Archive for the ‘Czytelnia’ Category

 

indeksII Niedziela Wielkanocna

czyli Miłosierdzia Bożego

Drodzy Parafianie

Jesteśmy dzisiaj, wraz ze św. Tomaszem Apostołem, zaproszeni, aby dotknąć serca Jezusowego, czyli dotknąć tajemnicy Bożego miłosierdzia. (…) Doświadczyć wtedy możemy bezgranicznej miłości Pana Boga, miłości niczym niezasłużonej, ale też miłości, która kocha nas takich, jacy jesteśmy, miłości, której na przeszkodzie nie mogą stanąć nasze słabości i grzechy, a nawet śmierć, gdyż jest to miłość, która ma swe źródło w przebitym boku Chrystusa – Baranka zmartwychwstałego, zwycięzcy grzechu i śmierci. Dotykając serca Pana Jezusa, dotykamy istoty samego Boga, a jest nią Miłość miłosierna. Niedziela Miłosierdzia Bożego zaprasza nas do tego, abyśmy w tę Miłość uwierzyli, abyśmy tej Miłości się powierzyli i abyśmy z tą Miłością się zjednoczyli… Michał Pac OP

…warunkiem przyjścia Jezusa – „mimo drzwi zamkniętych” – jest gotowość i pragnienie zmiany… i chyba tylko tyle wystarcza, by miłosierny Pan przyszedł i odmienił życie…

 

                2 Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia – 12.04.2015
71. Tydzień Miłosierdzia 12 – 19.04.2015
8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.30 – Msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 13.04.2015
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych (dom parafialny).
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie Kręgu Biblijnego Betania.
                Wtorek – 14.04.2015
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.
19.15 – Młodzieżowy Krąg biblijny (fraternia).
                Środa – 15.04.2015
18.30 – Msza św.
19.15 – Katecheza Dorosłych. Temat: Monastycyzm bliskowschodni – św. Szymon Słupnik.
                Czwartek – 16.04.2015                
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 17.04.2015                      
6.00 – Droga Krzyżowa.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica) następnie katecheza (fraternia).
                Sobota – 18.04.2015
8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9.45 – Fraternia dziecięca (dom parafialny).
10.00 – Spotkanie ministrantów.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
                3 Niedziela Wielkanocna – 19.04.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci, po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
15.00 – Msza św. dla Duszpasterstwa Rodzin (kaplica).
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • pcz2Dziś 2 Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 serdecznie zapraszamy na Koronkę, a o godz. 18.30 na Nieszpory.
 • Dziś również rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Caritas dla rodziny”.
 • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Paschalnych bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
 • Spotkanie Róż Różańcowych w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
 • We wtorek o 18.00 nabożeństwo ku czci św. Antoniego, a po mszy wieczornej, adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi św. do godz. 21.00.
 • Kolejna Katecheza Dorosłych w środę po mszy św. wieczornej. Temat: Monastycyzm bliskowschodni – św. Szymon Słupnik (dom parafialny).
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna wg planu.
 • W przyszła niedzielę po mszy św. o 12.00 kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 • Tekturowe skarbonki Caritas z wielkopostną jałmużną można składać jeszcze na furcie klasztornej do przyszłej niedzieli.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczniemy w czwartek 7.05.br. o godz. 19.15 w domu parafialnym. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

 

                Ogłoszenia dla młodzieży

– Krąg Biblijny dla młodzieży we wtorek o godz. 19.15 (fraternia).

– Msza św. w piątek o 19.15 w kaplicy, a następnie katecheza na fraterni.

– W przyszłą niedzielę spotkanie katechumenatu: rok I po mszy o 9.00, rok II po mszy o 17.00 (w domu parafialnym).


 

 • frapetarDnia 21 kwietnia 2015 r. w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu (Salezjanie, ul. B. Prusa 78) odbędzie się spotkanie z o. Petarem Ljubičićem, franciszkaninem z Medziugorje. Zgodnie z treścią medziugorskich objawień Matki Bożej wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo otrzymała treść 10 tajemnic dotyczących wydarzeń jakie mają mieć miejsce na świecie. Nie może teraz ujawnić ich treści ponieważ jest związana tajemnicą. Ojciec Petar Ljubičić został przez nią wybrany, jako kapłan, który będzie ogłaszał je światu. Na 10 dni przed wypełnieniem każdej tajemnicy o. Petar pozna jej treść i przez następne 7 dni wraz z Mirjaną będą pościć. Na 3 dni przed wypełnieniem każdej tajemnicy, o. Petar wyjawi światu jej treść oraz miejsce i czas realizacji. O. Petar przybywa do Polski z orędziem pokoju.

     Program spotkania: 17.30 – Różaniec, 18.00 – Msza Święta, 19.00 – Modlitwa o

uzdrowienie i Adoracja.

