Archive for the ‘Czytelnia’ Category

6
Kwi

5 Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                   Liturgia słowa zachęca nas dzisiaj do rozważania bliskiej już Paschy pod kątem uwolnienia od grzechu. Chrystus wysłużył je raz na zawsze dla wszystkich, lecz uwolnienie to musi się dokonać jeszcze dla każdego człowieka, co więcej, musi się ciągle powtarzać i odnawiać, ponieważ ludzie przez całe życie są narażeni na upadki i nikt nie może uważać się za bezgrzesznego.

                  Bóg uczynił kiedyś wiele cudów, by wyprowadzić naród wybrany z niewoli egipskiej, i obiecuje mu nowe, jeszcze większe, by go uwolnić z niewoli babilońskiej. „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej… Otworzę drogę na pustyni, dostarczę rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany” (Iz 43, 19-20). Proroctwo wznosząc się ponad historyczne koleje Izraela oświeca przyszłość mesjańską, kiedy Bóg dokona dla nowego Izraela – Kościoła – rzeczy całkiem nowych. Nie chodzi tu o sprawy materialne, lecz o Jego Jednorodzonego Syna, którego dał światu, aby był „drogą” zbawienia; nie o wodę orzeźwiającą spalone gardła, lecz o żywą wodę łaski płynącej z ofiary Chrystusa na oczyszczenie człowieka z grzechu i na zaspokojenie jego pragnienia nieskończoności. (…) W sakramencie pokuty ponawia się dla każdego wierzącego gest uwalniający, jakim Chrystus udziela człowiekowi łaski, aby mógł walczyć z grzechem i „nie grzeszyć już”.  o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

                  5 Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019
  8.00 – Spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                  Poniedziałek – 08.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                  Wtorek – 09.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. – po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00
                  Środa – 10.04.2019
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie dla uczestników parafialnych pielgrzymek: Fatima, Mazury, Ziemia Święta (dom katechetyczny)
                  Czwartek – 11.04.2019
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., a po niej spotkanie modlitewne w duchu Taize; na koniec spotkanie z jednym z braci.
                  Piątek – 12.04.2019
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych – prowadzi FZŚ.
                  Sobota – 13.04.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 14.04.2019
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
14.30 – Msza św. z udziałem wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.     
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 5 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna normalnie czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Spotkanie dla uczestników parafialnych pielgrzymek do Fatimy, na Mazury oraz do Ziemi Świętej odbędzie się w środę o 19.15 w domu katechetycznym.

 

 • Spotkanie z bratem z Taize odbędzie się w naszej parafii w czwartek 11.04.2019. Rozpoczniemy je o godz. 18.30 mszą św., następnie odbędzie się modlitwa w duchu Taize. Na zakończenie jeden z braci opowie o życiu i działalności wspólnoty.

 

 • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

 

 • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki”, z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

 

 • W przyszłą niedzielę – 14.04 – jest już Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Na wszystkich mszach św. poświęcenie palm. Wspólnota Muminki będzie sprzedawała własnoręcznie przygotowane palmy. Dochód przeznaczony jest na zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego osób niepełnosprawnych. W związku z tym kierujemy jeszcze do państwa prośbę o bukszpan. Można go przynosić na furtę.

 

Papieska intencje modlitewna na miesiąc kwiecień 2019:

Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

 


Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu:

Wielki Wtorek:

od 6.30 do 7.00 i od 8.30 do 9.30

od 18.00 do 24.00 – póki będą chętni

Wielka Środa:

od 6.30 do 7.00 i od 8.30 do 9.30

od 18.00 do 22.00.

– Dzieci zapraszamy na swoją spowiedź w środę o godz. 17.00.

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty:

od godz. 6.00 do 17.00.

 

Podczas Liturgii Wielkiego Tygodnia nie spowiadamy !!!

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

30
Mar

4 Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019 – LAETARE

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

                  Dwie przypowieści ewangeliczne mówią o powrocie. Jezus posługuje się nimi, by dać zrozumieć ludziom uważającym się za sprawiedliwych – uczonym w Piśmie i faryzeuszom – tajemnice miłosierdzia Bożego. Jezus przyszedł dać życie grzesznikom, ma wiec prawo ukryć się pod figurą pasterza, który zostawia trzodę i idzie szukać owcy zbłąkanej, „a znalazłszy ją, bierze z radością na ramiona” (Łk 15, 5). Chrystus szuka każdego człowieka, Jego łaska i miłość idzie za nim; jest bowiem odkupiony Jego krwią. Każdy człowiek powinien pozwolić, by Pan go dosięgnął, pochwycił i podniósł do lepszego życia.

