Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

6
Gru

II Niedziela Adwentu – 07.12.2014

Opublikowane przez: o.Fabian

Adwent Drodzy Parafianie

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” – co roku w adwencie słyszymy to prorocze wezwanie. W tym czasie kaznodzieje wzorem Jana Chrzciciela wzywają nas z ambon do nawrócenia, do przygotowania swojego serca na przyjście Pana. Wielu z nas gorliwie podejmuje to wezwanie, dążąc do nawrócenia i przemiany swojego życia. Jakże często, niestety, okazuje się, że nic nam z tego nie wychodzi. Wady, które chcieliśmy wyeliminować, pozostają. Słabości nie znikają, a nawet wydaje się, że jeszcze bardziej dochodzą do głosu. Postanowienia związane z ascezą, umartwianiem się przerastają nasze siły. Rozkładamy bezradnie ręce i zniechęceni poddajemy się, mówiąc sobie w duchu: „To wszystko jest bez sensu. Usłyszałem wezwanie do nawrócenia, powiedziano mi, co mam czynić, spróbowałem, nie wyszło, więc się wycofuję”. Paradoksalnie ta właśnie chwila może mi pokazać, jak bardzo potrzebuję nawrócenia. To jest właśnie ten moment, w którym w najgłębszym wymiarze może się dokonać moje nawrócenie – przemiana mojego myślenia o Bogu, o sobie i o świętości. Kiedy doświadczam swojej bezradności w pracy duchowej i ogarnięty zniechęceniem wycofuję się, widzę, że wciąż polegam na sobie, że chcę zbudować świętość o własnych siłach. Gdy próbując być sprawiedliwy i pełen miłości, doświadczam klęski i bezsilności, wtedy, przyjmując postawę pokory, mogę doświadczyć Tego, który „przychodzi z mocą” Janusz Chwast OP

…otwórzmy się na Jego łaskę, na zbawienie, które przynosi…

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!”

 

                II Niedziela Adwentu – 07.12.2014
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci, w czasie której poświęcimy medaliki maryjne dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; po mszy spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
15.00 – Msza św. dla FZŚ.
18:00 – Godzina Święta.
20.10 – Msza św. akademicka – rozpoczęcie rekolekcji dla studentów.
                Poniedziałek – 08.12.2014
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego
6.00 – Msza św. (roraty).
19.15 – Spotkanie FZŚ.
19.15 – Spotkanie krąg biblijny Betania.
19.30 – Rekolekcje akademickie: msza św., konferencja.
                Wtorek – 09.12.2014
6.00 – Roraty.  
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
17.00 – Spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny.
19.30 – Rekolekcje akademickie – msza św. z kazanie, po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
                Środa – 10.12.2014
6.00 – Roraty.  
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda (fraternia).
19.30 – Rekolekcje akademickie: msza św., konferencja.
                Czwartek – 11.12.2014
6.00 – Roraty.
19.15 – Spotkanie Rady Parafialnej (w klasztorze).
                Piątek – 12.12.2014
6.00 – Roraty.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica).
                Sobota – 13.12.2014
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
10.00 – Zbiórka ministrantów.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
                III Niedziela Adwentu – 14.12.2014
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych, po niej spotkanie opłatkowe.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś II Niedziela Adwentu. Godzina Święta o 18.00.

blog_fe_4466518_6593350_sz_niepo

 • Jutro Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 18.30 oraz o 19.30 dla studentów.

 

 • Zapraszamy na Msze Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki.
 • Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „Bóg sam wystarczy.”
 • adwent1_1W związku z roratami prosimy o ofiarowanie produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Możemy je składać na furcie klasztornej lub przynieść do salek katechetycznych na śniadania. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wszelkie produkty i ofiary już złożone na ten cel.
 • W czasie adwentu na porannych mszach św. roratnich głosimy kazania skierowane do dzieci a o godz. 18.30 będziemy głosić krótkie rozważania skierowane do dorosłych.
 • Ze względu na rekolekcje akademickie wtorkowa Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi rozpocznie się ok. 20.30, a zakończy o 21.30.
 • Młodzież zapraszamy na krąg biblijny we wtorek o 19.15 i mszę św. w piątek o 19.15 w kaplicy.
 • Jak co roku organizujemy wyjazd dla młodzieży (szczególnie katechumenalnej!) na Górę św. Anny, na tzw. Ewangeliczne Rozliczenie. Wyjazd 28.12.2014 o godz. 13.00 a powrót 01.01.2015 około godziny 14.00. Koszt 160 zł. Karty zgłoszeniowe znajdują się na furcie.
 • Kancelaria Parafialna nie będzie czynna w poniedziałek z racji na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W pozostałe dni, bez zmian.
 • Spotkanie Rady Parafialnej w czwartek po mszy św. wieczornej w klasztorze.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.
 • Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają już niepotrzebne alby dla dzieci pierwszokomunijnych, aby podzielić się z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii św., a nie stać ich na taki wydatek. Alby można przynosić na furtę lub do kancelarii. Serdecznie dziękujemy.
 • Jak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem, a także przy furcie klasztornej: duża min. 12 zł, mała min. 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi oraz kalendarze ścienne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych.
 • Przy furcie klasztornej rozprowadzamy opłatki wigilijne.

