domu Katechetycznym w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 18.00 do 19.00. Zapraszamy osoby dorosłe, młodzież, dzieci w tym również przedszkolaków.  Więcej informacji na stronie internetowej: www.edu.wroc.pl/canydey

          Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,
                                                 za Waszą modlitwę i ofiary.
Wszystkim życzymy udanego startu w błogosławiony czas Wielkiego Postu.
Pan niech obdarzy Was pokojem.

 

2
Lut

4 Niedziela Zwykła – 03.02.2013

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie

…W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa”?…

 Pierwsza reakcja Nazarejczyków na słowa Jezusa jest godna na­śladowania. Wydaje się, że rozumieją, co i Kto do nich mówi. Jednak nie potrafią zapomnieć, że przecież wypowiada je znany im dobrze syn Józefa. Interpretację słów Bożych ograniczają do odkrycia, że głosi je także Nazarejczyk. I tyle. To za mało, by te słowa wypełnić, by nimi żyć. (…)  Głoszone przez Jezusa – Proroka słowa trafiają do naszych uszu. Aby ich treść dotarła głębiej, do wolnej woli, sumienia i rozumu, nie możemy ich ominąć. Posłuchać słów Bożych to przede wszystkim wytrzymać przy nich, gdy stają się niewygodne, trudne do przyjęcia. I wprowadzać konsekwentnie w podejmowane decyzje, zachowanie i nasz sposób myślenia.                                                                                                                          Wojciech Dudzik OP

 

…Słowo Boga nie jest tylko do przeczytania, do zainteresowania się przez godzinę. Ono ma w nas zamieszkać, ma w nas żyć i przynosić owoce. Tak naprawdę, to chyba jednak Ono czyta nas i pyta: czy tak dalej chcesz żyć? Czy dalej tak chcesz postępować? Dlaczego  nie chcesz mi zaufać? Dlaczego mi nie wierzysz? Dlaczego…

 

                4 Niedziela Zwykła – 03.02.2013              Pierwsza Niedziela Miesiąca

(po mszach św. błogosławieństwo ku czci św. Błażeja)
8.00 – spotkanie Róż Różańcowych
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
15.00 – msza św. z udziałem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (kaplica)
18.00 – Godzina Święta

                Poniedziałek – 04.02.2013                                                                                                         

19.15 – nauki przedślubne (dom katechetyczny)
19.15 – Krąg Biblijny (dom katechetyczny)

                Wtorek – 05.02.2013    

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

(poświęcenie chleba, wody i soli ku czci św. Agaty)                                                                                
18.00 – nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.30 – msza św. w int. zbiorowej, a także w int. śp. Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa.
20.00 – godzinna Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi

                Środa – 06.02.2013

Wspomnienie Świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy 

19.15 – spotkanie Wspólnoty Betesda

                Czwartek – 07.02.2013                 Pierwszy Czwartek Miesiąca

Wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy

17.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań
18.30 – msza wieczorna w int. powołań, a po niej modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę charyzmatyczną w salce nad kaplicą (fraternia)
19.15 – nauki przedślubne (dom katechetyczny)

                Piątek – 08.02.2013                                                       

6.00 – Droga Krzyżowa

                5 Niedziela Zwykła – 10.02.2013             

12.00 – msza św. z udziałem dzieci
14.30 – msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych
18.30 – Nieszpory

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Za ofiary złożone dziś do puszek na Kuchnię Charytatywną serdecznie dziękujemy. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna.

· Kancelaria parafialna w czasie ferii zimowych, czyli jeszcze w tym tygodniu, będzie czynna tylko w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.

· Spotkania katechumenatu oraz piątkowe msze św. młodzieżowe rozpoczną się dopiero po feriach zimowych.

· Spotkanie Kręgu Biblijnego jutro w salkach o 19.15.

· We wtorek na wszystkich mszach św. poświęcenie chleba, wody i soli ku czci św. Agaty.

· We wtorek serdecznie zapraszamy na mszę św. wieczorną w int. śp. Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa (ur. 10.12.1929, zm. 23.01.2013)

· W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O 17.30 zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu w int. powołań.

· W niedzielę 17.02. na mszy św. o g. 12.00 poświęcimy świece dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi.

· Od 22 do 24 lutego organizujemy wyjazd na Górę św. Anny na Wielkopostne Dni Skupienia o charakterze ewangelizacyjnym. Wyjazd ten jest obowiązkowy dla II roku katechumenatu. Karty zgłoszeniowe znajdują się na furcie klasztornej. Koszt 100 PLN.

· W tym tygodniu kończymy cykl nauk dla narzeczonych. Kolejny cykl rozpoczniemy w czwartek 21.02.br. o godz. 19.15 w domu katechetycznym. Kurs trwa 5 tygodni, a nauki odbywają się w poniedziałki i czwartki o 19.15. w domu katechetycznym. Zapisy odbywają się na pierwszym spotkaniu.

· Informujemy, że w naszej Archidiecezji powstał Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, który mieści się przy ul. Katedralnej 4. Ośrodek ma w planie prowadzić dwa lub trzy cykle przygotowań rocznie. Pierwszy kurs przygotowujący dorosłych do bierzmowania rozpocznie się 17.02.2013 roku o g. 19.00 i potrwa do 19. maja br.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli w rozbiórce naszej szopki betlejemskiej. Niech Bóg Wam błogosławi.

 

Szanowni Państwo

Zwracam się do państwa z prośbą o wsparcie naszej Fundacji Tobiaszki przekazując 1% podatku od osób fizycznych. Nasza Fundacja Tobiaszki działa od 2002 roku. Fundacja została powołana i jest prowadzona przez Franciszkanów. Do świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież potrzebująca wsparcia w nauce i w nawiązywaniu kontaktów z grupą rówieśników. Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy wstanie zorganizować letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszej świetlicy. Świetlica działa przez cały rok i przy pomocy wolontariuszy oraz pedagogów pomaga dzieciom poprawić swoje wyniki w nauce. Za wszelką życzliwość i pomoc składam serdeczne Bóg zapłać. Pamiętajmy, że warto być dobrym i dawać radość innym.

 Fundacja Tobiaszki 
Al. J. Kasprowicza 26
51-161 Wrocław
KRS 0000099443

 

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za Waszą modlitwę i ofiary. Wszystkim, którzy w tym tygodniu wyjeżdżają na ferie zimowe, szczególnie dzieciom i młodzieży, życzymy odpoczynku, spokoju i nabrania sił oraz bezpiecznych wyjazdów i powrotów. Niech Bóg ma Was w swej opiece. Wszystkim pozostającym, spokojnego i błogosławionego nowego tygodnia.                Pan niech obdarzy Was pokojem.