                  Następną jest przypowieść o synu marnotrawnym, który opuścił dom ojca zażądawszy swojej części, by żyć w niezależności i swobodzie. Wskutek występków utracił jednak mienie i swobodę, stając się niewolnikiem namiętności i nędznym pastuchem świń. Przyczyną jego powrotu stały się wyrzuty sumienia, echo głosu Bożego. Bóg jest tym ojcem, który wyczekuje bez wytchnienia synów, co Go opuścili, i pobudza ich do powrotu cierniem doznanego zawodu i wyrzutami sumienia. A gdy zobaczy ich na drodze skruchy, wybiega naprzeciw, by przyśpieszyć pojednanie, zaofiarować im pocałunek przebaczenia i urządzić przyjęcie. … o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

 

… Błogosławieni ci, którzy odczuwają potrzebę pojednania się z Bogiem, nawracania się coraz bardziej do Jego miłości i do miłości bliźniego…  

 

                  4 Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019LAETARE
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; następnie kolejne spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                  Poniedziałek – 01.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
17.00 – Spotkanie formacyjne Wspólnoty Żywego Różańca – salki.
18.30 – Msza św.
                  Wtorek – 02.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. – po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00
                  Środa – 03.04.2019
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                  Czwartek – 04.04.2019 – pierwszy czwartek miesiąca
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja w int. powołań.
18.30 – Msza św., następnie modlitwa uwielbienia.
                  Piątek – 05.04.2019pierwszy piątek miesiąca
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
17.00 – Msza św. pierwszopiątkowa i krótka Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                  Sobota – 06.04.2019pierwsza sobota miesiąca
  6.30 – Msza św. 
  8.15 – Pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci NMP – wynagradzające.
  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                  5 Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019
  8.00 – Spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 • Fundacja im Brata Alberta, serdecznie zaprasza dziś na Wielkanocny Kiermasz prac, wykonanych przez Osoby Niepełnosprawne, pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”. Kiermasz potrwa do godz. 15.00. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony jest na rehabilitację oraz terapię społeczną Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Serdecznie zapraszamy.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna normalnie czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Spotkanie formacyjne Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00 w salkach.

 

 • Zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 rano jest spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca. W tym czasie odmawiamy jedną część różańca św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają w niedzielę trochę więcej czasu, by dołączyć do tej modlitwy.

 

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w int. powołań od godz. 17.30. W piątek – na pierwszopiątkową mszę św. o godz. 17.00 – zapraszamy dzieci. Wcześniej jest okazja do spowiedzi św. W sobotę na kolejne pierwszosobotnie nabożeństwo maryjne o godz. 8.15.

 

 • W tym tygodniu odbędą się domowe odwiedziny chorych.

 

 • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

 

 • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki”, z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

 

 • Za tydzień zbiórka do puszek na Kuchnię charytatywną.

 

Papieska intencje modlitewna na miesiąc kwiecień 2019:

Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

 

W miniony poniedziałek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, który jest również Dniem Świętości Życia, w naszej parafii kilkadziesiąt osób złożyło przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar, pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie. Zachęcamy.

 


Katechizm Kościoła Katolickiego o umartwieniu

 
Katechizm Kościoła Katolickiego przywiązuje wielką wagę do praktyki umartwienia. W paragrafie 2015 czytamy: „Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które poprowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw”.
 
Poprzez umartwianie człowiek wzrasta duchowo. To wzrastanie św. Grzegorz z Nyssy przyrównał do wspinaczki: „Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna”.
 
Katechizm przypomina też słowa Chrystusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”.
Jeżeli nie będziesz się umartwiał, nie będziesz nigdy człowiekiem modlitwy. (bł. Josemaría Escrivá)

 

Pokuta jest miła Bogu

Głosiciele prawdy i wszyscy słudzy Bożej łaski, którzy od samego początku aż do naszych czasów wyjaśniali nam, każdy w swoim czasie, zbawczą wolę Boga, powiadają, iż nie ma nic tak drogiego Panu i odpowiadającego miłości jak to, że ludzie nawracają się do Niego powodowani prawdziwą pokutą.
 
