Archive for the ‘Ogłoszenia duszpasterskie’ Category

16
Lut

6 Niedziela Zwykła – 17.02.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz dostrzec w tym, co masz, dobro i rękę Boga! Jego opiekę i miłość. Nie dlatego czujesz się nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego, że nie umiesz w tym, co masz, dostrzec dobra, które jest ci potrzebne, by być blisko Boga. Większą biedą jest być pysznym niż ubogim, chciwym niż płaczącym, nieuczciwym niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje bogactwem Ducha, a nie bogactwem materialnym. Jezus mówi, że nagroda za doczesne utrapienia związane z wiernością Bogu spotka nas dopiero w niebie. Tak późno? Dlaczego nie teraz? Ponieważ jest tak wielka, że ten świat by jej nie pomieścił.

                „Zapłata wasza jest w niebie!”. Jest tak ogromna, że tylko niebo ją pomieści. Popatrz na niebo, na gwiazdy, na planety, na księżyc, na tę nieprzeniknioną głębię czerni,   i pomyśl, że to, co widzisz, to jeszcze nie jest prawdziwe niebo, tylko jego miniaturka. Nie ma na tym świecie takiego szczęścia i takiego wynagrodzenia, które byłoby właściwe za wierność Jezusowi i jego słowom. Nie każde cierpienie będzie tak obficie wynagrodzone, ale to, które zniosłeś z powodu Jezusa Chrystusa. W Biblii użyto słowa ZAPŁATA. To dwuznaczne słowo. Może oznaczać zarówno nagrodę, jak i karę. Każdy cios i upokorzenie, każde odtrącenie i niesprawiedliwość z tego powodu, że byłeś chrześcijaninem i doznawałeś bólu z powodu swej wierności Jezusowi, będą miały swoją zapłatę. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl i każdy gest, każde cierpienie, i powodzenie, każda radość i smutek, mają swoje konsekwencje w wiecznym niebie. Nie ma straty na tym świecie, która nie byłaby wynagrodzona na tamtym. Nie ma też takiej nieuczciwości, która zostałaby pominięta przez odpłatę.  Treść zaczerpnięta z  kazania: A. Pelanowskiego „Szczęście w nieszczęściu”

Ogłoszenia Parafialne

                6 Niedziela Zwykła – 17.02.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 18.02.2019
6.30 i 9.00 – Msze św.
17.00 – Spotkanie formacyjne Wspólnoty Żywego Różańca.
18.30 – Msza św.  
19.15 – Nauki Przedmałżeńskiedom parafialny.  
                Wtorek – 19.02.2019 
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 20.02.2019
  6.30 – Msza św.
  9.00 – Msze św.  
18.30 – Msza św.
20.15 – Kurs przygotowujący do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.
                Czwartek – 21.02.2019  
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 –  Adoracja w int. powołań.
18.30 –  Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych – dom parafialny.
19.15 – Nauki Przedmałżeńskiedom parafialny.  
                Piątek – 22.02.2019
Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła
  6.00 – Droga krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 13.02.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
7 Niedziela Zwykła – 24.02.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
13,30  Msza św. z udzieleniem sakramentu Chrztu świętego.
15.00 – Msza św. dla Franciszkańskiej Wspólnoty Rodzin – kaplica.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 


 

W odpowiedzi na wiele zapytań w związku z nieznaczną zmianą słów  „Modlitwy do świętego Michała Archanioła” chcemy poinformować, że dotychczasowa treść była wersją ludową  zaczerpniętą z modlitewnika franciszkańskiego. Obecna  treść jest zgodna z zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 1999 r. w Częstochowie, podczas 302. Zebrania Plenarnego, jako część Rytuału Rzymskiego.

Uchwała ta została potwierdzona przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 12 maja 2001 r. (Prot. 59/00/L). Tekst modlitwy opublikowano w: Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 102.

            Obowiązująca formuła jest następująca:

  Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
RZECZNIK KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Warszawa, 1 października 2018 r.