indeks

 • Dziś przed kościołem zbiórka na kuchnię charytatywną, jest to zbiórka przeznaczona na zorganizowanie wigilii dla 500 ubogich i bezdomnych, o których troszczy się nasza kuchnia.

logo

 • Od dziś Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza studentów na rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Waldemar Polczyk ofm. Więcej informacji w gablotach przed kościołem i na stronie duszpasterstwa.

 

 • W przyszłą niedzielę zapraszamy na adwentowy kiermasz charytatywny organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” oraz wspólnotę „Arka”. Można będzie zakupić różnego rodzaju dekoracje świąteczne wykonane własnoręcznie przez podopiecznych i opiekunów tych wspólnot. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kiermasz rozpoczniemy o 8.30 a zakończymy około 15.00.

 

 • RZK_logo_PL_NETW związku z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty przyznał wszystkim kościołom klasztornym, w tym także naszemu kościołowi, przywilej odpustu zupełnego, który wierni mogą uzyskiwać za nawiedzenie kościoła klasztornego i publiczne odmówienie Liturgii Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu „oddać się pobożnym rozważaniom”, które także powinny być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Matki Bożej. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), można ofiarować za zmarłych w czyśćcu aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

 

 • P1000039Uwaga! W najbliższy wtorek i środę od g. 10.00 będziemy budowali główny podest naszej olbrzymiej szopki betlejemskiej. Do tej pracy potrzebnych jest minimum 15 mężczyzn. Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo o tych piętnastu, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o mobilizację i pomoc. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.

29
Lis

I Niedziela Adwentu – 30.11.2014

Opublikowane przez: o.Fabian

RZK_logo_PL_NETROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego. (…) W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. (…) W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. (…) W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.”  fragmenty Komunikatu Bpa Kazimierza Gurdy, Przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego KEP

 

                I Niedziela Adwentu – 30.11.2014
Rozpoczęcie Parafialnych Rekolekcji Adwentowych
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 01.12.2014
6.00 – Roraty.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
19.15 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży.
19.15 – Spotkanie FZŚ.
19.15 – Spotkanie krąg biblijny Betania.
19.15 – Zakończenie cyklu nauk przedmałżeńskich.
                Wtorek – 02.12.2014
6.00 – Roraty.  
9.00 – Msza św. z nauką ogólną i udzieleniem sakramentu chorych; po mszy spotkanie w domu parafialnym dla seniorów.
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną, a po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do godz. 21.00.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny.
                Środa – 03.12.2014 Zakończenie rekolekcji
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
6.00 – Roraty.  
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
                Czwartek – 04.12.2014      pierwszy czwartek miesiąca
6.00 – Roraty.
17.30 – Adoracja w int. powołań
18.30 – Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o wytrwanie w powołaniu; po mszy św. modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 05.12.2014               pierwszy piątek miesiąca
6.00 – Roraty.
18.00 – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica).
                Sobota – 06.12.2014             pierwsza sobota miesiąca
Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.00 – Roraty, msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.  
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
10.30 – Msza św., w czasie której śluby wieczyste złożą: fr. Roch Dudek i fr. Makary Lika.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
                II Niedziela Adwentu – 07.12.2014
8.00 – Spotkanie Róż Różańcowych
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci, w czasie której poświęcimy medaliki maryjne dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; po mszy spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
18:00 – Godzina Święta.
20.10 – Msza św. akademicka – rozpoczęcie rekolekcji dla studentów.

 

 Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś I Niedziela Adwentu. Od dziś do 2. lutego roku 2016 z woli papieża Franciszka w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
 • adwent1_1Dziś również rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, które głosi o. Oskar Maciaczyk, obecnie student KUL. Plan rekolekcji znajduje się w gablocie oraz w Liście do Parafian. Zakończenie rekolekcji w środę. Taca zebrana w tym dniu, jest przeznaczona dla wspólnoty klasztoru w Borkach Wielkich. Serdecznie zapraszamy.
 • W tym tygodniu, z racji rekolekcji, zapraszamy całą młodzież naszej parafii, szczególnie zaś młodzież I i II roku katechumenatu na spotkanie rekolekcyjne w poniedziałek po mszy św. wieczornej (w kościele). Zapraszamy również na cotygodniowy krąg biblijny we wtorek o 19.15, a także w piątek o godz. 19.15 na mszę św. pierwszopiątkową (w kaplicy).
 • Od jutra (poniedziałku) zapraszamy na Msze Roratnie, które będą odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci będą otrzymywały pamiątkowe obrazki. Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „Bóg sam wystarczy.”
 • W związku z rozpoczynającymi się roratami prosimy o ofiarowanie dżemów, mleka i innych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej lub przynieść do salek katechetycznych na śniadania.
 • W czasie adwentu na porannych mszach św. roratnich głosimy kazania skierowane do dzieci a o godz. 18.30 będziemy głosić krótkie rozważania skierowane do dorosłych.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca grudnia. W czwartek o 17.30 Adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań. W związku z roratami w piątek nie będzie dodatkowej mszy o 17.00 dla dzieci.
 • W tym tygodniu nie będzie domowych odwiedzin chorych, a odbędą się one w tygodniu przed 4 Niedzielą Adwentu.
 • Dnia 6 grudnia – w sobotę – podczas Eucharystii o godz. 10.30, fr. Roch Dudek i fr. Makary Lika złożą profesję wieczystą na ręce o. Prowincjała Alana Brzyskiego. Zapraszamy!
 • W przyszłą niedzielę na mszy św. o 12.00 odbędzie się poświęcenie medalików maryjnych dla dzieci przygotowujących się po I Komunii św. Rodzice mogą nabyć te medaliki w naszej hurtowni. Po mszy św. kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci.
 • Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają już niepotrzebne alby dla dzieci pierwszokomunijnych, aby podzielić się z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii św., a nie stać ich na taki wydatek. Alby można przynosić na furtę lub do kancelarii. Serdecznie dziękujemy.
 • 174558_1292928402_5789_pJak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem oraz przy furcie klasztornej: duża min. 12 zł, mała min. 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi oraz kalendarze ścienne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych. Przy furcie klasztornej rozprowadzamy opłatki wigilijne.
 • W najbliższą niedzielę 7. grudnia Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza studentów na rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Waldemar Polczyk ofm. Więcej informacji w gablotach przed kościołem i na stronie duszpasterstwa.
 • W przyszłą niedzielę zbiórka na kuchnię charytatywną, jest to zbiórka na zorganizowanie wigilii dla 500 ubogich i bezdomnych, o których troszczy się nasza kuchnia.
 • W przyszłą sobotę Fundacja Tobiaszki organizuję zbiórkę elektro-złomu. Dochód z sprzedaży elektro złomu przeznaczony będzie na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych naszej Fundacji. Za większe urządzenia( typu pralki, lodówki, zmywarki) będą wręczane małe niespodzianki – upominki. Zbiórka odbędzie się w sobotę 06. grudnia w godzinach  od 9 do 13 przed siedzibą Fundacji. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

krolDrodzy Parafianie

Dzisiejsza ewangelia stawia nam pytanie – a pytanie zawsze daje do myślenia – komu służymy? Każdy z nas służy przecież czemuś lub komuś. Warto służyć temu, co dźwiga nas ku górze, nigdy temu, co ściąga nas w dół. (…) W Starym Testamencie czytamy: „Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego i chodzić Jego drogami… Wybierajcie więc życie, abyście żyli…” (Pwt 30,15nn). Chrześcijanie pierwszych wieków nosili w pamięci takie słowa: „Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci – i wielka jest między nimi różnica” (Didache 5,1). Ewangelia odsłania rąbek tajemnicy – jaki będzie, jaki jest kres tych możliwych dla człowieka dróg. Dlatego jest to ewangelia o powadze i doniosłości tego, co robimy już teraz, dzisiaj. Każda właściwie decyzja, wybór, każdy czyn i każde zaniechanie dobra, każdy dzień jest krokiem na jakiejś drodze. Cyprian Klahs OP

… a zatem wszystko, co uczyniliśmy jednemu z braci najmniejszych albo czego nie uczyniliśmy, odnosi się do Chrystusa… dobrze jest o tym pamiętać.

 

                Niedziela – 23.11.2014
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
10.30 – Msza św. – po niej spotkanie w salkach z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy spotkanie z dziećmi i rodzicami.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu św. małym dzieciom.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 24.11.2014
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dug-Lac, prezbitera i Towarzyszy.
19.00 – Spotkanie kręgu biblijnego Betania (kaplica).
19.15 – Spotkanie FZŚ (fraternia).
                Wtorek – 25.11.2014
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny (fraternia).
20.00 – Spotkanie dla lektorów – wyjątkowo! (fraternia).
                Środa – 26.11.2014
Wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio, prezbitera.
9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda
                Czwartek – 27.11.2014
Wspomnienie św. Franciszka Antoniego Fasaniego, prezbitera.
18.30 – Msza św, a po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
                Piątek – 28.11.2014
Wspomnienie św, Jakuba z Marchii, prezbitera.
6.00 – Droga Krzyżowa.
18.30 – Msza św. o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
19.15 – Msza św. z udziałem młodzieży.
                Sobota – 29.11.2014
Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
10.00 – Spotkanie ministrantów.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św. wieczorna, a po niej spotkanie w kościele dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – I i II roku, oraz chętnych.
                I Niedziela Adwentu – 30.11.2014
Rozpoczęcie Parafialnych Rekolekcji Adwentowych
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 

 • Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to już ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Następna niedziela jest już I Niedzielą Adwentu.
 • k,MTc1ODcwOTYsNjYwMTQ3,f,adwent2_1c_origAdwent ma podwójny charakter: jest okresem przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego, przez które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego do nas ludzi, a zarazem okresem, w którym uwagę naszą kierujemy na powtórne przyjście Pana na końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przedstawia się nam jako czas świętego i radosnego oczekiwania.
 • W naszej parafii wyrazem tego radosnego oczekiwania jest sprawowana w dni powszednie msza św. wotywna o NMP, tzw. msza „Rorate”, a także parafialne rekolekcje adwentowe.

 

 • adwent1_1Msze Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu katechetycznym), a w soboty o 9.00.

– prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci będą otrzymywały pamiątkowe obrazki.

 

 • Parafialne rekolekcje adwentowe rozpoczniemy już za tydzień, w I Niedzielę Adwentu, wygłosi je o. Oskar Maciaczyk, obecnie student KUL-u, a kiedyś wikariusz w naszej parafii. Plan rekolekcji znajduje się w gablocie oraz w Liście do Parafian.
 • Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych.
 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.
 • W środę o 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień. Tym razem nie będzie spotkania, bo odbędzie się ono w ramach rekolekcji we wtorek – 2.12.2014.
 • Młodzież zapraszamy we wtorek na krąg biblijny o 19.15 we fraterni, na mszę św. w piątek o 19.15 w kaplicy, a także na spotkanie w sobotę po mszy św. wieczornej w kościele. Spotkanie jest obowiązkowe dla I i II roku katechumenatu. Spotkanie poprowadzi o. Kamil, sercanin a będzie mówił o wizji chrześcijaństwa u Tolkiena.
 • Na furcie klasztornej możemy nabyć kalendarze wydane przez naszą kurię diecezjalną.

 

 • artykul-swiateczna_zbiorka_zywnosci_wigilijne_swiece_caritas_-1229-4778--600Od I niedzieli Adwentu, zwyczajem lat poprzednich, będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne, kalendarze, a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o ofiarowanie dżemów, mleka, mielonek, pasztetów i innych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty te można składać na furcie klasztornej.
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: dla dorosłych – „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Nowe Życie”; dla dzieci – „Ola i Jaś” oraz „Tęcza”. Są one rozprowadzane przed kościołem, w zakrystii lub na furcie.
 • Spotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w piątki o g. 18.00; Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o g. 17.00 i w niedziele o g. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

a1(38)Drodzy Parafianie

Dobra nowina rozbrzmiewa już od pierwszych słów dzisiejszej Ewangelii: każdemu z nas Bóg powierzył dobra. Każdy dostał na swoją miarę, którą trzeba odkryć, lecząc się z zazdrości i małoduszności porównywania z innymi. Bóg ma do nas zaufanie. Dlatego nie musi nas ciągle kontrolować i sprawdzać. Inwestycja jest ryzykowna. Można ulec pokusie, żeby się nie wychylać – przecież nikt nas nie widzi. Pan wyjechał i jest daleko. Tyle, że inwestycję podejmujemy nie tylko dla rządcy, ale również dla nas samych. Gospodarz nie kontroluje swoich sług w trakcie pracy, ale rozlicza ich na końcu. Z czego? Czy z efektu? Nie. Zarówno pierwszy, jak i drugi sługa otrzymują tyle samo, choć przynieśli różny zysk. „Wejdź do radości swojego pana” – usłyszą obaj. Rządca nie rozlicza więc z efektów, ale z tego, czy słudzy uczynili swoim to, co dostali od pana. Widać to wyraźnie w zmianie formuły, której używa trzeci sługa. Dwaj pierwsi mówią: „Panie! Dałeś mi… Oto zyskałem następne…”. Trzeci zaś stwierdza: „Panie! Wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. (…) Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje”. Trzeci sługa oddaje panu jego własność, której nigdy nie przyjął i nie uczynił swoją. (…) Czy przyjąłeś już z wdzięcznością talenty, którymi obdarzył cię Bóg? Czy uczyniłeś je swoimi? Czy podjąłeś ryzyko, aby je pomnożyć?  Tomasz Gaj OP