 


 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Koronkę do Bożego miłosierdzia Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r., jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

„Przez nią uprosisz wszystko,  jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą” (Dz. 1731).

 

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

 

„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (…) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).

 

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę” (Dz. 811).


 

 

Jak się odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego….

                Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twoje-go, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

                Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

                Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

P2P_koronka_kwadrat

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości,

za pomoc i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego i radosnego przeżycia

wielkich tajemnic Wielkanocnych.

Niech zmartwychwstały Pan Wam błogosławi.

 

 

5
Kwi

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 05.04.2015

Opublikowane przez: o.Fabian

Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstania Pańskiego

imagesnmkDrodzy Parafianie

…Zmartwychwstanie wolne od taniego happy endu nie usuwa dramatyzmu: Maria Magdalena szuka Pana z płaczem, a uczniowie są zatrwożeni i wylękli. Zmartwychwstały ukazuje się z zapisaną na ciele bolesną historią – męką i śmiercią. Chrystus nie zaprzecza, że jest ból, że są łzy, że był grzech i śmierć, ale zarazem głosi przezwyciężenie zła przez miłość. Trzeba przejść przez Wielki Piątek, by wbiec w poranek wielkanocny. Przy umierającym Mistrzu nie było większości uczniów, stąd w pustym grobie muszą równocześnie dojrzeć i śmierć, i życie. Jak Eucharystia jest pamiątką i śmierci, i zmartwychwstania, tak każdy uczeń jest świadkiem Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.  Maciej Biskup OP

…Zmartwychwstanie jest tam, gdzie jest życie. Trudno spotkać Zmartwychwstałego, jeśli szukamy Go wśród umarłych. On jest z nami przez wszystkie chwile czasu aż do skończenia świata… Z Tobą też, ale czy TY z Nim?

                Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 05.04.2015
                (nie ma mszy św. o godz. 6.00)
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.
                Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 06.04.2015
                (msze św. wg porządku niedzielnego)
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom.
                – nie będzie nabożeństwa wieczornego.
                Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 07.04.2015      
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu.
                Środa w Oktawie Wielkanocy – 08.04.2015          
9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, a po niej spotkanie w domu parafialnym.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda.
                Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 09.04.2015  
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek w Oktawie Wielkanocy – 10.04.2015                                                         
(nie będzie Drogi Krzyżowej o 6.00)
               Sobota w Oktawie Wielkanocy – 11.04.2015
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej
               2 Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia – 12.04.2015
8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
– po Koronce msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory Wielkanocne.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Paschalnych bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za dary przekazane dla Kuchni Charytatywnej. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
 • Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. wg porządku niedzielnego. Nie będzie nabożeństwa wieczornego.
 • We wtorek o 18.00 nabożeństwo ku czci św. Antoniego, a po mszy wieczornej, adoracja Najśw. Sakramentu.
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna od środy.
 • W środę o godz. 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, a następnie spotkanie w domu parafialnym.
 • Tekturowe skarbonki Caritas z wielkopostną jałmużną można składać na furcie klasztornej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (12.04.).
 • W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo, w czasie którego odmówimy Koronkę. Z tego powodu, msza św. dla wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych zostanie odprawiona po Koronce do Bożego Miłosierdzia.
 • Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Caritas dla rodziny”.
 • W przyszłą niedzielę, mszą św. o godz. 12.00, rozpoczynamy rekolekcje wielkanocne w Szkole Podstawowej  nr 20. Plan rekolekcji jest wywieszony w szkole.

 


indeks

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 


 

Odpust zupełny w uroczystość Bożego Miłosierdzia – w II Niedzielę Wielkanocy.

 1. Penitencjaria Apostolska w dekrecie z 29 czerwca 2002 roku podała, co następuje: Miłosierdzie Boże zdolne jest przebaczyć najcięższe nawet grzechy, ale czyniąc to skłania wiernych do wzbudzenia w sobie nadprzyrodzonego żalu za własne grzechy, tak że podejmują oni – również z pomocą łaski Bożej – mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. Takie duchowe usposobienie pozwala rzeczywiście uzyskać wybaczenie grzechów śmiertelnych, kiedy wierny przyjmuje z pożytkiem sakrament pokuty lub też żałuje za nie przez akt doskonałej miłości bądź doskonałego żalu i postanawia przystąpić jak najprędzej do sakramentu pokuty.
 2. Odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – mogą zyskać ci, którzy w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, modlitwę «Ojcze nasz» i «Wierzę w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam Tobie».
 3. Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na morzach; wielu ludzi, których wojenne tragedie, polityczne wydarzenia, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domu lub wykonują pilne potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą w Niedzielę Bożego Miłosierdzia uzyskać odpust zupełny: wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed wizerunkiem Miłosiernego Pana «Ojcze nasz» i « Wierze w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
 4. Gdyby nawet to (co podano wyżej) nie było możliwe do wykonania, w tym dniu odpust zupełny mogą zyskać ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu uzyskania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienie spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując jednocześnie postanowienie, że spełnią trzy zwyczajne warunki przepisane do uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe. (…)  Ks. dr Piotr Gajda

 

Parafianom i naszym Gościom z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu łask,

darów Ducha Świętego, zdrowia,

ale przede wszystkim, realizowania w życiu woli Bożej.