 


 

Kilka słów o charytatywnej działalności Kościoła
„Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w potrójnym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego ( kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diakonia). Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone” (enc. Deus caritas est, 25).
                        Ważne jest, by pamiętać, że „działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim dostrzegalna miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem z Chrystusem” (tamże, 34). Dlatego prowadząc działalność charytatywną, liczne istniejące organizacje katolickie nie powinny ograniczać się po prostu do zbierania lub rozdziału środków pieniężnych, ale winny zawsze szczególną troską otoczyć osobę, która jest w potrzebie, a także pełnić cenną funkcję pedagogiczną we wspólnocie chrześcijańskiej, wspomagając wychowywanie w duchu dzielenia się, szacunku i miłości, zgodnie z logiką Ewangelii Chrystusa. Działalność charytatywna Kościoła, na wszystkich poziomach, musi w istocie wystrzegać się niebezpieczeństwa, że rozmyje się w zwyczajnej organizacji opiekuńczej, stając się po prostu jedną z jej odmian (por. tamże, 31).
                        Zorganizowane inicjatywy, podejmowane w zakresie posługi miłości przez wiernych w rozmaitych miejscach, różnią się znacznie między sobą i trzeba nimi odpowiednio pokierować. Rozwinęła się w szczególności, na poziomie parafialnym, diecezjalnym, krajowym i międzynarodowym, działalność Caritas – instytucji powstałej z inicjatywy hierarchii kościelnej, która słusznie zyskała sobie uznanie i zaufanie wiernych oraz bardzo wielu innych osób w całym świecie ze względu na wielkoduszne i konsekwentne świadectwo wiary, jak również konkretne spieszenie z pomocą potrzebującym. Oprócz tej rozległej inicjatywy, oficjalnie popieranej przez autorytet Kościoła, w różnych miejscach zrodziły się liczne inne inicjatywy, będące wynikiem dobrowolnego zaangażowania się wiernych, którzy w różnych formach chcą się przyczynić, poprzez własny wysiłek, do dawania konkretnego świadectwa miłości wobec potrzebujących. Jedne i drugie inicjatywy różnią się pod względem pochodzenia i systemu prawnego, choć na równi wyrażają wrażliwość i pragnienie dania odpowiedzi na to samo wezwanie.
                       
Kościół jako instytucja nie może uważać, że nie dotyczą go inicjatywy podejmowane w sposób zorganizowany, będące dobrowolnym wyrazem troski ochrzczonych o osoby i narody znajdujące się potrzebie. Dlatego Pasterze winni traktować je zawsze jako przejaw udziału wszystkich w misji Kościoła, szanując specyfikę i autonomię zarządzania, które, zgodnie z ich naturą, właściwe są każdej z nich jako wyraz wolności ochrzczonych.

                        Obok nich władza kościelna rozwinęła z własnej inicjatywy specyficzne dzieła, poprzez które w sposób instytucjonalny, wykorzystuje ofiary wiernych zgodnie z odpowiednimi formami prawnymi i formami działania pozwalającymi skuteczniej zaradzać konkretnym potrzebom.  Zaczerpnięte z: Listu Apostolskiego-Motu proprio „Intima Ecclesiae natura

                        Zachęcamy drogich Parafian i Gości do wsparcia naszych fundacji działających przy naszej parafii i klasztorze. Można  wesprzeć nasze działania przekazując 1% podatku na rzecz FUNDACJI TOBIASZKIKRS 0000099443, oraz FUNDACJI ANTONI – KRS 0000543735. Za wszelką pomoc i zaangażowanie na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i osób ubogich i bezdomnych składamy serdeczne Bóg zapłać.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

9
Lut

5 Niedziela Zwykła – 10.02.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

               Są sytuacje, w których Bóg pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej wspaniałości i świętości. Rozpoznajemy wówczas swoją małość i grzeszność i gotowi jesteśmy w bojaźni zawołać wraz z Izajaszem: Biada mi!, lub wraz z Piotrem: Odejdź ode mnie, Panie!. Ale ta bojaźń jest jednocześnie pełna zachwytu. Wielkość Boga zdumiewa, ale nie niszczy człowieka. Piotr wprawdzie zawołał odruchowo: Odejdź!, ale jego serce z całą pewnością mówiło coś dokładnie przeciwnego. Objawiając nam swoją świętość i wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi świadkami wobec ludzi. Ks. Maciej Zachara MIC

 

…Liturgia słowa ukazuje dzisiaj powołanie trzech ludzi: Izajasza, Piotra i Pawła. Trzy różne powołania, lecz jednakowa postawa pokory i uległości, warunek wszelkiej odpowiedzi Bogu, który powołuje.