…Kończy się Rok Syna Bożego. Czy udało mi się dobrze wykorzystać ten czas? Oddać swoje życie w ręce Pana i Mistrza? Wyznać wiarę w Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem… może tego właśnie szukasz…

 

33 Niedziela – 16.11.2014
Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry Metropolitalnej we Wrocławiu
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Msza św. dla duszpasterstwa rodzin (kaplica).
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
Poniedziałek – 17.11.2014
Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ
19.00 – Spotkanie kręgu biblijnego Betania (kaplica).
19.15 – Spotkanie FZŚ (fraternia).
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
Wtorek – 18.11.2014
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny (fraternia).
Środa – 19.11.2014
Wspomnienie bł. Salomei, dziewicy
Czwartek – 20.11.2014
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
18.30 – Msza św, a po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych (dom parafialny).
Piątek – 21.11.2014
Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny
6.00 – Droga Krzyżowa.
15.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
18.30 – Msza św. z modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie.
Sobota – 22.11.2014
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
Niedziela – 23.11.2014
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
10.30 – Msza św. – po niej spotkanie w salkach z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci poświęcenie książeczek dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy spotkanie z dziećmi i rodzicami.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu św. małym dzieciom.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • Dziś 33 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 Nieszpory. Przed kościołem pierwsza zbiórka do puszek na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży 2016.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna normalnie.
 • Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.
 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.
 • Młodzież zapraszamy na krąg biblijny we wtorek o 19.15 i mszę św. w piątek o 18.30 w kościele.
 • Nauka przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w czwartek o 19.15 w domu parafialnym.
 • Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wyjątkowo w najbliższy piątek o 18.30.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.

 

 • 1140034985W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu na wszystkich mszach św. kazanie wygłosi o. Robert Pyłypczuk, franciszkanin z Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie. Po mszach będzie można wspomóc pracę franciszkanów na Ukrainie, szczególnie zaś formację i utrzymanie braci kleryków.

 

 • Również w przyszłą niedzielę 23. listopada zapraszamy rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na spotkanie do domu parafialnego po mszy św. o 10.30, oraz rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. po mszy o 12.00. Przypominamy rodzicom, że na mszy o 12.00 odbędzie się poświęcenie książeczek – modlitewników Droga do nieba, które można nabyć w naszej hurtowni.

 

 • k,MTc1ODcwOTYsNjYwMTQ3,f,adwent2_1c_origZa dwa tygodnie rozpoczyna się już Adwent. Od I Niedzieli Adwentu – zwyczajem lat poprzednich – będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne, kalendarze a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o ofiarowywanie dżemów i innych przydatnych produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty spożywcze można składać przy furcie klasztornej.

 

 • image262W I Niedzielę Adwentu rozpoczniemy również nasze parafialne rekolekcje adwentowe, które wygłosi o. Oskar Maciaczyk OFM, obecnie student KUL-u, a wcześniej wikariusz w naszej parafii.

 

 • Na furcie klasztornej możemy nabyć kalendarze wydane przez naszą kurię diecezjalną.
 • Do końca listopada możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na rok przyszły. Pozostałe w późniejszym terminie.
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: dla dorosłych – „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Nowe Życie”; dla dzieci – „Ola i Jaś” oraz „Tęcza”. Są one rozprowadzane przed kościołem, w zakrystii lub na furcie.
 • Stowarzyszenie „Walka Duchowa” oraz Karmelitańska Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Solniczka” przy współpracy wspólnot z Archidiecezji Wrocławskiej zapraszają na rekolekcje ewangelizacyjne pt. „Wyleję Ducha mojego”, które odbędą się w dniach 29-30 listopada w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Konferencje rekolekcyjne wygłosi o. Antonello Cadeddu z Brazylii, założyciel wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz konferencje/świadectwo p. Lech Dokowicz, reżyser, producent i operator filmowy. Szczegółowe informacje na plakatach.
 • Zachęcamy Was do świadomego udziału w wyborach samorządowych, przypominając, że świeccy nie powinni rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności, która służy wzrastaniu wspólnego dobra.

 

 • Dziś Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry Metropolitalnej we Wrocławiu.