Niech Jezus Zmartwychwstały Was prowadzi i umacnia, niech Wam błogosławi.

28
Mar

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 29.03.2015

Opublikowane przez: o.Fabian

5754Niedziela Palmowa

czyli Męki Pańskiej

 Drodzy Parafianie

…Liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się od pamiątki triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wiwatujące na Jego cześć tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”. W specjalnym obrzędzie liturgicznym powtarzamy to, co czynili i mówili uczniowie Jezusa oraz tłumy, które gromadziły się wokół Niego. Chwilę później czytamy ewangeliczny opis męki Pańskiej. Te dwa wydarzenia, choć w formie tak różne od siebie, odnoszą się do jednej tajemnicy uniżenia, a w nim królowania Chrystusa. Streszcza ją św. Paweł w słowach: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,6–7). W ten sposób liturgia Niedzieli Palmowej zawiera już w sobie pełny wymiar męki. Jest to Pascha Jezusa Chrystusa, która staje się jednocześnie naszą drogą. Jarosław Krawiec OP

…dziś umacniajmy naszą wiarę, nadzieję i miłość do Boga słowami Klemensa XI: „Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz”.

 

              Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 29.03.2015
(na mszach św. od g. 9.00 będzie śpiewana Pasja przez DA Antoni)
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. dla studentów.
                Wielki Poniedziałek – 30.03.2015
19.15 – Parafialny krąg biblijny Betania.
                Wielki Wtorek – 31.03.2015
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do godz. 21.00.
                Wielka Środa – 01.04.2015
18.30 – Msza św., a po niej Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do godz. 24.00. Jeśli będą chętni do spowiedzi, to będziemy spowiadali również po północy.
19.15 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w domu parafialnym.

images

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

                Wielki Czwartek – 02.04.2015
8.00 – Komunia św. dla tych, którzy nie mogą brać udziału w Mszy Wieczerzy Pańskiej wieczorem.
8.30 – Gorzkie Żale.
9.00 – Uroczysta Msza św. „Krzyżma” w Katedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem i z homilią Ks. Abpa Józefa Kupnego.
19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, a po niej Adoracja Najśw. Sakramentu w „ciemnicy” do godz. 24.00.
                Wielki Piątek – 03.04.2015
(obowiązuje post ścisły)
6.00, 9.30 i 18.30 – Droga Krzyżowa w kościele, a o godz. 17.00 Droga Krzyżowa na wałach.
19.00 – Liturgia Męki Pańskiej. Po liturgii adoracja Najśw. Sakramentu w Bożym Grobie oraz adoracja Krzyża Świętego.
21.30 – Gorzkie Żale.
                               – czuwanie przy Bożym Grobie do godz. 24.00.
– ofiary składane przy adoracji Krzyża św. przeznaczone są na utrzymanie sanktuariów w Ziemi Świętej, a także na pomoc dla żyjących tam chrześcijan.
                Wielka Sobota – 04.04.2015      
(zalecane jest zachowanie postu jakościowego)
8.00 do 16.00 – święcenie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny.
– dary do Kuchni Charytatywnej można składać do koszów obok balasek.
22.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna.
                NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 05.04.2015
(nie ma mszy św. o godz. 6.00)