Aby to ukazać w sposób bardziej Boski niż inni, najświętsze Słowo Boga i Ojca, poniżywszy się w niewypowiedziany sposób i nachyliwszy ku nam, raczyło zamieszkać wśród nas. Słowo to, żeby nas pojednać z Bogiem i Ojcem, uczyniło, wycierpiało i powiedziało za nas to wszystko, co my sami winniśmy zrobić, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi i wrogami Boga. Tak więc znajdując się daleko od błogosławionego życia w wieczności zostaliśmy do niego z powrotem wezwani przez Chrystusa. (…)
 
Dlatego Chrystus wołał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I dalej: „Weźcie moje jarzmo na siebie” nazywając jarzmem przykazania bądź też życie inspirowane Ewangelią. A wielki ciężar pokuty, który wydaje się uciążliwy, określa jako lekki mówiąc: „Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.
 
Gdy zaś uczy o świętości Boga i Jego dobroci, mówi rozkazując: „Bądźcie święci, bądźcie doskonali, bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz niebieski”. „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. I wreszcie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam uczynili, i wy im czyńcie”. (List św. Maksyma Wyznawcy, opata)

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

28
Mar

Uwaga! Zmiana czasu – śpimy krócej

Opublikowane przez: o.Fabian

Przypominamy o zmianie czasu

W tym roku zmiana czasu na letni nastąpi w najbliższy weekend – 31 marca. Zegarki przestawiamy z soboty na niedzielę o godzinę do przodu. Oznacza to, że będziemy mieli noc o godzinę krótszą!

23
Mar

3 Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

               Również i dzisiaj wspólnota wiernych słyszy z ust Jezusa taką samą naukę. Pan na wieść o ucisku politycznym, który pochłonął wiele ofiar, odpowiada: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13, 2-3). Twarde słowa pozwalające nam zrozumieć, że z Bogiem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg bowiem stara się na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj Bóg nie mówi już do swojego ludu przez Mojżesza, lecz przez swojego Syna; objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym się, lecz w swoim Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, uosabia nieskończone miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. Jezus dzięki temu miłosierdziu prosi Ojca, aby przedłużył czas i poczekał jeszcze, by każdy mógł się opamiętać. Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok nieurodzajnego drzewa figowego mówi do gospodarza: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc… o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

              3 Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu małym dzieciom.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
              Poniedziałek – 25.03.2019   Dzień Świętości Życia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św. – przyjęcie do duchowej adopcji dziecka poczętego
              Wtorek – 26.03.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. – po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do godz. 21.00
              Środa – 27.03.2019
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
              Czwartek – 28.03.2019
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św. w int. beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, następnie modlitwa uwielbienia.
              Piątek – 29.03.2019
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych – prowadzi wspólnota św. Charbela.
              Sobota – 30.03.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
              4 Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019LAETARE
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; następnie kolejne spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 3 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 • Dziś przed kościołem Fundacja L’Arche, serdecznie zaprasza na świąteczny kiermasz oraz wsparcie zbiórki. Domownicy we współpracy z Wolontariuszami przygotowali wielkanocne ozdoby w pracowni terapeutycznej, jest również domowe ciasto, które może być świetnym dodatkiem do niedzielnej kawy. Jest z nami również nasz przyjaciel John ze Wspólnoty L’Arche z Zimbabwe. Po Mszy Świętej o godz. 12:00 wszystkie zebrane od Parafian środki wesprą właśnie tę Wspólnotę. John przywiezie ze sobą również ozdoby z warsztatu z Zimbabwe, które również znajdą sią na naszym niedzielnym kiermaszu. Kupując nasze ozdoby i ciasto lub wspierając zbiórkę pomożecie nam też Państwo w zebraniu środków na wyjazd wakacyjny Domowników,  którym jak zawsze będą towarzyszyć Asystenci. Prosimy – wesprzyjcie nas Swoją modlitwą, bo to wzmacnia i nadaje sens naszej służbie. Zapraszamy również Wiernych do zostania  Wolontariuszem lub Asystentem naszej Wspólnoty – w ten sposób możecie Państwo jednocześnie otrzymać nowe dary: miłości i altruizmu, od naszych Domowników.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Jutro, w poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To również Dzień Świętości Życia, w którym w całej Polsce składane są przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. W naszej Parafii również – wzorem lat poprzednich – chcemy złożyć takie przyrzeczenie. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

 

 • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

 

 • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki„,  z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.  