 
               5 Niedziela Zwykła – 10.02.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                    Poniedziałek – 11.02.2019  – Światowy Dzień Chorego
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes.
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.30 – Msza św.  
19.15 – Rozpoczęcie nowego cyklu Nauk Przedmałżeńskichdom parafialny.  
                    Wtorek – 12.02.2019 
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                    Środa – 13.02.2019
  6.30 – Msza św. w int. o. Jordana, z okazji imienin.
  9.00 – Msze św.  
18.30 – Msza św.
20.15 – Kurs przygotowujący do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.
                    Czwartek – 14.02.2019
Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego bpa, Patronów Europy.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja w int. powołań.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych – dom parafialny.
                    Piątek – 15.02.2019
  6.00 – Droga krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego.
18.30 – Msza św.
                    Sobota – 16.02.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                    6 Niedziela Zwykła – 17.02.2019
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 5 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu, czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim panom, które pomogli w rozbiórce naszej szopki betlejemskiej, a także w posprzątaniu kościoła. Czyny zawsze więcej mówią niż słowa. Bóg zapłać.

 

 • Światowy Dzień Chorego obchodzimy co roku we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego. Nasz parafialny dzień chorego, ze mszą św. i udzieleniem sakramentu chorych, będziemy obchodzili w czasie rekolekcji wielkopostnych, we wtorek 12.03. br.

 

 • Nowy cykl nauk Kursu przedmałżeńskiego rozpoczynamy jutro, 11.02.2019 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • W środę imieniny obchodzi o. Jordan, wikariusz naszej parafii. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona o godz. 6.30.

 

 • Papieska intencje modlitewna na miesiąc luty 2019:

Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 


Nasza parafia organizuje w obecnym roku następujące

PIELGRZYMKI:

 

5- dniowa pielgrzymka do sanktuariów na Warmii i Mazurach – 22-26 czerwca 2019

 

8- dniowa pielgrzymka do Fatimy i innych miejsc w Portugalii z wylotem z Wrocławia 27.04 – 4.05.2019.

 

W listopadzie 2019 przewidziana jest jeszcze pielgrzymka do Ziemi Świętej – szczegóły w najbliższym czasie.

 

Jeszcze jedna informacje dotycząca pielgrzymek: Nasz były gwardian – o. Jozafat z Wambierzyc, organizuje wyjazd na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii (25.06-06.07.2019). Należy zgłaszać się do biura Wratislavia Travel we Wrocławiu. Koszt pielgrzymki 3950 zł + 250 USD. Zaliczkę należy wpłacić do połowy lutego.

 

Szczegółowe informacje na temat pielgrzymek znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Nadchodzące wydarzenia”.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

4
Lut

4 Niedziela Zwykła – 03.02.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią doraźnej skuteczności, i taką mentalność wnosimy również do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. Bywa, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, że to i tak nic by nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać Chrystusa, niezależnie od tego, czy zostanie On natychmiast przyjęty, czy nie. Bóg przygotowywał proroka Jeremiasza na przeciwności, a Jezus przyszedł do Nazaretu świadom tego, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec przeciwności. Ks. Maciej Zachara MIC

łaska Boża nie jest związana ani z ojczyzną, ani z rasą lub z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie darmo dana…

 