1338-E_katedra_sw_jana_chrzcicielaZatem dobrze wiedzieć, że:

Diecezja wrocławska powstała w roku 1000 za panowania Bolesława Chrobrego i była sufraganią metropolii gnieźnieńskiej. Pierwszą jej katedrą był kościół drewniany, wzniesiony nad brzegami Odry i zniszczony za czasów nawrotu pogaństwa po śmierci Bolesława. Do budowy nowego kościoła katedralnego przystąpił w połowie XII wieku biskup Walter. Była to świątynia z kamienia, wzniesiona na wzór dawnych bazylik rzymskich. Fundamenty trzeciej świątyni, gotyckiej, zostały położone za biskupa Tomasza I, a biskup Tomasz II dokonał poświęcenia głównego ołtarza i kościoła. Dalsze prace przy budowie katedry prowadzono staraniem biskupa Nankiera. Dom Boży został zniszczony pod koniec drugiej wojny światowej. Odnowioną świątynię poświęcił w roku 1951 kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. (za stroną ILG – Internetowa Liturgia Godzin)

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

 

WP_20130505_011Drodzy Parafianie

Jakoś trudno sobie wyobrazić, by ciało człowieka mogło być świątynią. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie, że jesteśmy – jako człowiek – schronieniem Boga i Jego uprawą. A właśnie to dzisiaj słyszymy w czytaniach, w Ewangelii. (…)Po chrzcie nasza dusza stała się świątynią Boga, w niej wielbimy i wychwalamy Pana, to naszą duszą śpiewamy Psalmy ku Chwale Boga. Święty Paweł mówi do nas wprost: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” (1 Kor 3, 16-17). Zbezcześcić tę świątynię bardzo łatwo, przez nasze grzechy, przez złe słowa, emocje, czyny. Na szczęście mamy ekipę odbudowującą ze zgliszczy naszą świątynię – to konfesjonał i Spowiedź. Piotr Blachowski

...pamiętajmy, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, ale też pamiętajmy, że w naszej świątyni parafialnej – 113 lat temu poświęconej – Bóg jest dla nas obecny, bez przerwy daje nam siebie samego…

Pomóżmy Syrii – VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

 

                32 Niedziela – 09.11.2014

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18:30 – Wypominki za zmarłych.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 10.11.2014
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.00 – Spotkanie kręgu biblijnego Betania (kaplica).
19.15 – Spotkanie FZŚ (fraternia).
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
                Wtorek – 11.11.2014 Narodowe Święto Niepodległości
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
9.00 – Msza św. w int. Ojczyzny.
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – 21.00.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny (fraternia).
                Środa – 12.11.2014
Uroczystość poświęcenie naszego kościoła (113 rocznica)
i wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
6.30 – Msza św. imieninowa w int. o. Gwardiana Jozafata i o. Witolda.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda.
                Czwartek – 13.11.2014
Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
                Piątek – 14.11.2014
Wspomnienie świętych męczenników Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy
6.00 – Droga Krzyżowa.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.15 – Msza św. z udziałem młodzieży.
                Sobota – 15.11.2014
Wspomnienie św. Dydaka z Alcali, zakonnika, patrona braci zakonnych
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
18.00 – Wypominki za zmarłych.
                33 Niedziela – 16.11.2014
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Msza św. dla duszpasterstwa rodzin (kaplica)
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 • Taca dzisiejsza jest tacą inwestycyjną. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Codziennie – do 15 listopada – pół godziny przed mszą św. wieczorną modlimy się w intencji zmarłych polecanych w wypominkach, a następnie sprawujemy mszę św. w ich intencji.
 • We wtorek przypada Święto Niepodległości, o godz. 9.00 zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny. Po mszy wystawienie Najśw. Sakramentu i krótkie nabożeństwo. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.
 • Młodzież zapraszamy na krąg biblijny we wtorek o 19.15 i mszę św. w piątek o 19.15.
 • IMGP1744We środę obchodzimy Uroczystość poświęcenia naszego kościoła parafialnego – to już 113-ta rocznica. Msze św. jak w każdy dzień powszedni. W tym dniu o godz. 6.30 msza św. imieninowa w int. O. Gwardiana Jozafata i o. Witolda.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu nie będzie czynna we wtorek i środę.
 • Młodzież przygotowująca się do sakramentu  bierzmowania ma do odebrania na furcie karty zgłoszeniowe na wyjazd rekolekcyjny. Wyjazd ten – zgodnie z planem – odbędzie się w dniach: od 14. do 16. listopada. Wszelkie dodatkowe informacje u o. Teofila
 • Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.
 • Do końca listopada możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok.
 • imagesWspólnota modlitewno – ewangelizacyjna św. Charbela zaprasza młodzież i dorosłych na wyjazd modlitewno – ewangelizacyjny z Mszą św. o uzdrowienie i posługą charyzmatyczną do Częstochowy. Koszt 30 zł. Wyjazd w najbliższą sobotę 15 listopada 2014r. o godz. 14.00 z parkingu przy Kościele. Zbiórka o godz.13.45. Powrót z Częstochowy o 1.00, planowany przyjazd do Wrocławia ok. 4.00. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy na furcie klasztornej. Bliższe informacje u o. Adama.
 • Wspólnota Duży Dom przy ul. Jutrosińskiej 13-15 zaprasza w dniach 14-16 listopada na sesję o Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Informacje i zgłoszenia: wspolnotaduzydom@gmail.com, tel. 665632892.
 • Stowarzyszenie „Walka Duchowa” oraz Karmelitańska Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Solniczka” przy współpracy wspólnot z Archidiecezji Wrocławskiej zapraszają na rekolekcje ewangelizacyjne pt. „Wyleję Ducha mojego”, które odbędą się w dniach 29-30 listopada w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Konferencje rekolekcyjne wygłosi o. Antonello Cadeddu z Brazylii, założyciel wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz konferencje/świadectwo p. Lech Dokowicz, reżyser, producent i operator filmowy. Szczegółowe informacje na plakatach i ulotkach.
 • 1743685_10152214708678631_709657489_nFundacja Pro – Prawo do Życia zwróciła się do nas z prośbą o udostępnienie ogrodzenia na wystawę pt. „Wybierz życie”. Wystawa była prezentowana w kilkunastu polskich miastach i budzi w części społeczeństwa spore wątpliwości. Chcemy zapewnić i uspokoić, że otrzymaliśmy profesjonalną analizę psychologa i psychoterapeuty na ten temat. Z drugiej strony, o naszej zgodzie na wystawę zadecydowało to, że chodzi o ratowanie życia ludzkiego. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
 • Zachęcamy Was do świadomego udziału w zbliżających się wyborach samorządowych, przypominając, że świeccy nie powinni rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która służy wzrastaniu wspólnego dobra.
 • W przyszłą niedzielę przed kościołem pierwsza zbiórka do puszek na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży 2016.
 • W niedzielę 23. listopada zapraszamy rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na spotkanie do domu parafialnego po mszy św. o 10.30, oraz rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. po mszy o 12.00.
 • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: dla dorosłych – „Gość Niedzielny”, „Niedziela” i „Nowe Życie”; dla dzieci – „Ola i Jaś” oraz „Tęcza”. Są one rozprowadzane przed kościołem, w zakrystii lub na furcie. Na furcie możemy również nabyć kalendarze ścienne w cenie 7 zł.
 • Spotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w piątki o g. 18.00; Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o g. 17.00 i w niedziele o g. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.