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczynająca Wielki Tydzień.
 • Serdecznie zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek.
 • Dziś na wszystkich mszach św. poświęcenie palm.
 • Przed kościołem odbywa się kiermasz charytatywny. Jak co roku wspólnoty: Muminki i Betesda rozprowadzają własnoręcznie wykonane palmy, zaś Fundacja Tobiaszki zaprasza na stoisko z dekoracjami świątecznymi zrobionymi przez dzieci i wolontariuszy. Możemy również zakupić różne dekoracje i prezenty z hurtowni naszego wydawnictwa.
 • Przed Kościołem zbiórka do puszek na potrzeby studentów z D.A. Antoni, którzy wykonują pasję na wszystkich mszach św.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy paschaliki wielkanocne w ramach akcji Caritas „płomień miłości”, a także kartki świąteczne.
 • W tym tygodniu domowe przedświąteczne odwiedziny chorych: o. Proboszcz i o. Adam w poniedziałek i wtorek, a o. Teofil w poniedziałek i czwartek. Zwyczajowo będziemy się wcześniej zapowiadać telefonicznie.
 • W środę nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Zapraszamy na liturgię Triduum Paschalnego: w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o godz. 19.00, a w Wielką Sobotę o godz. 22.00 na Liturgię Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną. Na liturgię przynosimy świece z okapnikami. Prosimy o zgłoszenie się do zakrystii panów do niesienia baldachimu i latarni. Bóg zapłać.
 • Po uroczystościach w Wielki Piątek adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24.00.
 • Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy na obowiązkowe próby w czwartek o godz. 14.00, a piątek i sobotę o godz. 10.00.
 • W Wielki Piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa na wałach nad Odrą.
 • W Wielką Sobotę święcenie pokarmów co pół godziny od godz. 8.00 do 16.00.
 • W Wielką Sobotę będą rozprowadzane przed kościołem „chlebki św. Antoniego” przeznaczone na wielkanocny stół. Cena 3 zł lub dobrowolna ofiara. Dochód przeznaczony jest na parafialne cele charytatywne.
 • W Wielką Sobotę podczas święcenia potraw wielkanocnych będzie wystawiony kosz na dary dla potrzebujących korzystających z naszej kuchni charytatywnej. Zachęcamy do dzielenia się darami stołu wielkanocnego.
 • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, nie będzie mszy św. o godz. 6.00.
 • Kancelaria Parafialna będzie nieczynna od Wielkiego Czwartku do środy po Wielkanocy.
 • Tekturowe skarbonki Caritas z wielkopostną jałmużną można składać na furcie klasztornej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (12.04.).
 • Fundacja Tobiaszki składa podziękowania za włączenie się parafian w zbiórkę elektrozłomu. Zebrano 2,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego. Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy głębokiego i owocnego przeżywania tych wielkich dni, tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. br. Rafał.

 

 • indeksSpotkanie modlitewne Róż Różańcowych w miesiącu kwietniu odbędzie się w niedzielę 12.04. o godz. 8.00.
 • Intencje papieskie na kwiecień 2015:

ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 


 

Obraz1Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu:

Wielki Wtorek: od 6.30 do 7.00 i od 8.30 do 9.30 oraz od 18.00 do 21.00.

Wielka Środa: od 6.30 do 7.00 i od 8.30 do 9.30 oraz od 18.00 do 24.00. Jeśli będzie potrzeba to dłużej.

Dzieci zapraszamy na swoją spowiedź w środę o godz. 17.00.

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty: od godz. 6.00 do 17.00.

Podczas Liturgii Wielkiego Tygodnia nie spowiadamy !!!

 

Bardzo prosimy o dobre przygotowanie się do tego sakramentu. Pomóc może przypomnienie sobie:

 „Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne na­wrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia” (Obrzędy pokuty, § 6).

 1.  Rachunek sumienia – mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi.
 2. Żal za grzechy – mam szczerze żałować za wszystkie swoje grze­chy.
 3. Mocne postanowienie poprawy – mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszyst­kich grzechów. 
 4. Szczera spowiedź – mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie. 
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – mam wykonać po­kutę, którą wyznaczy mi spowiednik.

 św. Jan Paweł II tak poucza:

 „Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przy­jaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, po­zbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecz­nym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść”.

 


 

WIELKI TYDZIEŃ 2015

images„…Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty, lepiej jest dawać, aniżeli brać, angażowanie się jest skuteczniejsze od czczego stawiania żądań. Krzyż znaczy: nie ma (…) ciemności bez gwiazdy, burzy bez bezpiecznej przystani. Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. Krzyż znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi, większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce, życie jest silniejsze niż śmierć…”     Jan Paweł II (Wiedeń, 10.09.1983)

 

W nierozerwalnej jedności Triduum Paschalnego zawiera się rdzeń całego chrześcijańskiego przesłania:

chwała przychodzi przez krzyż; życie rodzi się ze śmierci.

Celebrujmy wspólnie Paschę Chrystusa!  

Zapraszamy

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości,

za pomoc i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

21
Mar

V Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2015

Opublikowane przez: o.Fabian

jezus calun Drodzy Parafianie

 W kamiennym sercu nie ma życia, trzeba je wymienić – czyli dokonać przeszczepu. Chore, ale jeszcze nie skamieniałe, można poddać terapii z nadzieją na odzyskanie zdrowia. W języku biblijnym serce to centrum człowieka, to ono myśli, czuje, to w jego wnętrzu rodzą się decyzje. Prorocy uważnie przypatrują się sercu, badają jego stan, wnikliwie opisują jego stany chorobowe. Widzą więcej, bo Boże natchnienie wzmacnia zdolność do głębszego wniknięcia w tajemnicę każdego człowieka: „Bóg przenika serce” (Jr 17,10). Prorocy – przemawiając w imieniu Boga – jak lekarze stawiają diagnozę: „Ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie” (Iz 29,23). Człowiek o kamiennym sercu jest człowiekiem pustym, nawet wtedy gdy uważa się za religijnego, wykonuje tylko jak manekin wyuczone gesty.  Jan Andrzej Kłoczowski OP