                4 Niedziela Zwykła – 03.02.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
  8.00 – Spotkanie modlitewne Róż Różańcowych.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
18.00 – Godzina Święta połączona z Nieszporami.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 04.02.2019 
6.30 i 9.00 – Msze św.
9.45 – Rozbiórka naszej szopki betlejemskiej – zapraszamy mężczyzn do pomocy!
17.00 – Spotkanie formacyjne Wspólnoty Żywego Różańca.
18.30 – Msza św.  
                Wtorek – 05.02.2019 
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 06.02.2019
Wspomnienie świętych Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
  6.30 i 9.00 – Msze św.  
18.30 – Msza św.
20.15 – Rozpoczęcie kursu przygotowującego do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.
                Czwartek – 07.02.2019pierwszy czwartek miesiąca
Wspomnienie św. Kolety, dziewicy.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja w int. powołań.
18.30 – Msza św.
                Piątek – 08.02.2019
   6.00 – Droga krzyżowa.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 09.02.2019
  6.30 – Msza św. 
 8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św..
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                5 Niedziela Zwykła – 10.02.2019
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • Dziś 4 Niedziela Zwykła. O godz. 18.00 Godzina Święta połączona z Nieszporami.

 

 • Z racji ferii zimowych kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w środy od 16.00 do 18.00.

 

 • Jutro po każdej mszy św. udzielimy błogosławieństwa św. Błażeja.

 

 • W poniedziałek od godz. 9.45 będziemy demontować nasz żłóbek. Serdecznie zapraszamy mężczyzn i młodzież męską do pomocy. Przy budowie było nas dużo, mamy więc nadzieję, że i teraz nie zabraknie chętnych.

 

 • We wtorek błogosławieństwo wody i chleba ku czci św. Agaty.

 

 • W najbliższą środę, 06.02.2019 roku, rozpoczniemy kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15, w środy w domu parafialnym.

 

 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 11.02.2019 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • Światowy Dzień Chorego obchodzimy co roku we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego. Nasz parafialny dzień chorego, ze mszą św. i udzieleniem sakramentu chorych, będziemy obchodzili w czasie rekolekcji wielkopostnych, we wtorek 12.03. br.

 

 • Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną, a za tydzień taca inwestycyjna, która w styczniu i lutym przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła.

 

Papieska intencje modlitewna  na miesiąc luty 2019:

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

26
Sty

3 Niedziela Zwykła – 27.01.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                Jezus w synagodze w Nazarecie ogłasza rok łaski od Pana. Nie należy rozumieć tego roku w kategoriach ściśle chronologicznych. Ogłoszony w Nazarecie na początku publicznej działalności Jezusa, rok łaski wciąż trwa i będzie trwał aż do Jego powtórnego przyjścia. Czas, który mamy do dyspozycji, jest nam podarowany po to, abyśmy usłyszeli słowo Boga i przyjęli Jego łaskę ofiarowaną w Jezusie Chrystusie. Prośmy Boga o dar mądrości serca, abyśmy w pełni skorzystali z podarowanego nam czasu łaski. ks. Maciej Zachara MIC

…Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż różnorako. Stary Testament zapowiada i przygotowuje Jego przyjście, Nowy zaś stwierdza je i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha w duchu wiary słów Bożych, spotyka zawsze Jezusa z Nazaretu, a każde z Nim spotkanie umacnia nas w drodze i daje pokój serca w kroczeniu ku wieczności…

 

              3 Niedziela Zwykła – 27.01.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. małym dzieciom.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 28.01.2019 
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.30 – Msza św. w int. beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
                Wtorek – 29.01.2019  
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 30.01.2019
Wspomnienie św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy
  6.30 – Msze św.
  9.00 – Msze św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, następnie spotkanie.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 31.01.2019
Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Piątek – 01.02.2019pierwszy piątek miesiąca
   6.00 – Droga krzyżowa.
   6.30 i 9.00 – Msza św.
17.00 – Msza św. pierwszopiątkowa z udziałem dzieci.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 02.02.2019pierwsza sobota miesiąca
Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
  8.15 – Nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci NMP.
  9.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
              4 Niedziela Zwykła – 03.02.2019
   8.00 – Spotkanie modlitewne Róż Różańcowych.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
18.00 – Godzina Święta połączona z Nieszporami.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 3 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

 • Dziś przed kościołem odbywa się zapowiedziana zbiórka do puszek przeznaczona na operację i rehabilitację pooperacyjną dla 16-letniego Michała. Jak podają rodzice „serce Michała zamiera i operacja jest jedyną szansą ratunku”. Operacja musi się odbyć w Niemczech, a koszt wynosi ponad 140 tysięcy. Zbiórka ta jest zweryfikowana przez Fundację SIEPOMAGA oraz Księdza Proboszcza parafii rodzinnej Michała.

