Archive for the ‘Kronika parafialna’ Category

12
Paź

Inauguracja Roku Wiary u św. Antoniego

Opublikowane przez: o.Fabian

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił dnia 11 października 2012 roku ROK WIARY, który zakończy się w Uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w roku przyszłym. Data rozpoczęcia ROKU WIARY jest związana z pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i dwudziestą rocznicą opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Te dwa wydarzenia wywarły potężny wpływ na życie i działanie Kościoła powszechnego.

I. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary napisał, że ten Rok „jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (List Apostolski Porta Fidei 5). Wezwanie do nawrócenia jest tu skierowane do wierzących. Nie chodzi więc o nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz takie odnowienie i pogłębienie posiadanej już wiary, aby zaowocowała ona wyraźniej „nowym nawróceniem do Pana”.

II. Co zrobić? Papież wskazuje na drogi rozwoju wiary. Pisze: „Wiara rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości” (PF 7). Jedno i drugie jest procesem, który trwa w życiu wierzących od chwili chrztu. Teraz nadeszła szczególna okazja, aby temu procesowi wzrostu w wierze uważniej się przyjrzeć, skorygować błędy i nabrać nowych sił do pielęgnowania wiary i życia według jej zasad.

 III. Powyższe myśli wyrażają słowa: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5). Zostały one wypowiedziane przez Apostołów wtedy, gdy już uwierzyli w Chrystusa. Jednak kiedy widzieli to, co Jezus czynił, czego nauczał i czego od nich wymagał, uświadamiali sobie, że ich wiara jest zbyt słaba. Potrzebowali mocniejszej wiary, aby mogli iść drogą, którą im Mistrz wskazywał. My jesteśmy w podobnej sytuacji. W kolejnych dniach i tygodniach tego szczególnego Roku, zarówno poszczególni wierni, jak też wspólnota zgromadzona na liturgii lub nabożeństwach, powinni stale powtarzać słowa Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary”.

W naszej parafii też zainaugurowaliśmy Rok Wiary. W uroczystej procesji została wniesiona do świątyni księga Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zapraszamy i zachęcamy do czytania i studiowania tej księgi.

1
Cze

Nasza kuchnia charytatywna połączyła ich

Opublikowane przez: o.Fabian

Czy można zacząć życie po 60-tce? Pan Stanisław jest wdowcem, po wypadku poruszający się o kulach. Z trudem wiąże koniec z końcem. Jednak oprócz chleba najbardziej brakowało mu miłości… Fragment programu TVP „My Wy Oni” z 12.04. o małżeństwie Barbary i Stanisława („Talent do dzielenia się… miłością”).

1
Kwi

Opublikowane przez: o.Fabian

N I E D Z I E L A

P A L M O W A 

Hosanna Synowi Dawidowemu…

 

 

27
Mar

Dzień Świętości Życia

Opublikowane przez: o.Fabian

Przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego

Podczas wieczornej mszy św. 26 marca 2012r. ponad 40 wiernych złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji. Przez modlitwę podjętą tego wieczoru kolejne dzieci będą mogły cieszyć się życiem. Modlitwa ma ogromną moc.
3
Mar

Opublikowane przez: o.Fabian

Rekolekcje na Górze św. Anny (2-4 marca 2012)

      Niespełna 50 osób (młodzieży) z naszej parafii odbywa na Górze św. Anny Wielkopostne Dni Skupienia. Są to Ewangelizacyjne Rekolekcje, w których bierze udział 300 osób, w tym młodzież z naszej parafii, a zwłaszcza przygotowująca się do bierzmowania. W czasie tych dni nie brakuje wspólnej modlitwy, słuchania kazań i dyskusji w małych grupach na trudne tematy. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem słucha świadectw wiary swoich rówieśników, których życie kiedyś było poplątane i beznadziejne, lecz zaproszenie do swojego życia Jezusa i chęć traktowania wiary w Boga na serio okazała się lekarstwem na trudności w życiu.

 

o. Oskar OFM

Zobacz zdjęcia z rekolekcji:  http://www.swanna.pl/foto_2012/wdsewa/htmy/1foto.htm

1
Mar

Prace rozpoczęte

Opublikowane przez: o.Fabian

 

Przed naszym kościołem i klasztorem widoczne są już prace związane z remontem bruku. Pierwszy etap prac to kosmetyka drzewostanu, oraz przygotowanie placu budowy.