… Czy da się jeszcze w tym roku, może w tym Wielkim Poście skruszyć kamienne serce? Jest przecież szansa, że powstanie nowe serce, na wzór serca Jezusowego: ciche i pokorne… i szczęśliwe…

 

                V Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom.
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 23.03.2015
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betania.
                Wtorek – 24.03.2015
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do godz. 21.00.
                Środa – 25.03.2015   Dzień Świętości Życia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18.30 – Msza św., w czasie której można będzie złożyć o duchowej adopcji.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda
                Czwartek – 26.03.2015
18.30 – Msza św., a po niej nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
17.30- Wielkopostne Spotkania z Ikoną (kaplica).
                Piątek – 27.03.2015
6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa dla dorosłych.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.30 – Msza św., na którą zapraszamy również młodzież.
19.15 – Katecheza dla młodzieży (fraternia).
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                Sobota – 28.03.2015
8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9.00 – Msza św.
9.45 – Fraternia dziecięca.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św. w int. o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
                Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 29.03.2015
(na mszach św. od godz. 9.00 śpiewana będzie Pasję przez DA Antoni)
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej o. Roberta Jurzystę, naszego misjonarza z Burkina Faso, który głosi dziś na wszystkich mszach św. kazania. Po mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na misje.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej „Muminki” oraz wspólnota Arka organizują dziś przed kościołem Wielkanocny Kiermasz. Potrwa on do godz. 15.00, a dochód jest przeznaczony na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek .
 • W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. Droga Krzyżowa jest odprawiana w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00 oraz dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
 • W czasie Drogi Krzyżowej o godz. 20.00, śpiewać będą chór Wrocławscy Madrygaliści. Ich śpiew będzie swego rodzaju ilustracją kolejnych stacji. Zapraszamy.
 • Spotkanie przedpielgrzymkowe dla pielgrzymek: 1/ Trzy stolice; 2/ Kraków, Zakopane, Wadowice, a także wrześniowej pielgrzymki do 3/ Lourdes i Fatimy we wtorek o godz. 19.15 w domu parafialnym.
 • zwiastowanieW środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To również Dzień Świętości Życia, w którym w całej Polsce składane są przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. W naszej Parafii również – wzorem lat poprzednich – chcemy złożyć takie przyrzeczenie. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.
 • Kancelaria parafialna będzie czynna wg planu oprócz środy, ze względu na uroczystość.
 • Kolejne spotkania Kursu Przedmałżeńskiego w poniedziałek i czwartek o 19.15 w domu parafialnym.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.
 • W tym tygodniu w dniach 26-28.03 odbędą się rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 83. Plan rekolekcji jest podany w szkole.
 • W najbliższą środę nie będzie mszy ani spotkania ze wspólnotą Pogodna Jesień. Odbędzie się w środę 8. kwietnia.

 

 • Niedziela-palmowa-1W przyszłą niedzielę – 29.03 – jest Niedziela Męki Pańskiej. Na wszystkich mszach św. poświęcenie palm. Fundacja Tobiaszki zaprasza na kiermasz ozdób i upominków wielkanocnych, zaś Wspólnota Muminki będzie sprzedawała własnoręcznie przygotowane palmy. Dochód z kiermaszu jest przeznaczony na zorganizowanie wyjazdów wakacyjnych tych wspólnot. W związku z tym kierujemy jeszcze do państwa prośbę o bukszpan. Można go przynosić na furtę.

 

 • W przyszłą niedzielę na mszach św. od godz. 9.00 będzie śpiewana pasja w wykonaniu Duszpasterstwa Akademickiego Antoni. Po mszach będzie można wspomóc finansowo działalność tego duszpasterstwa.
 • W kawiarence można nabyć kartki świąteczne i świece Caritas, tzw. „paschaliki”. Dochód jest przeznaczony dla rodzin potrzebujących wsparcia.
 • Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. Św. Jadwigi organizuje „ Praktyki zawodowe” w Dortmundzie. Informacje szczegółowe umieszczone są na tablicy ogłoszeń.

 

 • alphalogo2Zapraszamy serdecznie na Kurs Alpha. Chrześcijaństwo jest nudne? Jesteś krytycznie nastawiony do Kościoła i księży? Masz wątpliwości, czy Bóg Cię kocha, bo nie doświadczasz miłości w swoim życiu? – Jeśli i Ciebie nurtują te i inne pytania, to zapraszamy Cię na kolację rozpoczynającą kurs Alpha, która odbędzie się 14.04.2015r., o godz. 19.30 przy ul. Piwnej 2 we Wrocławiu, tel. 607 107 332.