 

 • W naszym województwie rozpoczęły się ferie zimowe, dlatego też w tym i przyszłym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środy od 16.00 do 18.00.

 

 • W środę o 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, a następnie spotkanie w domu parafialnym.

 

 • W sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Na wszystkich mszach św. będziemy święcić gromnice. Prosimy, aby świece miały okapniki.

 

 • W sobotę również przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1997 roku.

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek msza św. dla dzieci o godz. 17.00, a wcześniej okazja do spowiedzi. W sobotę o 8.15 nabożeństwo ku czci Matki Bożej, a o 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.

 

 • W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Błażeja. Błogosławieństwa św. Błażeja udzielimy w poniedziałek po wszystkich mszach św.

 

 • Ze względu na ferie w tym i w przyszłym tygodniu odbędą się domowe odwiedziny chorych. Wcześniej z chorymi kontaktujemy się telefonicznie.

 

 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 11.02.2019 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • 06.02.2019 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15, w środy w domu parafialnym.

 

 • Papieska intencje modlitewna  na miesiąc luty 2019:O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

 

 • W poniedziałek, 04.02.2019 roku, o godz. 9.45 będziemy demontować naszą szopkę. Serdecznie zapraszamy panów do pomocy.

 

 • Za tydzień zbiórka do puszek na kuchnię charytatywną.

 


 

Jak czytać Biblię

Lectio divina – to tradycyjna metoda Kościoła, polegająca na medytacji fragmentu Pisma Świętego. Składa się na nią kilka etapów:

wstęp (znajdź miejsce i zadbaj o przestrzeń, stań pokornie w obecności Boga, poproś Ducha Świętego o pomoc i prowadzenie)

lectio (czytanie i analiza fragmentu Pisma Świętego – najlepiej kilka razy i na głos, można podkreślić ważniejsze słowa, wypisać wydarzenia czy bohaterów)

meditatio (szukanie głębszego sensu czytanych słów, „przeżuwanie” tekstu. Jakie jest przesłanie tego fragmentu dla Wspólnoty Kościoła i każdego człowieka. Czasem wystarczy skupić się na jednym słowie, zdaniu i przy nim trwać, inny razem można sięgnąć po komentarz biblijny).

contemplatio (zaangażowanie całego siebie w treść i przesłanie Orędzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, wejście ze wszystkim co się ma w strumień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu by przelał i zanurzył nas w oceanie swojego wewnętrznego Życia i Miłości)

oratio (kontemplacja jest doświadczeniem, które naturalnie ląduje w modlitwie słowami, najczęściej uwielbieniem, dziękczynieniem, a w końcu prośbą.

 


 

Kilka danych z życia naszej Parafii za 2018 rok:

Liczba osób zameldowanych na terenie naszej parafii:  11 299 – dane 31.12.2017

                                   2018      2017      2016       

Chrzest św. –             146          175         160

I Komunia –                 161           94          99          

Bierzmowanie –            36          44             44

Małżeństwo –               55           54            64

Pogrzeb –                   123         121         132

W roku 2018 udzielono około 170 tys. Komunii św.

 

Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej za:

 

                                        cały 2018              2018 XII              2017 XII

użytkownicy –                    64 878                  10 731                   9 719

sesje –                             121 925                 15 957                   14 046

odsłony –                         220 163                 27 633                   24 971

Bóg zapłać z korzystanie i cenne uwagi dotyczące tworzenia naszej strony.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

19
Sty

2 Niedziela Zwykła – 20.01.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany Galilejskiej, a następnie radujcie się cudami, których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzonego Syna. Nie wszystkie od razu da się zauważyć największe z nich mogą wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino, które w ostatnim ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem i Krwią, dającymi nam życie wieczne. Ten, kto potrafi patrzeć przez wiarę, rozpozna je: zobaczy pod postacią chleba Ciało, a pod postacią wina Krew naszego Zbawcy. o. Cezary Binkiewicz OP