 

 • Fundacja im Brata Alberta, serdecznie zaprasza na Wielkanocny Kiermasz prac, wykonanych przez Osoby Niepełnosprawne, pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”. Kiermasz, odbędzie się dnia 31 marca 2019 r w godzinach od 8.30 do 15.00 przed naszym kościołem. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony będzie na rehabilitację oraz terapię społeczną Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Serdecznie Zapraszamy.

 


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja dziecka poczętego to trwająca 9 miesięcy modlitwa o ocalenie życia.
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 
Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

 Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

 TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

UWAGA! W poniedziałek, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w czasie mszy św. o godz. 18.30, będzie można złożyć  przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.  Zapraszamy i bardzo zachęcamy.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

16
Mar

2 Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019 AD GENTES

Opublikowane przez: o.Fabian

Drodzy Parafianie i Goście

               Panie, szukam Twojego oblicza, oblicza Twojego pożądam. A więc, Panie Boże mój, pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak mam Cię szukać, gdzie i jak mogę Cię znaleźć. Panie, jeśli nie jesteś tutaj, gdzie mam Cię szukać nieobecnego? A następnie jeśli jesteś wszędzie, dlaczego nie widzę Cię obecnego? Niewątpliwie Ty mieszkasz w światłości niedostępnej… Kto mnie poprowadzi i wprowadzi do niej, abym tam Cię zobaczył?…
Panie, naucz mnie szukać Cię i ukaż mi się, gdyż Cię szukam. Nie mogę Cię szukać, jeśli Ty mnie nie pouczysz, i nie mogę Cię znaleźć, jeśli Ty mi się nie objawisz. O Panie, spraw, abym szukał pragnąc Cię, abym pragnął szukając Cię, abym Cię znalazł kochając Cię, abym Cię kochał znajdując Cię…
(św. Anzelm).

„To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9,35)

 

              2 Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019  Ad Gentes
XIV Wrocławska Niedziela Hospicyjna
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. Akademicka – rozpoczęcie rekolekcji dla studentów.
              Poniedziałek – 18.03.2019  
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
19.00 – Próba przed bierzmowaniem.
 
              Wtorek – 19.03.2019 
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. – po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00
              Środa – 20.03.2019
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Uroczysta Msza św., z udzieleniem sakramentu Bierzmowania.
              Czwartek – 21.03.2019
 6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
              Piątek – 22.03.2019
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci – dzieci przynoszą ze sobą małe krzyżyki.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych – prowadzi wspólnota małżeństw.
              Sobota – 23.03.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
              3 Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu małym dzieciom.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 2 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 • Dziś przypada XIV Wrocławska Niedziela Hospicyjna. Za zgodą Księdza Arcybiskupa w ramach tej niedzieli odbywa się kwesta we wrocławskich parafiach. Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na potrzeby chorych. Wszystkie osoby organizujące tę zbiórkę pracują społecznie. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.15 w domu katechetycznym.

 

 • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

 

 • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki”, z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

 

 • Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na wielkopostne rekolekcje, które rozpoczynają się dziś (17 III) w czasie akademickiej Mszy św. o 20:10. Spotkania będą odbywały się: w kościele w niedzielę, a w poniedziałek i wtorek o 19:30 w domu katechetycznym. Rekolekcje dla studentów przeprowadzi ks. Piotr Wawrzynek.

 

 • Uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w najbliższą środę 20.03.br. Sakramentu udzieli J. Ek. Ojciec Bp Jacek Kiciński. Próba przed uroczystością w poniedziałek o godz. 19.00 w kościele.

 

 • W dniach 22-24.03.2019 Wspólnota Duży Dom zaprasza na sesje pt. Duchowość spotkania w świetle tajemnicy nawiedzenia. Prowadzi: mała siostra Jezusa Kathy. Szczegóły na plakacie.