 

11_listopada_2013_mPatriotyzm we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje o projekcie PATRIOTYZM WE WROCŁAWIU I NA DOLNYM ŚLĄSKU. W ramach tego projektu serdecznie zapraszamy na wydarzenia związane z świętem 11 listopada w 96. rocznicę odzyskania niepodległości.

W programie m.in. w poniedziałek 10 listopada br. otwarta konferencja „Żyć wg wartości – wskazania dla życia społecznego” z udziałem bp. Ignacego Deca, prof. Bogdana Chazana, red. Jana Pospieszalskiego w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W tym też dniu zapraszamy na koncert patriotyczny „Czas Honoru” w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego, na Gądowie o g. 19:30.

11 listopada w 96. rocznicę odzyskania niepodległości zapraszamy do udziału w Mszy św. w intencji Ojczyzny pod przew. metropolity wrocławskiego abpa Józefa Kupnego o g. 10:00 w Bazylice Garnizonowej, a po niej zapraszamy do udziału w uroczystym apelu niepodległościowym i Radosnej Paradzie Niepodległości. Serdecznie zapraszamy.

 

Treść ogłoszeń jest również dostępna na naszej stronie internetowej, która wg naszych danych, cieszy się coraz większym powodzeniem. www.antoni.w-w.pl

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

1
Lis

31 Niedziela – 02.11.2014 – Dzień Zaduszny

Opublikowane przez: o.Fabian

uid_2e430a9a6a6da371201ddffabb3cc1541383408418635_width_700_play_0_pos_3_gs_0Drodzy Parafianie

Dzień Zaduszny

Kiedy ja jestem – śmierci nie ma, kiedy przychodzi śmierć – nie ma mnie. Śmierć mnie nie dotyczy. W taki sposób Epikur i inni starożytni filozofowie próbowali oswoić dramat śmierci. Próbowali rozpaczliwie i nadaremnie. Mimo zręcznej gry pojęć wiemy, że tak naprawdę niewiele jest spraw, które dotyczą nas tak mocno i osobiście jak śmierć. Czy to moja własna, czy bliskiej osoby. (…) Pielęgnować w sercu nadzieję zbawienia znaczy spojrzeć na śmierć jak na nowe narodziny. W chrześcijańskiej tradycji niejednokrotnie śmierć była określana jako „narodziny dla nieba”. Dla dziecka łono matki jest całym kosmosem. Miejscem bezpiecznym i znanym. Narodziny to apokalipsa, wyrwanie z przyjaznego i ciepłego miejsca, wrzucenie w nowy, obcy świat. Czy nie jest podobnie ze śmiercią? Świat wali się na głowę, fundamenty ziemi drżą, gwiazdy spadają, otwiera się nowa, nieznana rzeczywistość nie do pojęcia. Ból śmierci to ból porodu do nowej rzeczywistości. Życie zmienia się, ale się nie kończy. Zmienia się i wraca do swego źródła, wraca do domu Ojca. Grzegorz Chrzanowski OP

…wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…

 

                31 Niedziela – 02.11.2014
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
8.00 – Spotkanie Róż Różańcowych.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Msza św. dla FZŚ (kaplica).
18:30 – Wypominki za zmarłych.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 03.11.2014
Wspomnienie Zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych (dom parafialny).
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.00 – Spotkanie kręgu biblijnego Betania (kaplica).
19.15 – Spotkanie FZŚ (fraternia).
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
                Wtorek – 04.11.2014
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do godz. 21.00.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny (fraternia).
                Środa – 05.11.2014
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.15 – Katecheza dorosłych – „Ojcowie Pustyni – IV i V wiek, Egipt.”
                Czwartek – 06.11.2014 – pierwszy czwartek miesiąca
17.00 – Godzinna adoracja Najśw. Sakramentu w int. powołań.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
18.30 – Msza św., a po mszy modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
                Piątek – 07.11.2014 – pierwszy piątek miesiąca
6.00 – Droga Krzyżowa.
17.00 – Msza św. pierwszopiątkowa z udziałem dzieci.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
19.15 – Msza św. z udziałem młodzieży.
                Sobota – 08.11.2014
Wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota, prezbitera
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
14.00 – V Spotkanie z duchowością franciszkańską.
18.00 – Wypominki za zmarłych.
                32 Niedziela – 09.11.2014
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18:30 – Wypominki za zmarłych.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • zaduszkiDziś Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny. Od godz. 18.30 modlimy się w intencji zmarłych z wypominek.
 • Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby kuchni charytatywnej, zaś w przyszłą taca inwestycyjna. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.
 • Codziennie – do 15 listopada – pół godziny przed mszą św. wieczorną modlimy się w intencji zmarłych polecanych w wypominkach: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedzielę i święta o godz. 18.30, a następnie sprawujemy mszę św. w ich intencji.
 • W związku z możliwością uzyskania odpustu za zmarłych związanego z nawiedzeniem cmentarza, informujemy, że od 1 do 8 listopada będzie otwarta brama prowadząca na nasz cmentarz klasztorny.
 • Wspólnota Arka bardzo serdecznie dziękuje za wszelkie ofiary złożone w ramach kiermaszu, który miał miejsce w minioną niedzielę.
 • Kolejne spotkanie scholki parafialnej we wtorek o g. 17.00 w domu parafialnym.

intro

 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.

 

 • Młodzież zapraszamy na krąg biblijny we wtorek o 19.15 i mszę św. w piątek o 19.15.

 

 • Młodzież przygotowująca się do sakramentu  bierzmowania ma do odebrania na furcie karty zgłoszeniowe na wyjazd rekolekcyjny. Wyjazd ten – zgodnie z planem – odbędzie się w dniach: od 14. do 16. listopada. Wszelkie dodatkowe informacje u o. Teofila

 indeks

 • Kolejna katecheza dorosłych w środę o 19.15 w domu parafialnym. Kontynuujemy cykl konferencji na temat Życia Konsekrowanego – temat środowego spotkania: „Ojcowie Pustyni – IV i V wiek, Egipt.”

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w int. powołań o 17.00, zaś w piątek na dodatkową mszę św. z udziałem dzieci o 17.00. Przed mszą okazja do spowiedzi dla dzieci.
 • W tym tygodniu domowe odwiedziny chorych.

 

 • W sobotę – o godz. 9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.
 • Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.
 • Do końca listopada możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok.
 • Spotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w piątki o g. 18.00; Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o g. 17.00 i w niedziele o g. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.

 

franciszkanie.pl_6

Podziękowanie

Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkich, którzy włączyli się w nasz apel, aby w tym roku uczcić inaczej Uroczystość Wszystkich Świętych. Szczególnie dziękuję naszym Katechetkom, które zachęciły i zmobilizowały dzieci (i rodziców), aby przebrały się za świętych. Powiem szczerze, że efekt przerósł oczekiwania – było ponad 30 dzieci (i dorosłych) przebranych za Świętych. Dziękuję za maile, które otrzymałem i za konkretną pomoc w realizacji pomysłu. To sprawia, że w przyszłym roku spróbujemy lepiej się przygotować do obchodów tej uroczystości. Myślę, że po tegorocznej Uroczystości Wszystkich Świętych, zarówno dzieci, jak i dorośli, wychodzimy z trochę większą wiedzą na temat swoich Patronów, ich atrybutów i przedstawień w sztuce. Bóg zapłać.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Cmentarz klasztorny – poranek Dnia Zadusznego 2014

Strona 30 z 52« Pierwsza...1020...2829303132...4050...Ostatnia »