 …Obecność i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych w Kanie motywują do większej ufności. Człowiek często czuje się niegodnym Chrystusa, brak mu odwagi, lecz jeśli powierza się Matce, Ona sama przygotuje go i prowadzi do Niego …

 

                2 Niedziela Zwykła – 20.01.2019 
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01.2019)
  7.00 – Msza św. w int. o. Fabiana, proboszcza, z ok. imienin.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 21.01.2019  Dzień Babci
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 22.01.2019  Dzień Dziadka
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 23.01.2019
  6.30 i 9.00 – Msze św.  
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 24.01.2019
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w salkach.
                Piątek – 25.01.2019
Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
   6.00 – Droga krzyżowa.
   6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 26.01.2019 
Wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
  8.30 – Godzinki ku czci NMP
  9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                3 Niedziela Zwykła – 27.01.2019
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. małym dzieciom.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 2 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 • W piątek Święto Nawrócenie św. Pawła, które kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w tym roku obchodzone pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

 

 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 11.02.2019 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • 06.02.2019 roku (środa) rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15, w środy w domu parafialnym.

 

 • Dziś kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność, za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, a także za Wasze ofiary. Za wszelkie niedociągnięcia, które się zakradły w organizację i przeprowadzenie tegorocznej kolędy serdecznie przepraszamy. Kazanie o. Proboszcza podsumowujące kolędę i cały miniony rok, zostanie wygłoszone w przyszłą niedzielę 27.01.br. na wszystkich mszach św.

 

 • Fundacja Tobiaszki organizuje zajęcia podczas ferii zimowych. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc dla dzieci i młodzieży, w pierwszym i w drugim tygodniu. Zainteresowanych zapraszamy na stronę fundacji tobiaszki.pl,oraz prosimy o kontakt e-mailowy. Koszt 75 zł /tydzień.

 

 • W przyszłą niedzielę odbędzie się przed kościołem zbiórka do puszek przeznaczona na operację i rehabilitację pooperacyjną dla 16-letniego Michała. Jak podają rodzice „serce Michała zamiera i operacja jest jedyną szansą ratunku”. Operacja musi się odbyć w Niemczech, a koszt wynosi ponad 140 tysięcy. Zbiórka ta jest zweryfikowana przez Fundację SIEPOMAGA oraz Księdza Proboszcza parafii rodzinnej Michała.

 

Nasza Parafia we współpracy z Biurem Podróży Wratislavia Travel organizuje w obecnym roku następujące PIELGRZYMKI:

 

 

 

 • W listopadzie 2019 przewidziana jest jeszcze pielgrzymka do Ziemi Świętej – szczegóły w najbliższym czasie.

 

 • Jeszcze jedna informacje dotycząca pielgrzymek: Nasz były gwardian – o. Jozafat z Wambierzyc, organizuje wyjazd na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii (25.06-06.07.2019). Należy zgłaszać się do biura Wratislavia Travel we Wrocławiu. Koszt pielgrzymki 3950 zł + 250 USD. Zaliczkę należy wpłacić do połowy lutego. Gruzja Armenia 25.06-6.07.2019

 

Jak czytać Biblię

Lectio divina – to tradycyjna metoda Kościoła, polegająca na medytacji fragmentu Pisma Świętego. Składa się na nią kilka etapów:
wstęp (znajdź miejsce i zadbaj o przestrzeń, stań pokornie w obecności Boga, poproś Ducha Świętego o pomoc i prowadzenie)
lectio (czytanie i analiza fragmentu Pisma Świętego – najlepiej kilka razy i na głos, można podkreślić ważniejsze słowa, wypisać wydarzenia czy bohaterów)
meditatio (szukanie głębszego sensu czytanych słów, „przeżuwanie” tekstu. Jakie jest przesłanie tego fragmentu dla Wspólnoty Kościoła i każdego człowieka. Czasem wystarczy skupić się na jednym słowie, zdaniu i przy nim trwać, inny razem można sięgnąć po komentarz biblijny).
contemplatio (zaangażowanie całego siebie w treść i przesłanie Orędzia, zasłuchanie się w Słowo Boże, wejście ze wszystkim co się ma w strumień Bożej myśli, aby pozwolić Bogu by przelał i zanurzył nas w oceanie swojego wewnętrznego Życia i Miłości)
oratio (kontemplacja jest doświadczeniem, które naturalnie ląduje w modlitwie słowami, najczęściej uwielbieniem, dziękczynieniem, a w końcu prośbą.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