 

Ogłoszenia dla młodzieży

 • We wtorek Krąg Biblijny dla młodzieży o godz. 19.15 na fraterni.
 • W czwartek – zakończenie Wielkopostnych Spotkań z Ikoną mszą św. o 17.30 w kaplicy. W czasie mszy zostaną poświęcone ikony, które zostały wykonane przez młodzież.
 • W piątki Wielkiego Postu młodzież zapraszamy na mszę św. o 18.30 (w kościele), po mszy na katechezę (na fraterni), a o godz. 20.00 na Drogę Krzyżową.

 

 • logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodychMłodzież przygotowująca się do bierzmowania ma w sobotę 28.03. wyjście do siedmiu wrocławskich kościołów połączony z obchodami Światowych Dni Młodzieży we Wrocławiu. Początek o godz. 11.30 przed naszym kościołem (potem idziemy do kościoła: Odkupiciela Świata, św. Bonifacy, św. Józefa, św. Michała Archanioła, św. Idziego i katedry). Od 15.00 rozpoczęcie spotkania w Katedrze Wrocławskiej wg planu:
  – zawiązanie wspólnoty i wprowadzenie w treść orędzie papieża Franciszka,
  – adoracja Krzyża i okazja do spowiedzi,
  – spotkanie z Abp. Józefem Kupnym,
  – wręczenie certyfikatów i posłanie dla parafialnych punktów przygotowań,
  – koncert uwielbienia (wrocławski chór ŚDM).

 


 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego i owocnego przeżywania

Wielkiego Postu.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.

14
Mar

IV Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2015 – LAETARE

Opublikowane przez: o.Fabian

P1000076Drodzy Parafianie

Nie każda duchowość jest od Ducha Świętego, istnieją również duchy ciemniejsze niż noc i wprowadzające człowieka w coś gorszego niż zwykła ciemnota. (…) Nikodem przyszedł w nocy i rozmawiał w ciemnościach z Jezusem. On był w ciemnościach. Właściwie to ciemności zmusiły go do poszukiwania Jezusa. To, co przymusza nas do nawrócenia, to zniewolenie ciemnością, widoczne działanie sił mroku. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Wielu ludzi powraca do Boga dopiero wtedy, gdy bezbożność doprowadza ich do takiej męki, że życie staje się dla nich nie do wytrzymania. Jak z tego wyjść? Pierwsza rzecz – to powrócić do Jezusa Chrystusa, choćby w ciemnościach nocy!  Augustyn Pelanowski OSPPE

…Bóg nigdy nie rezygnuje. Bezustannie szuka, bo pragnie ocalić każde swoje dziecko. A wszystko dlatego że „tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne” (J 3,16). Bóg nigdy nie rezygnuje…

 

                IV Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2015 – Laetare
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Msza św. dla Duszpasterstwa Rodzin (kaplica).
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 16.03.2015
   9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betania.
                Wtorek – 17.03.2015
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do godz. 21.00.
                Środa – 18.03.2015
9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 19.03.2015w_jzef
Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najśw. Maryi Panny
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Nauki przedchrzcielne (dom parafialny).
19.15 – Wielkopostne Spotkania z Ikoną (fraternia).
                Piątek – 20.03.2015
6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa dla dorosłych.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.30 – Msza św., na którą zapraszamy również młodzież.
19.15 – Katecheza dla młodzieży (fraternia).
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                Sobota – 21.03.2015
8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9.00 – Msza św.
9.45 – Fraternia dziecięca.
10.00 – Spotkanie ministrantów (fraternia)
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                V Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
13.30 – Msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom.
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, tzw. Niedziela Laetare. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).
 • StacjaVW czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. Droga Krzyżowa jest odprawiana w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00 oraz dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
 • Kancelaria parafialna będzie czynna wg planu, oprócz czwartku, z racji Uroczystości św. Józefa.
 • We wtorek o godz. 17.00 spotkanie scholki dziecięcej.
 • Kolejne spotkania Kursu Przedmałżeńskiego w poniedziałek i czwartek o 19.15 w domu parafialnym.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.

 

 • CARITAS_logo_1W kawiarence można nabyć kartki świąteczne i świece Caritas, tzw. „paschaliki”. Dochód jest przeznaczony dla rodzin potrzebujących wsparcia.