 

 • Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu, prowadząca na Karłowicach małe domy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, serdecznie zaprasza wszystkich Parafian do odwiedzenia swojego świątecznego kiermaszu w niedzielę 24 marca oraz wsparcia zbiórki. Nasi Domownicy we współpracy z Wolontariuszami przygotowali wielkanocne ozdoby w pracownicy terapeutycznej, będziemy mieli również domowe ciasto, które będzie świetnym dodatkiem do niedzielnej kawy. W tym dniu będzie również z nami nasz przyjaciel John ze Wspólnoty L’Arche z Zimbabwe. Po Mszy Świętej o godz. 12:00 wszystkie zebrane od Parafian środki wesprą właśnie tę Wspólnotę. John przywiezie ze sobą również ozdoby z warsztatu z Zimbabwe, które również znajdą sią na naszym niedzielnym kiermaszu. Zakupując nasze ozdoby i ciasto lub wspierając zbiórkę pomożecie nam też Państwo w zebraniu środków na wyjazd wakacyjny Domowników,  którym jak zawsze będą towarzyszyć Asystenci. Prosimy – wesprzyjcie nas Swoją modlitwą, bo to wzmacnia i nadaje sens naszej służbie. Zapraszamy również Wiernych do zostania  Wolontariuszem lub Asystentem naszej Wspólnoty – w ten sposób możecie Państwo jednocześnie otrzymać nowe dary: miłości i altruizmu, od naszych Domowników.

 


Sakrament Chrztu – co musisz wiedzieć

Chrzty w naszej parafii zasadniczo odbywają się w 4 niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 13.30. Wyjątkiem jest grudzień i kwiecień – wówczas chrzty są w tzw. drugie święto (26.12 i Poniedziałek Wielkanocny) na mszy św. o godz. 13.30.
Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:
 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o ich bierzmowaniu.
Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
 1. Niewierzący czy osoby innej wiary
 2. Osoby niepraktykujące
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.

 


Sakrament Małżeństwa – co musisz wiedzieć

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Jeśli ślub ma odbywać się w innej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego. Rezerwacji dnia i godziny uroczystości ślubnej należy dokonać wcześniej.
W kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:
 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (adres USC – Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 20).
 6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:
Spisanie protokołu przedślubnego, inne ustalenia szczegółowe. Na drugą część należy umówić się na konkretny termin. Rozmowa duszpasterska (ma na celu stwierdzić czy nie ma przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa).

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

9
Mar

1 Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019

Opublikowane przez: o.Fabian

 

Drodzy Parafianie i Goście

                   O Panie Jezu, kiedy miałeś rozpocząć życie publiczne, udałeś się na pustynie; pociągnij tu wszystkich ludzi do skupienia, będącego początkiem nawrócenia i zbawienia. Odrywając się od domu nazaretańskiego i od Najsłodszej Matki swojej, chciałeś doświadczyć samotności, bezsenności, głodu; kusicielowi wzywającemu Cię, abyś próbował czynić cuda, odpowiedziałeś stanowczością słowa wiecznego, które jest cudem łaski niebieskiej.Czas Wielkiego Postu!

                  O Panie! nie dozwól, nie dozwól, abyśmy biegli do cystern popękanych (Jr 2, 13), czy naśladowali sługę niewiernego i panny nieroztropne; nie dozwól, aby używanie dóbr ziemskich znieczuliło nasze serce na płacz ubogich, chorych, sierot, niezliczonych naszych braci, którzy dotąd nie mają tego, co konieczne, by się posilić, ani czym się okryć, nie mają dla swych rodzin dachu nad głową (Jan XXIII).

 

                  1 Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019
ROZPOCZĘCIE WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                  Poniedziałek – 11.03.2019  
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną, po mszy nauka dla seniorów.
17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
19.30 – Nauka stanowa dla młodzieży – obowiązkowa dla I i II roku przygotowań do bierzmowania.
19.15 – Kurs przedmałżeńskidom parafialny.
                  Wtorek – 12.03.2019 
9.00 – Msza św. z nauką ogólną – z udzieleniem sakramentu chorych!
  – spotkanie przy herbacie z seniorami i grupami parafialnymi (Pogodna jesień, Róże Różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego i inne) – dom katechetyczne.
17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
19.30 – Nauka stanowa dla małżonków.
                                    – po nauce adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00
                  Środa – 13.03.2019  – zakończenie rekolekcji
– na wszystkich mszach św. taca na potrzeby wspólnoty Ojca Rekolekcjonisty
  9.00 – Msza św., a po niej Droga Krzyżowa w int. naszej parafii.
17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
20.15 – Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych – dom parafialny.
                  Czwartek – 14.03.2019
  6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., modlitwa uwielbienia.
19.15 – Kurs przedmałżeńskidom parafialny. 
                  Piątek – 15.03.2019
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
15.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                  Sobota – 16.03.2019
  6.30 – Msza św. 
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.00 – Msza św.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                  2 Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019  – Ad Gentes
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;
15.00 – Msza św. z udziałem Franciszkańskiego Duszpasterstwa Rodzin – kaplica.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. Akademicka – rozpoczęcie Wielkopostnych Rekolekcji Akademickich
 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 1 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 • Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosi o. Jarosław Zatoka OFM, dobrze Wam znany, były proboszcz naszej parafii. W tych dniach szczególnie prosimy modlitwę w intencji całego dzieła rekolekcji. W środę zakończenie rekolekcji. W tym dniu taca będzie przeznaczona na potrzeby wspólnoty w Dusznikach Zdroju, gdzie posługuje o. Jarosław.  