13
Sty

Niedziela – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego

Opublikowane przez: o.Fabian

Święto Chrztu Pańskiego

Drodzy Parafianie i Goście

Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz, dzisiejsze święto jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego chrztu, do chwili, gdy również do nas Bóg powiedział: Jesteś moim synem umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną. Zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem Bożym. Czy ono wciąż się w nas rozwija? Czy dialog Boga ze mną jest kontynuowany?  o. Cezary Binkiewicz OP

Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim owocowała, jest pokora skłaniająca go do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.

 

                Niedziela – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.00 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 14.01.2019 
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 15.01.2019
6.30 i 9.00 – Msze św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.
                Środa – 16.01.2019
Święto świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników Franciszkańskich.
  6.30 i 9.00 – Msze św.  
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 17.01.2019
Wspomnienie św. Antoniego, opata.
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 18.01.2019
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 18 – 25.01.2019.
   6.30 i 9.00 – Msza św.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 19.01.2019 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  8.30 – Godzinki ku czci NMP
  9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                2 Niedziela Zwykła – 20.01.2019
  7.00 – Msza św. w int. o. Fabiana, proboszcza z ok. imienin.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; na mszy jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 83.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Święto Chrztu Pańskiego. które kończy Liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W Polsce, zgodnie z tradycją, śpiewamy kolędy do 2 lutego. O godz. 18.30 zapraszamy na nieszpory.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • W czwartek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20).

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia, o g. 15.00 w kościele rzymskokatolickim św. Kazimierza Królewicza w Warszawie.

 

 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 11.02.2019 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • 06.02.2019 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania osoby dorosłe (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15, w środy w domu parafialnym.

 

 • Dziś taca inwestycyjna, która jest przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła, bo pewnie zauważyliście, że od 4 niedzieli Adwentu w weekendy nasz kościół jest dogrzewany.
 • W związku z tym bardzo prosimy o zamykanie drzwi kościoła.

 

 • W parafii trwają odwiedziny duszpasterskie. Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00.

Oto plan na rozpoczynający się tydzień:

13 stycznia – niedziela: Bończyka, Zawalna, Żmigrodzka, Kocha, Skwer Obrońców Helu, Zaleskiego, Goszczyńskiego;
14 stycznia – poniedziałek: Kasprowicza 2 – 6, Rowerowa, Jutrosińska;
15 stycznia – wtorek: Baczyńskiego, Brodzińskiego, Gąsiorowskiego, Kamieńskiego;
20 stycznia – niedziela: Kolęda uzupełniająca.
 

Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie, to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się w niedzielę 20 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie – 71 /32- 73- 423 ).

We wtorek kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii.  Pozostanie już tylko kolęda uzupełniająca. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność, za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, a także za Wasze ofiary. Za wszelkie niedociągnięcia, które się zakradły w organizację i przeprowadzenie tegorocznej kolędy, serdecznie przepraszamy. Kazanie o. Proboszcza podsumowujące kolędę i cały miniony rok, a także wytyczające pewne kierunki w obecnym roku, zostanie wygłoszone w niedzielę 27.01.br. na wszystkich mszach św. 

 


 

Nasza Parafia we współpracy z Biurem Podróży Wratislavia Travel organizuje w obecnym roku następujące PIELGRZYMKI:

 

 

 

 • W listopadzie 2019 przewidziana jest jeszcze pielgrzymka do Ziemi Świętej – szczegóły w najbliższym czasie.

 

 • Jeszcze jedna informacje dotycząca pielgrzymek: Nasz były gwardian – o. Jozafat z Wambierzyc, organizuje wyjazd na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii (25.06-06.07.2019). Należy zgłaszać się do biura Wratislavia Travel we Wrocławiu. Koszt pielgrzymki 3950 zł + 250 USD. Zaliczkę należy wpłacić do połowy lutego. Gruzja Armenia 25.06-6.07.2019

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.