 

 • W przyszła niedzielę zapraszamy na kiermasz ozdób i upominków wielkanocnych. Będą prace wykonane przez osoby niepełnosprawne pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”, a także prace i wypieki wykonane przez członków Wspólnoty L’Arche (Arka). Kiermasz rozpocznie się około godz. 9.00 a zakończy o 15.00. Dochód przeznaczony jest na potrzeby tych wspólnot.
 • W sobotę 21. marca w godz. 10-14, przed Fundacją Tobiaszki odbędzie się wiosenna zbiórka elektro-złomu. Przed budynkiem Fundacji będzie samochód odbierający zużyty sprzęt. Dochód z sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie działań naszej Fundacji. Jako elektro-złom zbieramy urządzenia małe i wielkogabarytowe, natomiast nie przyjmujemy tonerów z drukarek.
 • W piątek 20 marca br. we wrocławskiej archikatedrze abp Józef Kupny będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej dla osób cierpiących, chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy wszystkich dotkniętych cierpieniem do uczestnictwa w nabożeństwie. Chorzy, którzy nie będą mogli dotrzeć do katedry mogą duchowo włączyć się w modlitwę za pośrednictwem Radia Rodzina, które przeprowadzi transmisję drogi krzyżowej. Wspólna modlitwa rozpocznie się o 15.00 w godzinie miłosierdzia.

 


Dnia 19 marca br., w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Kościół Wrocławski przeżywać będzie święto patronalne Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego oraz Księdza Biskupa seniora Józefa Pazdura. Msza św. w ich intencji 19 marca br. o godz. 18.30 w Katedrze Wrocławskiej. Zapraszamy.


 

 jezus-z-krzyzem-bw               Ogłoszenia dla młodzieży

 • We wtorek Krąg Biblijny dla młodzieży o godz. 19.15 na fraterni.
 • Wielkopostne spotkania z ikoną w czwartek o 19.15 na fraterni.
 • W piątki Wielkiego Postu młodzież zapraszamy na mszę św. o 18.30 (w kościele), po mszy na katechezę (na fraterni), a o godz. 20.00 na Drogę Krzyżową.
 • Przypominamy, że młodzież przygotowująca się do bierzmowani ma obowiązek być na Drodze Krzyżowej oraz na Gorzkich Żalach.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego i owocnego przeżywania

Wielkiego Postu.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.

7
Mar

III Niedziela Wielkiego Postu – 08.03.2015

Opublikowane przez: o.Fabian

jezuswciazpuka-255B1-255DDrodzy Parafianie

„Chrystus Pan swoją postawą przypomina nam, czym ma być świątynia. Dla nas, katolików, każda świątynia jest domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa Chrystus w Sakramencie Eucharystii. Jest miejscem, gdzie przychodzimy, by wielbić Boga, dziękować Mu za otrzymane dobrodziejstwa, prosić o nowe łaski i przepraszać Go za popełnione uchybienia. Człowiekiem, który lubił przebywać w kościołach i modlić się w nich, był prezydent Francji, generał Charles de Gaulle († 1970). Był sierpień 1944 roku. Francja zaczęła się wyzwalać spod okupacji hitlerowskiej. Do Paryża wkroczył gen. de Gaulle. Urządził wielką paradę wojskową na Polach Elizejskich, zakończoną przemarszem żołnierzy do katedry Notre Dame, na nabożeństwo dziękczynne. Gdy ludzie szaleli z radości z powodu odzyskanej częściowo niepodległości, gdy tracili głowę i nie wiedzieli, do czego się zabrać, de Gaulle modlił się w katedrze i razem z żołnierzami śpiewał dziękczynne Magnificat….” Ks. Jan Hojnowski

 

… Zdecydowana większość z nas wie, po co jest kościół i Kto w nim przebywa. Wie jak ważne to miejsce, jak istotne spotkania tu się dokonują, jakie głębokie rozmowy, jakie pytania padają, jakie dylematy są przedstawiane. To jedyne takie miejsce, nie ma innego podobnego…

 

                III Niedziela Wielkiego Postu – 08.03.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci – poświęcenie krzyżyków dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka – rozpoczęcie rekolekcji.
                Poniedziałek – 09.03.2015
9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betania.
19.30 – Rekolekcje akademickie – msza św. + konferencja.
                Wtorek – 10.03.2015
9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św.. Adoracja z okazją do spowiedzi po mszy akademickiej do
                godz. 21.00.
19.30 – Rekolekcje akademickie – msza św. + adoracja i spowiedź.
                Środa – 11.03.2015
9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda (fraternia).
19.30 – Rekolekcje akademickie – msza św. + konferencja.
                Czwartek – 12.03.2015
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedmałżeńskie (dom parafialny).
19.15 – Wielkopostne Spotkania z Ikoną (fraternia).
                Piątek – 13.03.2015
6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa dla dorosłych.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.30 – Msza św., na którą zapraszamy również młodzież.
19.15 – Katecheza dla młodzieży (fraternia).
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                Sobota – 14.03.2015
8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9.00 – Msza św.
9.45 – Fraternia dziecięca.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                IV Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Msza św. dla Duszpasterstwa Rodzin (kaplica).
18.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś III Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).
 • W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. Droga Krzyżowa jest odprawiana w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00 oraz dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
 • Kancelaria parafialna będzie czynna wg planu.
 • We wtorek o godz. 17.00 spotkanie scholki dziecięcej.
 • Kolejne spotkania Kursu Przedmałżeńskiego w poniedziałek i czwartek o 19.15 w domu parafialnym.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.
 • W kawiarence można nabyć kartki świąteczne. Świece Caritas, tzw. „paschaliki”, będą dostępne dopiero od środy na furcie i od przyszłej niedzieli w kawiarence. Dochód jest przeznaczony dla rodzin potrzebujących wsparcia.
 • Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza na rekolekcje wielkopostne „Daleko pada jabłko od jabłoni”. Rekolekcje wygłosi o.Michał Draus – kapucyn.
  Plan: Niedziela 8.III godz. 20.10 Msza św. ; Poniedziałek 9. III godz. 19.30 Msza św + konferencja; Wtorek 10. III godz. 19.30 Msza św. + Adoracja i spowiedź; Środa 11.III godz. 19.30 Msza św. +konferencja.