  PLAN  REKOLEKCJI   WIELKOPOSTNYCH

  10 – 13.03.2019

           Sobota  09.03.2019
  18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
           Niedziela  10.03.2019
  7.00, 9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 19.00 – Msza św. z nauką ogólną.
  12.00 – Msza św. z nauką dla dzieci.
  18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
          Poniedziałek  11.03.2019
    9.00 – Msza św. z nauką ogólną, po mszy nauka dla seniorów.
  17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
  18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
  19.30 – Nauka stanowa dla młodzieży.
           Wtorek  12.03.2019
    9.00 – Msza św. z nauką ogólną – msza św. z udzieleniem sakramentu chorych
           – spotkanie przy herbacie z seniorami i grupami parafialnymi (Pogodna jesień, Róże Różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego i inne) – dom parafialny
  17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
  18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
  18.30 – Msza św. z nauką ogólną.
  19.30 – Nauka stanowa dla małżonków.
           – po nauce adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00.
           Środa  13.03.2019
  – na wszystkich mszach św. taca na potrzeby dzieł prowadzonych przez Ojca Rekolekcjonistę
   9.00 – Msza św. z nauką ogólną
           – Droga Krzyżowa w int. naszej Parafii
  17.00 – Msza św. z nauką ogólną
  18.30 – Msza św. z nauką ogólną
  Spowiedź św. – 15 min przed każdą mszą św.
  Rekolekcje głosi:  o. Jarosław Zatoka OFM

 

 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

 

 • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki”, z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

 

 • Ruch Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame [ekip notr-dam] zaprasza małżonków i narzeczonych na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się 16. marca w parafii św. Antoniego przy ul. Kasprowicza 26 we Wrocławiu. Konferencję na temat: „Piękno i siła – kobiecość i męskość w małżeństwie” wygłosi p. psycholog Małgorzata Kramarz. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 14:00, a zakończenie nabożeństwem drogi krzyżowej o 17.00. Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi.

 

 • Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na wielkopostne rekolekcje, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę (17 III) w czasie akademickiej Mszy św. o 20:10. Spotkania będą odbywały się: w kościele w niedzielę, a w poniedziałek i wtorek o 19:30 w kaplicy nad zakrystią. Rekolekcje dla studentów przeprowadzi ks. Piotr Wawrzynek.

 • Uroczysta msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 20. marca br. W poniedziałek 18.03.br. o godz. 19.00 odbędzie się próba przed tą uroczystością.

 

 • Za tydzień przypada XIV Wrocławska Niedziela Hospicyjna. Za zgodą Księdza Arcybiskupa w ramach tej niedzieli odbywa się kwesta we wrocławskich parafiach. Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na potrzeby chorych. Wszystkie osoby organizujące tę zbiórkę pracują społecznie. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

 • Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSKO we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej rozpoczął zapisy na nowy rok szkolny i zaprasza do zapoznania się z ofertą oraz na Dni Otwarte. Salezjańska Szkoła Podstawowa – 21 marca godz. 17.30, Liceum Ogólnokształcące – 23 marca godz. 10.00, Technikum Salezjańskie oraz Szkoła Branżowa I Stopnia – 6 kwietnia godz. 10.00. Bliższe informacje na plakatach oraz na stronie internetowej www.salez-wroc.pl

 

Papieska intencje modlitewna na miesiąc marzec 2019:

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.