 

 • Liceum Salezjańskie we Wrocławiu ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2015/2016 oraz zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę 14 marca od godz. 10.00 do 14.00. Bliższe informacje na plakacie.

 

 

                Ogłoszenia dla młodzieży

 • We wtorek nie będzie Kręgu Biblijnego dla młodzieży.
 • Przypominamy, że do wtorku należy oddać na furcie karty zgłoszeniowe na wyjazd rekolekcyjny na Górę św. Anny. Jeśli ktoś tego nie uczy do wtorku, jest to równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu i zwolnieniem miejsca.
 • W piątki Wielkiego Postu młodzież zapraszamy na mszę św. o 18.30 (w kościele), po mszy na katechezę (na fraterni), a o godz. 20.00 na Drogę Krzyżową.
 • Przypominamy, że młodzież przygotowująca się do bierzmowani ma obowiązek być na Drodze Krzyżowej oraz na Gorzkich Żalach.

 

 • aa_logoSpotkania dla rodzin alkoholików (AL-ANON) odbywają się w piątki o g. 18.00; Anonimowi Alkoholicy (AA) mają swoje spotkania w soboty o g. 17.00 i w niedziele o g. 18.15. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym w sali nr 4.

 

Untitled-1

 • Studenci FDA Antoni zapraszają studentów i młodzież pracującą na Seminarium Odnowy Wiary, czyli cykl spotkań, który odmienił już niejedno życie. Jest to forma rekolekcji pozwalających odnowić swoją więź z Panem Bogiem i odkryć bogactwo Pisma Świętego. Cykl trwa dziewięć tygodni i kończy się modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Raz w tygodniu spotykamy się na wspólnej modlitwie uwielbienia, Eucharystii i spotkaniach w grupach. Rozpoczynamy w niedzielę 22 marca po mszy św. o godz. 20.10. Szczegóły na stronie duszpasterstwa www.antoni.org.pl Studencie! Czujesz, że brak Ci mocy? Przyjdź na Seminarium Odnowy Wiary i nadaj swojemu życiu prawdziwych kolorów!

 

Zaproszenie

Alzheimer’s Cafe realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu MeetingDem, który ma na celu wdrożenie innowacyjnego podejścia do wspierania ludzi z demencją żyjących w społeczeństwie oraz ich opiekunów. MeetingDem swoim zasięgiem obejmuje 4 kraje: Holandię, Wielką Brytanię, Włochy oraz Polskę. Wrocław jest pierwszym w Polsce miastem realizującym ten projekt.

Plakat - paraf.Partnerami projektu są: Wydział Zdrowia Miasta Wrocławia, Akademia Medyczna we Wrocławiu, kino Nowe Horyzonty, stowarzyszenie Podglądania Filmowe, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Św. Józefa i Archidiecezja Wrocławska.

Alzheimer’s Cafe, to miejsce spotkań, wsparcia i integracji społecznej dla opiekunów osób starszych z zaburzeniami pamięci. Tym projektem swoją działalność rozpoczyna Fundacja Aktywizacji Społecznej SIWY DYM (www.siwydym.org.pl). Zapraszamy na otwarcie – bezpłatną projekcję filmu „Nie zapomnij mnie”, w czwartek, 12 marca, o godzinie 17.30 w Kinie Nowe Horyzonty.

Zapisy na projekcję filmu „Nie zapomnij mnie” pod numerem telefonu: 539 341 859.
Więcej informacji: http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/11601/
Osoba do kontaktu w sprawach Fundacji:
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, Prezes Zarządu
tel. 601 210 206
e-mail: joanna.szczepanska-gieracha@siwydym.org.pl

 


 

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego i owocnego przeżywania

Wielkiego Postu.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.